06 februari 2012

Vindkraften fördubblad på ett år

http://livinggreen.se/aktuellt/aktuellt/2069-vindkraftsbolagen-fortsaetter-bygga-ut

För ett år sedan producerade de svenska vindkraftverken drygt tre terawattimmar el och idag är produktionen uppe i sex terawattimmar, vilket är nästan lika mycket som en mellanstor svensk reaktor brukar producera under ett år.
Det känns inte helt kul "tyskar, spanjorer och nederländare som vill köpa vindkraftsparker i Sverige".

Idag när man ser en böljande landskap måste man föreställa ett vindkraftverk på varje höjd. Är det skog på höjden måste stolpen vara gigantiskt hög för att inte störas av skogens inbromsning av vinden. Men det är klart - nu skall ju de sista skogarna huggas ner för att bli biobränslen åt bl.a. "tyskar, spanjorer och nederländare"

Det är inte vackert.
Måtte nu EU bevara oss från att också bygga ut de sista orörda vattendragen!

Någonstans har alltihop blivit för stort. Alltför många människor som kräver alltför mycket av allting -- allt utom levande natur.