30 november 2008

Rågsveds antirasister


Här är några egenbomliga affischer som jag hittat i Rågsved. I Rågsved är minst 75% invandrade från andra världsdelar eller barn till dessa. Man för en stark känsla av att ha kommit till ett annat land. Tysta kvinnor med schal om huvudet rullar barnvagnar, männen är någon annan stans.

Vad betyder detta? Vill man skapa opinion för att svenskar och samer ska få ha behålla sin "degenererade" kultur? Eller är det bara en kul grej?I övre vänstra hörent står "HANG THEM HIGH". Finstilt står mitt på sidan: "(nedvärderade/plundrade och noga degenererade) gemensam".

Lite svårt att förstå. Ska det läsas: "Lagstifta att bevara svenskarnas och samernas (nedvärderade/plundrade och noga degenererade) gemensam kultur"?

På samma tavla hänger nästa affisch med samma avsändare:


Det låter inte som om Advocate Ekrem gillar vare sig Mona Sahlin eller Fredrik Reinfelt.
De kan tycks i alla fall kunna hjälpa till att ordna uppehållstillstånd:

Texten börjar: "Vi är specialister på uppehållstillstånd och asyl samt övriga tillståndsfrågor som prövas av utlänningslagen."

14 november 2008

Indier, kom till Sverige och jobba!

Riksdagen har den 12/11 2008 bestämt att det nu är fritt fram för utomeuroper att söka jobb i Sverige. Om någon vill anställa är det bara att komma. Medborgarskap kommer givetvis också efter ett par tre år. Sedan kan man lugnt bli arbetslös utan att riskera att behöva åka hem.

”En annan nyhet är att asysökande som inte fått uppehållstillstånd men som har jobb ska kunna ’byta spår’ och bli arbetskraftsinvandrare.”

Nu kan man tycka att det är väl bra om folk vill komma och göra rätt för sig, inte bara för att suga socialbidrag medan man harvar runt i asylsystemet.
Det är sant att det någon gång ibland kan finnas behov att anställa någon enstaka specialist, som inte kanske är född europé, och att det har varit svårt tidigare. Men det finns sannerligen inte något utbrett behov av fler taxichaufförer, kebabgrillare, sjukvårdbiträden etc. Och industrin har vi ju nästan avskaffat... Självklart kommer många företagare med invandrarbakgrund att gladeligen anställa sina släktingar om det kan bli ett sätt att få dem med till det förlovade landet.

Sverige är på väg in i en kris. Allt fler blir arbetslösa, och även i goda tider finns det många som har svårt att hitta ett jobb. Att det finns en viss efterfrågan i vissa sektorer gör det ju möjligt för några av dessa att omskola sig. Det finns också ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. Det måste få finna en del vakanta enklare jobb att erbjuda dessa.

Svenska politiker driver Sverige som om det vore ett företag. Maximal tillväxt är målet, allt annat ett medel. Men ett land är inte ett företag, syftet med Sverige och nationalekonomin är att försörja befolkningen, inte tvärtom. Om det finns lediga platser så är det knappast någon som lider av det. Det kan vara bra för löneutvecklingen om arbetsgivarna behöver konkurrera om arbetskraften. (Jag tror faktiskt det finns en svag känsla för ett sånt resonemang hos LO och en del Socialdemokrater. De senare röstade ju faktiskt emot.)

Sverige är en snabbt sjunkande skuta! Våra herrar är dårar och landsförrädare. De vet inte till sig, hur fort de skall få de svenska svenskarna att bli en minoritet. Man undrar vad de tror sig vinna.

Inse att Sverges ursprungsbefolkning är hotad från alla håll!

Längre liv – det värsta som kan hända vår planet

Jag lyssnade till ”Kropp och själ” i P1 den 4/11-2008. Där pratades om drömmen om evigt liv och om forskningen kring åldrande.

Längre liv – världsbefolkningen fördubblas
Något av det värsta som skulle kunna drabba vår planet är om ett avgörande genombrott kom inom forskningen om åldrandet. Om låt en människas förväntade livslängd ökade från idag ca 75 år till, låt oss säga, 150 år, då innebär detta ensamt en fördubbling av jordens befolkning. FN:s nuvarande medelprognos för världens befolkning är att det planar ut i närheten av 10 miljarder till i slutet av detta århundrade. Men med fördubblad livslängd kommer befolkningstillväxten att fortsätta minst 100 år till och (om alla andra förhållanden är lika) landa på 20 miljarder.

Sjunkande födelsetal
Den mest hoppingivande trenden vad det gäller mänsklig population är annars de stadigt sjunkande födelsetalen. I många europeiska länder är födelsetalen klart lägre än s.k. full reproduktion (med europeisk dödlighet ca 2,1 barn/kvinna). Födelsetalen i övriga världen, med undantag av Kina och Japan är fortfarande klart över, men de är sjunkande. T.o.m. i Afrika har det skett en märkbar minskning av födelsetalen. Vi lever visserligen redan på en överbefolkad planet och befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig tid, men sjunkande födelsetal är ändå ett tecken på att det kan finnas en fredlig och humant acceptabel lösning på befolkningsproblemet.

Kvinnornas frigörelse
Man skall ha klart för sig att folks reproduktiva beteenden (familjebildning) bara marginellt påverkas av hänsyn till framtiden och vårt gemensamma bästa. Det naturliga är för alla djurarter, även människan, att skaffa sig så många ungar som möjligt. Utan att här fördjupa mig i sociologin, vågar jag framkasta att orsaken till människornas unika beteende till stor del handlar om kvinnornas emancipation. Numera står vägen öppen också för kvinnor till studier, affärsverksamhet och karriär. Självklart upplever kvinnor en konflikt mellan yrkesliv och mödraskap. Vanligen löser man det genom att i trettioårsåldern skaffa ett eller två, högst tre barn. Barnuppfostran dels med mannen och lejs ut till barnomsorg och skola. Många kvinnor i karriären väljer att helt avstå från barn.

Stigande födelsetal
Det här mönstret kan bli radikalt annorlunda om man lyckas fördröja kvinnors klimakterie och åldrande.

Vi får förmoda att man inte vill förlänga livet i slutet utan snarare i början – dvs. vi vill inte se fram emot att stappla omkring med rullator i 75 extra år. Vi hoppas få vara kroppsligen unga eller åtminstone medelålders längre. Då kommer antagligen också en och annan att vilja ha två eller tre familjer. Efter en 50 år i karriären kan man kosta på sig att vara privat och föda en par barn till. Om man säkrat sin ekonomi finns inget som hindrar att man fortsätter och skaffar ännu fler barn.

Radikal livsförlängning – naturens död
Inte nog med att en radikal livsförlängning skulle minska dödstalen, det skulle antagligen också öka födelsetalen. Optimisterna hävdar kanske att det löser sig med genmanipulerade grödor, nyodling av det Grönland osv.

Jag fruktar att det blir slutet för allt som liknar natur. När naturen försvunnit försvinner det sant mänskliga. Människan är en del av naturen. Vi kan inte leva människovärdigt utan naturen.