19 december 2011

Låt oss då ha en folkomröstning

Jättekul att integrationsministern Erik Ullenhag nu vill diskutera de verkligt svåra frågorna! Modigt!

DN 19/12 ”Myterna på nätet om invandringen måste ifrågasättas”

Regeringen hemsida: "Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter"

Allt är förvisso värt att granskas men jag hoppar direkt till
Myt 6 – ”Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.”

Om ni uppriktigt trodde att vi hade en invandringspositiv befolkning varför då inte äntligen hålla en folkomröstning? Invandringen de senaste 35 åren är det mest omvälvande som drabbat Sverige sedan andra världskriget. Det är viktigare än EU-anslutningen för vårt folks överlevnad. (Fast det ena hänger nog ihop med det andra.)

”I 2010 års SOM-undersökning anger en lägre andel av befolkningen än någonsin, 42 procent, att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige.”

Detta är ett ”fakta” som man ofta får sig nerkörd i halsen när man diskuterar med invandringsvänner, men den som refererar till SOM-undersökningen 2010 på detta sätt begår en grov verklighetsförfalskning.

Den fråga man måste ställa när man hör att 42% är emot flyktinginvandringens nuvarande omfattning är: HUR MÅNGA TYCKER ATT VI HAR LAGOM STOR INVANDRING ELLER FÖR LITEN? Det visar sig att det var 26% som är anhängare till flyktinginvandringens nuvarande storlek. Det var nämligen många som svarade ”vet ej”. För övrigt var det 46% (inte 42%) som ville ta emot färre flyktingar. Nästa dubbelt så många än invandringsanhängarna!!!!

Marie Demkers artikel i DN 24/5 2010 ”Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare”, är för övrigt även den förljugen och tillrättalagd till det yttersta.

Undersökningen gick inte att få tag på förrän i Juli 2010, då hade alla invandringsvänner redan lärt sig Marie Demkerts förenklade statistiklögner. Inte många läste den verkliga rapporten som kunde ge en mer komplicerad bild.

Se vidare i min artikel: ”Så jobbar sanningsministeriet”.

Jag har recenserat fler siffror och påståenden som brukar ryckas ur SOM-rapporten om svenskars inställning till flyktinginvandring i ett inlägg i maj 2010.

När frågan ställs om just ”flyktingar” är det antagligen den invandringsgrupp som vi svenskar har svårast att säga nej till. Vår medkänsla med förföljda är stor och vi är faktiskt beredda till stora uppoffringar om vi kan hjälpa verkligt utsatta. När frågan ställs om just ”flyktingar” är det särskilt svårt att säga nej – det är naturligtvis också därför som sanningsministeriet ställer frågan så. Det är därför man så gärna använder flyktingbegreppet. Undersökningen är från början riggad för att ge maximalt invandringsvänligt resultat. Ändå lyckas man inte få ihop mer än 26% anhängare till den nuvarande flyktinginvandringstakten.

Det finns inga justa undersökningar om svenskars inställning till invandringen.

Det är fortfarande högst troligt att
Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med dig till 100% folkomröstning med bevakning från utlandet,. sedan kan vi stänga denna fråga och gå vidare.

Anonym sa...

Bra skrivet.. politiskt korrekta kreatur som Ullenhag skall hållas mkt kort.

jacob sa...

tror alla som bor i närheten av mångkulturen röstar nej, de som inte drabbats kanske inte vet bättre dock.

Cello Jr sa...

Orsaken till att vi inte får folkomrösta är att man inte alls är säker på att invandringsnegativismen minskar.

Vilket som är det odemokratiskt av våra folkvalda att inte låta oss att folkomrösta i en så pass tvärpolitisk fråga.

De är rädda för sina väljare!

Åke Blomdahl sa...

En folkomröstning med två tydliga alternativ:

Ska Sverige vara ett svenskt land?

JA eller NEJ

eller

Ska Sverige vara en internationell frizon som tillhör världens alla folk?

NEJ eller JA

Dessvärre kan de säkert formulera två eller tre alternativ som alla innebär mer eller mindre storslagen generositet. Det finns som bekant även en opposition för fullkomligt FRI invandring.

Åke Blomdahl sa...

Jag ser att det finns en SOM-undersökning från i år också, som avser år 2010, den jag läst avsåg enkäter 2009. Ullenhag har rätt om siffran 42%, men han undviker likväl att nämna att de som vill ha fler eller lika många flyktingar som idag bara är 30%. Det är en mycket tydlig majoritet av dem som bryr sig som vill ha restriktivare flyktingpolitik.
(http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351263_135-144-marie-demker.pdf)

Anonym sa...

Man skulle kunna ha en folkomröstning ifall Sverigedemokraterna ska uteslutas ur Riksdagen, JA eller NEJ.

95-96 % lär rösta JA. Innebär det då att vi ska utesluta Sverigedemokraterna?

Tänk till en smula innan du gör dessa blogginlägg...

Åke Blomdahl sa...

Folkomröstning är definitivt inget lättvindigt sätt att göra sig av med en stridsfråga.

Just på detta område vore det dock särskilt viktigt. Vår extremt frikostiga invandring innebär en oåterkallerlig och fullständigt genomgripande förändring. När vi samtidigt, på goda grunder, misstänker att partierna just i denna fråga särskilt dåligt representerar folkviljan blir det än viktigare.

Folkomröstningen skulle kräva en offentlig och genomgripande diskussion. Om de etablerade partierna och massmedia lyckas övertyga folket om att det de gör är rätt, och får folket att rösta "rätt", så har i alla fall folket medvetet skrivit under att man ger upp anspråket på landet.

Möjligheterna att manipulera en folkomröstning är givetvis stora när makten är så överens om massinvandringens välsignelse. Folkomröstning är inget man lättvindigt ska ge sig in på.