20 december 2011

Böcker brinner

Protesterna i Mellanöstern och Nordafrika
Tusentals böcker brann upp i Kairo


Vi har sett det förut. Nu kommer "fredens religion" tillbaka.

Buddhastatyerna i Bamiyan, Afganistan som förstördes av de muslimska talibanerna 2001. Nationalbiblioteket i Bagdad, som amerikanerna lät pöbeln bränna upp 2003.
Den gamla Egyptiska religionen med präster, tempel, böcker och de sista resterna av bibloteket i Alexandria förstördes av invaderande araber på 600-talet. Egypten föll med arabinvationen ner i glömska om sin egen historia. Den gamla egyptiska kulturen började återupptäckas systematiskt först i och med Napoleons ockupation i början av 1800-talet.

Det är förvisso en återkommande arvssynd som gäller alla totalitära ideologier att vilja rensa bort tidigare minnen. Vi känner det från kristendomens historia, ryska revolutionen, nazismen, kinesiska kommunismen m.fl.

(En mildare men mer försåtlig variant är att vi själva utsatts för att "våra" företrädare systematiskt förnekar och förringar vår egen historia: "ursvenskt är bara barbariet")

Är det nu åter dags att stänga minnet?

---

En filosofisk fråga:
Jag lider av höra om hur mänsklighetens kollektiva historia förstörs.
Det är i klass med folkmord eller utrotning av andra biologiska medvarelser.
Det är något oersättligt som försvinner.
Att bränna biblotek måste anses vara ett värre brott än mord, eller hur?


Buddhastaty från 500-talet i Bamiyan, Afganistan. Före och efter talibanernas maktövertagande.

19 december 2011

Låt oss då ha en folkomröstning

Jättekul att integrationsministern Erik Ullenhag nu vill diskutera de verkligt svåra frågorna! Modigt!

DN 19/12 ”Myterna på nätet om invandringen måste ifrågasättas”

Regeringen hemsida: "Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter"

Allt är förvisso värt att granskas men jag hoppar direkt till
Myt 6 – ”Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.”

Om ni uppriktigt trodde att vi hade en invandringspositiv befolkning varför då inte äntligen hålla en folkomröstning? Invandringen de senaste 35 åren är det mest omvälvande som drabbat Sverige sedan andra världskriget. Det är viktigare än EU-anslutningen för vårt folks överlevnad. (Fast det ena hänger nog ihop med det andra.)

”I 2010 års SOM-undersökning anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.”

Detta är ett ”fakta” som man ofta får sig nerkörd i halsen när man diskuterar med invandringsvänner, men den som refererar till SOM-undersökningen 2010 på detta sätt begår en grov verklighetsförfalskning.

Den fråga man måste ställa när man hör att 42% är emot flyktinginvandringens nuvarande omfattning är: HUR MÅNGA TYCKER ATT VI HAR LAGOM STOR INVANDRING ELLER FÖR LITEN? Det visar sig att det var 26% som är anhängare till flyktinginvandringens nuvarande storlek. Det var nämligen många som svarade ”vet ej”. För övrigt var det 46% (inte 42%) som ville ta emot färre flyktingar. Nästa dubbelt så många än invandringsanhängarna!!!!

Marie Demkers artikel i DN 24/5 2010 ”Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare”, är för övrigt även den förljugen och tillrättalagd till det yttersta.

Undersökningen gick inte att få tag på förrän i Juli 2010, då hade alla invandringsvänner redan lärt sig Marie Demkerts förenklade statistiklögner. Inte många läste den verkliga rapporten som kunde ge en mer komplicerad bild.

Se vidare i min artikel: ”Så jobbar sanningsministeriet”.

Jag har recenserat fler siffror och påståenden som brukar ryckas ur SOM-rapporten om svenskars inställning till flyktinginvandring i ett inlägg i maj 2010.

När frågan ställs om just ”flyktingar” är det antagligen den invandringsgrupp som vi svenskar har svårast att säga nej till. Vår medkänsla med förföljda är stor och vi är faktiskt beredda till stora uppoffringar om vi kan hjälpa verkligt utsatta. När frågan ställs om just ”flyktingar” är det särskilt svårt att säga nej – det är naturligtvis också därför som sanningsministeriet ställer frågan så. Det är därför man så gärna använder flyktingbegreppet. Undersökningen är från början riggad för att ge maximalt invandringsvänligt resultat. Ändå lyckas man inte få ihop mer än 26% anhängare till den nuvarande flyktinginvandringstakten.

Det finns inga justa undersökningar om svenskars inställning till invandringen.

Det är fortfarande högst troligt att
Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.

17 december 2011

Arbetstiden i en uthållig ekonomin

DN 16/12 Kortare arbetstid inget Fridolin kan säga nej till

Jag har varit med i Miljöpartiet en gång*, under pionjärtiden, jag gick med ´84. Redan från början diskuterades arbetstidfrågan -- många (de flesta) resonerade som artikelförfattarna. "Hur skall vi ta ut produktivitetsökningen?" Genom arbetstidsförkortning hellre än högre löner.

Jag hävdade redan då -- och hävdar fortfarande -- att i det kommande långsiktigt hållbara traditionsbundna och relativt statiska ekonomin kommer vi inte att ha lika hög produktivitet som idag. Maskinerna är dagens slavar. Men maskinerna kräver energi, metaller och kemikalier som vi inte alls har uthålligt stöd för. Vi kommer inte att producera jordbruksprodukter i industrijordbruk och djurfabriker. Det kommer åter att krävas mycket mer arbete för att få fram de produkter vi anser vara oumbärliga.

Den s.k. produktivitetsutvecklingen har också mycket med globaliseringen att göra. På något vis lyckas "vi" (bankirerna, handlarna, politikerna, diplomaterna) lura människorna i låglöneländer att producera alla de prylar vi tror att vi måste ha och att sälja dem till oss för spottstyvlar. Det är en ordning som inte kommer att bestå länge. Det finns bankirer, handlare, politiker och diplomater också i de s.k. "u-länderna", som inte kommer att ge bort varor till oss. Vad har vi då att betala med?

Med ett sådant framtidsperspektiv skall politikerna inte först lära folk att leva som en dekadent överklass, för att sedan tvingas ta alltihop ifrån dem. Tag varning av vad som händer i Grekland!

Det finns inga gratisluncher.

*)Det är länge sedan, jag gick ur när Miljöpartiet 1994, strax efter flyktinginvationen från Jugoslavien, när MP tog det fullkomligt vansinniga kongressbeslutet att börja jobba för (praktiskt taget) FRI INVANDRING.

12 december 2011

"Högerextrem" demonstration

Tre fick föras till sjukhus efter vänsterextrem demonstration

Nej, det stod inte ”vänster” i Dagens Nyheter (pappersupplagan 11/12), men det var enbart vänsterextremister som slängde knallskott och stod för alla försök till upplopp och våld. De s.k. ”högerextrema” genomförde en ordnad och disciplinerad demonstration. Det var tal och fackeltåg, fredligt och värdigt. Inga försök att bråka med vare sig polis eller motdemonstranter förekom.

Regimtrogen media gör i alla fall allt för att vränga till det så att det framstår som om det är ”högerextremisterna” som är oroshärden. Det är förfärligt orättvist. Jag är visserligen inte förvånad, men för den som oförberedd sett händelsen med egna ögon borde det kunna vara ett gott skäl att börja ifrågasätta vad media håller på med. Är vår media lika regimtrogen som t.ex. Pravda var trogen Kommunistpartiet när det begav sig i Sovjetunionen.

Rapport TV1
Mönstret gick igen i radio, TV och tidningar. Särskilt flagrant var kanske inslaget i Rapport i TV1, lördag 10/12 kl 19:30 som bör analyseras i detalj.

Förrädisk dramaturgi

Medan man talar om ”högerextremisternas demonstration” visas bilder av de vänsterextrema motdemonstranterna som kastar militära knallskott och fyrverkeripjäser. Någon uttalar sig om att ”De borde inte få tillstånd … ” Så klipps bilder in hur poliser brottar ner vänsterextremister på marken. Om man inte tittar mycket noga så får man uppfattningen att det är ”högerextremisterna” som står för våld och anarki. Det är naturligtvis en association man vill ha.

I själva verket var demonstrationen ”Stoppa svenskfientligheten” ett mönster av fredlig och värdig ordning. Allt våld kommer från ”vänstern”. En ”högerextremist” förlorade kanske synen när han träffades av en smällare.

Vad det egentligen handlade om
Demonstrationen var EMOT anti-vit rasism. Det handlar bland annat om ett systematiskt förringandet av vår svenska folk och kultur, våld mot svenskar på grund av sin svenskhet, det systematiska förvrängandet av opinionsyttringar som denna.

Eller som en ung kvinna kommenterade Aftonbladets ledare:
”... det handlar om att unga muslimkillar kallar mig för "smutsig fitta" bara för att jag inte gillar deras tro. Det handlar om gäng som utelsutande rånar svenska pensionärer.”

Inte någonstans i media (regimtrogen media, ”main stream media”, MSM) berättade man den biten av historien.

Expert förklarar att vi är anti-demokrater och rasister
Sedan visas bilder från en demonstration på 80-talet i bakgrunden. Man ser svenska fanor och ett stort hakkors. Hallåan berättar att ”vit makt-rörelsen har samma ideologi idag som för tjugo år sedan”.

Intervju med en av säkerhetspolisens ”analytiker”:
”Vit makt rörelsen är för oss ” (dvs för SÄPO:s analytiker) ”sådana som begår brott för sin övertygelse”.

Vad har de för politisk övertygelse? frågar programledaren.
De anser att det rådande statskicket är illegitimt, svarar analytikern och fortsätter,
De vill ha ett mer auktoritärt styre, ett Sverige för svenskarna.

Hon pratar alltså om några helt andra. De ”nazister” som kanske begår brott finns inte i de organisationer som deltog i lördagens demonstration. Jag vet naturligtvis inte vad alla var för ena, men bland mina bekanta i Nationaldemokraterna längtar vi inte efter någon ”auktoritärt styre”. Vi kritiserar det nuvarande styrelseskicket för att det inte är nog demokratiskt. Vi anser att det är en allvarlig brist i en s.k. demokrati att folket och även riksdagsmän konsekvent förvägras att visa sin mening om Sveriges nuvarande extrema invandringspolitik. Det är förvisso sant att en ganska stor del av folket (25-30%) vill att Sverige skall ge flyktingar fristad. Men det är bara en bråkdel av alla invandrare som verkligen är flyktingar, och vi vet att folket är emot nuvarande massinvandring. Det går att utläsa även ur de ganska bristfälliga opinionsundersökningarna som finns, t.ex. SOM-intitutets.

De är rädda
Om det vore sant att ”extremhöger” bara består av högst 500 socialt misslyckade unga män, och att rörelsen står och stampar på gränsen till utplåning nu liksom för 20 år sedan, då är det svårt att förstå att man är så noga med att förvränga fakta och sprida en sådan nidbild. Det beror på att de är rädda för sin egen skugga. De vet att vi på många sätt har rätt. De skäms över att de lurar den svenska ursprungsbefolkningen på deras barns framtid – men de är fast i en ideologi som kräver denna yttersta uppoffring. De är livrädda för att fler ska börja syna deras kort.

Kultur och etnicitet
Analytikern från SÄPO försökte skapa en association från ”vit makt” till Sverigedemokraternas kulturnationalism. Hon ville påskina att i grunder är det samma ”rasism”. För att reda ut begreppen vill jag ge en förklaring.

Jag vill påstå att de flesta av demonstranterna inte är värre ”rasister” än att de hävdar att det finns ett svenskt folk och att detta folk är nordiskt. Vidare menar man att en nordiska människa går ganska lätt att känna igen på utseendet. Vi Nationaldemokrater hävdar med bestämdhet att människosläktet består av olika folkslag och att det är en biologisk mångfald och kulturell rikedom. ”Alla folks rätt – alla folks fred”. Etnopluralism är den generaliserade överideologin till vår nationalism. Vi tycker inte att vi skall sträva efter att bli något slags herrefolk. Vi är motståndare till imperialism. Kanske har t.ex. Svenskarnas Parti (SvP) en annan mening om det – det får de förklara själva.

Det är värt att notera att etnisk nationalism lägger tonvikten vid historiska släktband medan en kulturnationalism som Sverigedemokraterna representerar nöjer sig med kulturella uttryck. De har inga problem med internationella adoptioner eller invandring bara man accepterar och anpassar sig till ”svensk kultur”. Vi etniska nationalister har däremot många invändningar mot ”svensk kultur” sådan den faktiskt yttrar sig och utvecklas. Vi menar att vi har en kultur som i viss mening befinner sig i förfall. Vår kultur, den är trots allt vår – vi har inget annat, behöver utvecklas och stärkas. Framför allt behöver svenskarna återfå ett kulturellt självförtroende.

”Högerextrem”?

Slutligen måste jag värja mig mot begreppet ”högerextrem”. Nationaldemokraterna och närstående är varken ”höger” eller ”extrema”. Med ”höger” förstås vanligen en politisk åsikt som försvarar och eftersträvar ett privilegiesamhälle. Vi är visserligen inte främmande för att ansvarstagande och dugliga människor har bättre betalt än ”vanliga” latmaskar, men det är definitivt inte ok att människor gör sig rika på spekulationer och oskäliga bonusar. Överhuvudtaget delar vi idén att i ett gott samhälle är det liten spridning mellan rika och fattiga. Vi anser också att samhällets mest väsentliga infrastruktur skall vara statlig eller i alla fall under stark demokratiskt styrd kontroll. Företagen skall ägas av människor som bor i Sverige och som är lojala med Sverige och dess folk. Det är åsikter som de flesta skulle identifiera som ”vänster”.

Många menar att de som försvarar familjen som samhällets fundament och som oroar sig för samhällets moralisk upplösning är ”höger”. Visst, i det avseendet är vi definitivt ”höger”.

Våra åsikter är inte extrema. De är naturliga och borde vara tämligen självklara.

Hätsk stämning vid högerextrem manifestation

Ledare i Aftonbladet 9/12:
Inga Nazister på våra gator

artikeln illustrerades med en helt irrelevant bild.

DN 2011-12-10 nätupplagan ”Demonstrant fick smällare i ögat”
Artikeln var förhållandevis saklig men berättar inte något om vad demonstrationen handlade om.

11 december 2011

Klimatavtalet i Durban

DN 2011-12-11: ”Färdplan för klimatet antagen”

Enligt DN-artikeln har något slags avtal skrivits på. Sveriges Miljöminister, centerpartisten Lena Ek, tycker att resultatet blev ”riktigt bra”, enligt DN, men det säger ju inte så mycket. Det innehåller i alla fall ett slags förlängning av Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet har betytt något litet för att minska Europas utsläpp av klimatgaser. Till stor del handlar det dock mer om att Europas industri nedmonteras och att tillverkningen av prylar flyttar till låglöneländer.

Dessa nya industriländerna, som håller på att ta över världens verkliga produktion med Kina och Indien i spetsen, kämpar för att kallas ”u-länder” eftersom de därmed får fria händer att fortsätta att bränna kol och olja.

Världens utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser har därför också fortsatt att stiga enligt den värsta tänkbara prognosen, trots Kyotoprotokollet.

Avtalet innebär tydligen också en ”färdplan” för kommande förhandlingar. 2015 skall man förhoppningsvis ha ett avtal klart som kan börja implementeras fram till 2020. De styrande tycks tro att de har gott om tid. Svante Axelsson, ordf. för Naturskyddsföreningen kommenterade syrligt i Dagens Eko på radion att ”därmed har man bundit sig för att låta medeltemperaturen stiga tre grader”.

Den globaliserade liberala kapitalismen är en kraft som inte går att tygla. Antagligen är det ingen som har kontroll. Makt och rikedom för stunden är enda drivkraften. Om någon faktiskt har kontroll så är det inte någon med långsiktigt överlevnadsperspektiv. ”Efter oss syndafloden!”

Folken måste börja att själva ta ansvar för sina öden. Vi vill lämna efter oss en värld som man vill leva i. Om vi börjar med att ta ansvar för våra egna närmaste och för våra egna territorier så är det en god början. Då kan vi också lättare förstå andra folks behov och särarter. Låt oss bygga ett land och en civilisation där visdom och överlevnad är viktigare än tillfälliga och ytliga materiella excesser.

04 december 2011

Har Finland stannat?

”Utan invandrare stannar Sverige” (DN 4/12)


Har Finland stannat?

Självklart skulle inte Svensk ekonomi må bra om alla invandrare försvann från en dag till nästa. Självklart!
Det finns INGEN som föreslår något sådant. Det är urbota dumt att försöka slå in en så öppen dörr.

Man måste tänka kontrafaktiskt. ”Hade Sverige 'stannat' om vi inte haft en gigantisk invandring?”
Jämför gärna med Finland! Finnarna har länge stått emot invandringstrycket. Först de senaste åren har de under tvång från EU tvingats öppna dörrarna.

Vad jag vet har Finland en strålande god ekonomi. Skolorna lyckas ge barnen goda kunskaper. Finnarna har ett gott nationellt självförtroende. Finland är idag det enda landet i Europa som verkar ha en överlevnadsduglig vit befolkning.

Artikeln i DN hävdar huvudargument 1 från Alliansen:
Det svenska Sverige är dödsdömt. Svenskarna är bara skröpliga åldringar, som skulle ligga hjälplösa i sina våta blöjor utan de unga friska ”nybyggarna”.

En outtalad förutsättning för argumentationen är att vi måste ha ständig ekonomisk ”tillväxt”, och att tillväxten kräver ständigt större befolkning.

Jag har i mängder av artiklar hävdat att vår planet är ÖVERBEFOLKAD. Den samlade effekten av all mänsklig aktivitet är redan idag långt större än vad som är långsiktigt hållbart. Tecken på detta är utrotningen av fisk, förstörelsen av skogar och jordbruksmark, vattenbrist, klimatförändringar. Ovanpå dessa uppenbara tecken på överutnyttjande kommer varningstecken från ekonomin om skuldkris och risken för det globala banksystemets sammanbrott. Oljepriset skjuter i höjden på grund av att efterfrågan växer sig allt större men att uppumpningen (”produktionen”) inte längre kan öka. Vi har passerat ”peak oil”. Den samlade bilden är att ovädersmolnen hopas.

En av de trender som faktisk kan lätta på spänningen är att många länder har potentiell (Sverige, Italien, Tyskland m.fl.) eller faktisk (Ryssland, Japan) folkminskning.

Det vore särskilt bra ur global synvinkel om de rikaste länderna, inklusive Sverige, taggade ner och bejakade krympande befolkning och krympande ekonomi. Världen behöver inte fler ”svenskar” (”danskar”, ”amerikaner”, ”kanadensare” etc. Här menar jag givetvis "innevånare i Sverige", "innevånare i Danmark" etc. oberoende av etnicitet).

Utmaningen ligger i att klara en period av folkminskning utan att det går ut över väsentliga välfärdsvärden. Ett sätt vore att höja pensionsåldern.

Det får inte vara så att ett land måste ha ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt för att vara välmående! I så fall är den här planeten dödsdömd. Kina kommer att ha befolkningsminskning inom 25 år. Japan har det redan. De kommer att överleva.

Massinvandringen innebär att Sveriges befolkning byts ut. Svenskarna håller på att ge bort sitt land. Invandringen måste stoppas och en ordnad politik för ÅTERVÄNDANDE måste införas. För svenska folkets långsiktiga överlevnad och för planetens ekologiska återhämtning.

01 december 2011

Klimatforum 2011

Onsdag 30 november var jag på ”Klimatforum” en årlig tillställning från Naturvårdsverket och SMHI för att redovisa läget i klimatpolitiken. Miljödepartementet hade också några spelare med på plats – bland annat miljöministern Lena Ek.

Inför Durban
Klimatmötet COP17 i Durban har ju redan börjat och förväntningarna på några nyheter om genombrott i förhandlingarna är inte stora. Kineserna vill inte göra något som på något vis kan hejda tillväxten. Däremot satsar de gärna också på alternativ energi vid sidan om kolkraft. Bland de Afrikanska länderna finns oro för att klimatförändringar skall ge torka, men samtidigt säger de att de har lika stor rätt som Europeerna någonsin haft att använda fossila bränslen. Amerikanarna är ”klimatskeptiker”och vill hur som helst inte åta sig något som äventyrar ”the american way of living”. Det ser ut att vara väldigt långt från den ”världsregering” som socialister menar vara nödvändig och som många nationella och konservativa fruktat.

Befolkningsfrågan är löst?
Hela föreställningen stals av Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet. Man hade annonserat att han skulle ge ”en reflektion över hur Sverige och världen sköter samhällets bokföring av pengar, vargar och koldioxid.” Det låter väl intressant, kanske, men vad vi fick höra var Roslings raljerande standardföreläsning om befolkningsfrågan. ”Befolkningsfrågan är löst”, förklarade han, ”peak child har passerats”, världens befolkning kommer att fortsätta att växa i femtio år till men sedan har vi stabil befolkning. Rosling är en ytterst skicklig talare – en fullfjädrad demagog. Rosling hanterar fakta på ett förrädiskt sätt. Han visar först hur man kan ljuga med statistik, och lyckas som en trollkarl få publiken att tro att han själv avslöjar sanningen. Alla siffror han visar är korrekta och resonemanget är felfritt, men de säger bara halva sanningen och utelämnar det svåra.

Alltså – det kan se ut som om hela jordens befolkning är långt inne i fas 3 av den demografiska transitionen där dödstalen fortsätter att sjunka och födelsetalen sjunkit drastiskt och att fas 4 med balans mellan födda och döda nu kommer som en lycklig avslutning på sagan om befolkningsexplosionen. Vad Hans Rosling inte säger och vad som förändrar bilden dramatiskt är att utvecklingen är mycket ojämn. Afrika och stora delar av Sydasien är fortfarande i den explosiva fas 2 medan Europa, Ryssland och Japan är inne i fas 5 där födelsetalen sjunkit långt under reproduktionsnivå – vilket förebådar folkminskning. Flera afrikanska länder håller på att förlora kampen mellan ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Om Afrika inte kommer igenom den demografiska transitionen utan tvärtom backar djupare tillbaka i fas 2 har vi en fortsatt explosiv befolkningstillväxt som potentiellt kan sluka alla de andra länder som trodde att de redan löst befolkningsexplosionsproblemet. Det är för tidigt att korka upp champangen!

Hans Rosling insinuerar att de som bekymrar sig om befolkningstillväxten egentligen går och önskar folkmord. Det är fullkomligt fel. Det finns mycket man kan göra än med kunskap, sexualupplysning och preventivmedel. Det är inte alls så att fattiga kvinnor skaffar sig många barn av fri vilja och rationella skäl.
Anders Wijkman är en bra karl som förstår frågan och skulle ha kunnat ge Rosling svar på tal, även naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson borde kunnat säga ifrån, men mötet var upplagt så att några kontroversiella frågor inte skulle kunde komma upp. Inga frågor från publiken. Allmänheten representerades av två handplockade ”engagerade” ungdomar.

Regeringens klimatpolitik – med tvekan godkänt
Klimatforum är ett propagandajippo för att framställa regeringens nyliberala politik i så fördelaktig dager som möjligt.

I huvudsak har jag faktiskt ganska hög respekt för regeringens klimatpolitik. Jag tror absolut att vi har ett riktigt stort klimatproblem. Man får vara glad att Sverige och EU faktiskt vill leva upp till höga ambitionsnivåer även om USA, Kanada, Kina, Indien m.fl. inte vill ge några bindande löften om någonting. En del nationalister menar att västeuropéerna späker sig till ingen nytta och ger resten av världen orimligt billiga konkurrensfördelar. Men världen har energikris runt hörnet. ”Peak oil” har passerats och världens energisystem litar till 85-90% på olja och kol. Det kan inte vara fel att så snart som möjligt ta oss ur fossilbränsleberoendet. För Sveriges del handlar det om att byta ut hela transportflottan till att använda alternativa drivmedel. Jag är övertygad om att det kommer att löna sig i längden att vi i Sverige strävar efter att hålla oss i framkanten av denna utveckling.

Hur går det med naturens andliga världen?
Vad som däremot oroar mig är att etablissemanget nu är så ensidigt fokuserade på klimatfrågor. Det kan gå hårt ut över andra viktiga värden. Centern vill antagligen att vi skall smittas av massinvandringens ”nybyggaranda”. När ”den nya människan” ser ett berg skall hon se en lämplig plats för en vindkraftspark. När hon ser en skog skall hon tänka ”biobränsle”. Där gröna vågor rullar in i en västkustfjord ser hon vågkraftverk. När hon ser ett brusande vattenfall tänker ”kraftverk”. Kort sagt – den nyliberala nybyggarmänniskan ser lukrativa projekt överallt där den gamla människan ser natur och heliga platser.