17 juni 2011

Organiserad brottslighet eller berikande kultur?

Länspolismästaren Carin Götblad: Så ska vi stoppa den organiserade brottsligheten i SödertäljeVad handlar det om?
Vilka är det?


Det är helt fantastiskt hur svensk media lyckas rapportera om och diskutera fenomenet ”den organiserade brottsligheten” utan att berätta om att det handlar om invandrarkulturer. Det är ett praktexempel på ”kulturell berikning”, vi fått på halsen, men det försöker man sorgfälligt dölja.

Länspolismästaren Carin Götblad lyckas med konststycket att skriva en lång artikel om fenomenet och t.o.m. påstå sig ha ett recept för hur man skall komma till rätta med det utan att nämna vilka det handlar om.
Det är inte Hells Angels får vi i alla fall veta:

Uttrycket ”grov organiserad brottslighet” får de flesta att tänka på kriminella MC-gäng och stora, hotfulla män med västar. MC-gäng är ett stort problem, men grov organiserad brottslighet är mycket mer än så. Alla har inte samma behov av att synas och längtan att visa upp en avskräckande yta utan vill i stället smälta in i samhället.

Den värsta formen är när egna parallella strukturer byggs upp: egen lagstiftning, egen beskattningsrätt, egen rättsskipning med egen verkställighet av straff, och så vidare.

”Smälta in i samhället”? Det handlar om ett helt nytt parallellt samhälle som allt annat än ”smälter in”. Maffiastrukturen är i själva verket detta alternativa samhälles själva kärna, dess alternativa statsapparat. Assyrierna och Kaldéerna i Södertälje utgör ca 22% av befolkningen. (I Södertälje kommun har 43% invandrarbakgrund.) Dessa försöker aktivt skapa sig etniska enklaver i Ronna, Hovsjö, Fornhöjden. För att ”fixa” lägenheter åt sina nyanlända landsmän terroriserar man svenskar och invandrare från andra länder så att de inte vågar bo kvar utan lämnar sin lägenhet åt assyrierna.

Karin Götblad vill inte se vad problemet är. Hon sticker huvudet i sanden och vill med sin auktoritet hjälpa alla andra ”rättrogna” regimanhängare att sticka huvudet i sanden.

I Dagens Eko i tisdags intervjuade de en ”Dragan” som påstods vara avhoppare från ett gäng i Södertälje. Han talade svenska med någon brytning. Efter inslaget påpekades att ”Dragan” var ett fingerat namn och att det var en skådespelare som talade. Alltså – vad var det för typ egentligen? Alla vet ju att det finns en ”juggemaffia” sedan många år – ättlingar till arbetskraftsinvandrarna på 1960-70-talet. Om ”Hells Angels” inte duger som syndabock kanske ”juggarna” kan passera utan att väcka ”främlingsfientlighet”? Är det så man resonerar?

Uppenbart är att det är ren och skär censur att dölja det faktum att brottsligheten i Södertälje har etnisk bakgrund. Det är skamligt och ovärdigt ett demokratiskt samhälle som påstår sig värna yttrandefrihet.

Vi svenskar har importerat detta problem. I första hand är det våra stora riksmedia som driver lobbying för massinvandringen och som i första hand är skyldiga. I andra hand våra politiker i de sju ”gamla” riksdagspartierna som fegt följer den utstakade politiska korrektheten. Självklart är ”folket” ytterst ansvarigt som låter dessa krafter härja fritt utan att säga ifrån.

Det är dags att vakna upp!

04 juni 2011

Demokratin måste återupptäckas av varje generation

(DN Vi lärde oss inget om demokrati)

(DN Debatt: Demokrati är inte så viktigt)

(DN Ledare: Lita på ungdomen)


Enligt DN-debatt 3/6 håller dagens unga svenskar på att förlora tron på demokratin.

Rubrik: ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”

”Ny omskakande studie: Mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ’ganska eller mycket bra’ om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare. ”

Undersökningen är utförd av World Values Survey. Man har frågat 1208 slumpvis utvalda medborgare, varav 305 kunde räknas som ungdomar.

”ett hot mot demokratins grundvalar” statsvetaren och forskningsledaren Staffan I. Lindberg.

Ja! Det finns anledning till oro! Efter alla kampanjer mot ”rasism”, om ”Förintelsen” och för ”en demokratisk värdegrund”. Det är verkligen oroande.

Man skall förvisso alltid ta sådana här undersökningar med en stor nypa salt. Hur har frågorna ställts? Vad kan man ärligt dra för slutsatser av svaren?

Icke desto mindre kan det ge tips om vartåt trenderna lutar. Man brukar kunna se förändringar och man kan göra vissa jämförelse mellan olika länder.

Jag hade tillfälle till en häftig diskussion med ett antal ungdomar härom kvällen. De levde tyvärr ganska väl upp till den bild som Lindberg målade upp.

”Ja, men tänk efter! Om man tänkt sig att rösta på Centerpartiet och om någon lovar att betala en tusenlapp för att man istället ska rösta på Folkpartiet eller Moderaterna, eller Sossarna också för den delen. Vad gör det? Det är ju praktiskt taget samma politik i alla fall.”

Och om en diktator: ”Om det är någon som vet bäst. Varför hålla på och tjafsa med de som alla vet har fel?”

”Men hur skall man kunna få ’den som vet bäst’ till makten?”, försöker jag. "Och hur kan man veta att inte det som 'alla vet är fel' faktiskt är ganska förnuftigt."


Populism

”Populism” är ett ord som alltför ofta används av makteliten. Ordet sammanfattar väl det folkförakt som frodas bland etablerade politiker.

Folket tänker ”fel”. Folket måste luras och trugas att tänka rätt.

Är det konstigt att det växer ett motsvarande politikerförakt från gräsrötterna?

Folk är t.ex. självklart oroade över den främlingsinvasion som pågår. Mycket riktigt har återkommande attitydundersökningar bekräftat att ungefär hälften av befolkningen är mer eller mindre motståndare till massinvandringen. Ungdomar konfronteras också kanske mer än andra av kulturkrockarna. Det är inte säkert att ta en sväng på stan frampå nattkröken. Risken för rån eller misshandel är stor om man är ”på fel plats vid fel tillfälle”. Invandrargäng äger vissa gator och kvarter, och beter sig som en ockupationsmakts soldater mot dem som uppfattas som ”svennar” och infödingar. Det har bl.a. centerpartisten Fredrik Federlay fått erfara, han blev nerslagen av en sydamerikan som var sur på snåla svennar som inte ville bjuda på en cigg. Eller miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner som blev rånad och knivhuggen i invandrarförorten Alby när tagit ut pengar i en bankomat.

Det är bara i runda tal en fjärdel av befolkningen som tycker invandringspolitiken är bra eller att ännu fler skall lockas hit. En fjärdedel ”vet inte”.

Ordet ”populism” används fruktansvärt lättvindigt för att avfärda folkets naturliga instinkter.

Istället manglas det ut snyftreportage om enskilda människoöden. Invandringen som sådan framställs som oundviklig. Antingen kommer de legalt eller illegalt, säger de. Den som försöker ta upp frågan i s.k. demokratiska församlingar riskerar utfrysning och uteslutning. Finns det frågor som inte får beröras i en s.k. demokrati? Det är otroligt trist att de lyckats så väl med att övertyga folket om att vi är maktlösa.

Är det konstigt att folk sedan tvivlar på demokratin?

Men det finns fler ämnen.

Miljön och vår långsiktiga överlevnad

Miljön är hotad, sägs det. Stora klimatförändringar är på gång som kan stjälpa världens livsmedelsproduktion över ända. Världshaven är mer eller mindre utfiskade. Världens skogar faller för att göra papper, ”biobränslen” eller bara för att röja jordbruksmark. På vetenskapssidorna i tidningarna kan man läsa att ”vi” (dvs. mänskligheten) håller på att förstöra grunden för allt välstånd. Vi måste ändra livsstil! Vi måste minska konsumtionen av energi och prylar om världen skall kunna få plats med de nya miljarder som anses oundvikliga. I samma tidning hittar man på ekonomisidan, ekonomer och finansministrar som bekymrar sig för att vi konsumerar för lite, att vi lånar för lite. Tillväxten måste bli ännu högre om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen.

Är det konstigt att man blir förvirrad? Är det konstigt att man börjar undra vem det är som styr. Är det överhuvudtaget någon som har kontroll? Demokratiskt eller ej.

Demokrati måste upplevas


Demokrati är inte något som är en gång för alla given. Varje generation måste återerövra erfarenheten. När jag var ung var med i Fältbiologerna. Det gick väl inte alltid till exakt enligt regelboken. Nog hände det att vi stökade över ett årsmöte för att sedan lösa världsproblemen över en öl och två. Men vi lärde oss något i alla fall. Vi erövrade till slut folkrörelsernas erfarenheter. Ett sant svenskt kultarv. Vi lärde oss mötesordning, votering, skriva protokoll och program. Vi lyckades ena oss om resolutioner och krav. Vi kunde genomföra läger, föredragsserier, exkursioner. Vi gjorde det utan vuxna ledare.

Idag har alltför många skaffat sig en bekväm livsstil. Allt skall gå över marknaden. Man skall köpa det man vill ha. Varför inte lika gärna köpa eller låta sig köpas i politiska syften?

Yttrandefriheten är formellt sett enorm. Vem som helst kan i princip uttrycka vad som helst på Internet. Men hur mycket är det som blir läst? Och om det blir läst – hur fort blir det bortglömt?

Demokrati är djupare än Facebook och Twitter. Det handlar om att bygga stadiga relationer. Mangla fram genomtänkta ideologier. Snacka ihop sig med likasinnade. Våga ta ansvar. Våga representera. Ställa upp i val. Det är INTE så lätt alltid. Du kan inte räkna med att någon kommer och frågar vad du tycker. Om du vill att din tanke skall begripas och omfattas av andra så måste du tala för den.

Det är verkligen inte så enkelt som att bara gå och rösta vart fjärde år.

Vi försöker skapa ett alternativ. Vi vill ge folket en röst. Vi har några enkla självklara åsikter som måste få uttryckas. Vi vet att kärnan av våra åsikter delas av kanske så mycket som hälften av folket – redan idag. Men bara för att vi har rätt kommer inte någon gudomlig rättvisa seglande och lyfter oss till makten. Vi behöver folk som vill arbeta för de här åsikterna om vårt folks överlevnad. Man måste engagera sig. Gå med i partiet. Gå till medlemsmöten och årsmöten. Skriva motioner. Argumentera för sina åsikter. Det gäller hela tiden att se till att makten inte missbrukas. Se till att stadgar och beslut följs.

När organisationen fungerar, då vill man gå ut och förklara partiets politik för sina medmänniskor. Då kan man vara stolt över vår skapelse.

När vi är tusentals som är aktiva – skriver insändare och ställer oss upp på möten. Då kan folkets överlevnad och naturliga självbevarelse inte längre ignoreras.