27 april 2011

Vanvettig befolkningspolitik

Livsfarlig tanke:

”Europa har en åldrande befolkning och en krympande arbetskraft. Ökad arbetskraftsinvandring krävs om de europeiska välfärdssamhällena skall överleva.”

t.ex. Jan O Karlsson, DN
eller DN

Det upprepas i olika varianter som ett mantra från företrädare från alla de sju liberala partierna, från alla liberal tidningar – ja, från alla regimtrogna.

och ändå är det fullkomligt vanvett!

Världen är redan överbefolkad. Befolkningsexplosionen pågår med full styrka i Afrika, men demograferna ser en ände. Inom 25 max 50 år kommer ALLA världens länder att ha ”en åldrande befolkning”. Alternativet är total global ekologisk katastrof.

Kina har också ”en åldrande befolkning” – Japan har redan en tydligt minskande befolkning. Föreställ er att Kina haft fortsatt befolkningstillväxt som Indien eller (ve och fasa) Nigeria!

Ja. Världens BNP-tillväxt hade kanske varit starkare, …. men det är inte befolknings- och ekonomisk tillväxt världen behöver.

I det perspektivet måste Sverige kunna vara ett land där vi lyckas organisera en minskande befolkning utan att rasera välfärdssystemen. Japanerna visar vägen på detta område. De utvecklar hellre handikapphjälpmedel än importerar lågavlönade biträden från Afrika. Missförstå inte! Teknik är INTE lösningen på allt. Vården av en relativt högre andel åldringar kommer, även med ett mindre teknikintensivt alternativ, inte att kräva orimligt större andelar av ungdomsgenerationerna. Tvärtom kan det för många vara något nyttigt att börja med för att komma in på arbetsmarkanden.

Låt varje folk själva ta ansvar för sina befolkningsproblem. När vi (svenskar, danska, européer) försöker ta på oss födelseöverskotten från främmande världsdelar, samtidigt som våra egna födelsetal är låga, kan det bara resultera i UNDERGÅNG FÖR VÅRT EGET FOLK.