11 december 2011

Klimatavtalet i Durban

DN 2011-12-11: ”Färdplan för klimatet antagen”

Enligt DN-artikeln har något slags avtal skrivits på. Sveriges Miljöminister, centerpartisten Lena Ek, tycker att resultatet blev ”riktigt bra”, enligt DN, men det säger ju inte så mycket. Det innehåller i alla fall ett slags förlängning av Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet har betytt något litet för att minska Europas utsläpp av klimatgaser. Till stor del handlar det dock mer om att Europas industri nedmonteras och att tillverkningen av prylar flyttar till låglöneländer.

Dessa nya industriländerna, som håller på att ta över världens verkliga produktion med Kina och Indien i spetsen, kämpar för att kallas ”u-länder” eftersom de därmed får fria händer att fortsätta att bränna kol och olja.

Världens utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser har därför också fortsatt att stiga enligt den värsta tänkbara prognosen, trots Kyotoprotokollet.

Avtalet innebär tydligen också en ”färdplan” för kommande förhandlingar. 2015 skall man förhoppningsvis ha ett avtal klart som kan börja implementeras fram till 2020. De styrande tycks tro att de har gott om tid. Svante Axelsson, ordf. för Naturskyddsföreningen kommenterade syrligt i Dagens Eko på radion att ”därmed har man bundit sig för att låta medeltemperaturen stiga tre grader”.

Den globaliserade liberala kapitalismen är en kraft som inte går att tygla. Antagligen är det ingen som har kontroll. Makt och rikedom för stunden är enda drivkraften. Om någon faktiskt har kontroll så är det inte någon med långsiktigt överlevnadsperspektiv. ”Efter oss syndafloden!”

Folken måste börja att själva ta ansvar för sina öden. Vi vill lämna efter oss en värld som man vill leva i. Om vi börjar med att ta ansvar för våra egna närmaste och för våra egna territorier så är det en god början. Då kan vi också lättare förstå andra folks behov och särarter. Låt oss bygga ett land och en civilisation där visdom och överlevnad är viktigare än tillfälliga och ytliga materiella excesser.

Inga kommentarer: