12 december 2011

"Högerextrem" demonstration

Tre fick föras till sjukhus efter vänsterextrem demonstration

Nej, det stod inte ”vänster” i Dagens Nyheter (pappersupplagan 11/12), men det var enbart vänsterextremister som slängde knallskott och stod för alla försök till upplopp och våld. De s.k. ”högerextrema” genomförde en ordnad och disciplinerad demonstration. Det var tal och fackeltåg, fredligt och värdigt. Inga försök att bråka med vare sig polis eller motdemonstranter förekom.

Regimtrogen media gör i alla fall allt för att vränga till det så att det framstår som om det är ”högerextremisterna” som är oroshärden. Det är förfärligt orättvist. Jag är visserligen inte förvånad, men för den som oförberedd sett händelsen med egna ögon borde det kunna vara ett gott skäl att börja ifrågasätta vad media håller på med. Är vår media lika regimtrogen som t.ex. Pravda var trogen Kommunistpartiet när det begav sig i Sovjetunionen.

Rapport TV1
Mönstret gick igen i radio, TV och tidningar. Särskilt flagrant var kanske inslaget i Rapport i TV1, lördag 10/12 kl 19:30 som bör analyseras i detalj.

Förrädisk dramaturgi

Medan man talar om ”högerextremisternas demonstration” visas bilder av de vänsterextrema motdemonstranterna som kastar militära knallskott och fyrverkeripjäser. Någon uttalar sig om att ”De borde inte få tillstånd … ” Så klipps bilder in hur poliser brottar ner vänsterextremister på marken. Om man inte tittar mycket noga så får man uppfattningen att det är ”högerextremisterna” som står för våld och anarki. Det är naturligtvis en association man vill ha.

I själva verket var demonstrationen ”Stoppa svenskfientligheten” ett mönster av fredlig och värdig ordning. Allt våld kommer från ”vänstern”. En ”högerextremist” förlorade kanske synen när han träffades av en smällare.

Vad det egentligen handlade om
Demonstrationen var EMOT anti-vit rasism. Det handlar bland annat om ett systematiskt förringandet av vår svenska folk och kultur, våld mot svenskar på grund av sin svenskhet, det systematiska förvrängandet av opinionsyttringar som denna.

Eller som en ung kvinna kommenterade Aftonbladets ledare:
”... det handlar om att unga muslimkillar kallar mig för "smutsig fitta" bara för att jag inte gillar deras tro. Det handlar om gäng som utelsutande rånar svenska pensionärer.”

Inte någonstans i media (regimtrogen media, ”main stream media”, MSM) berättade man den biten av historien.

Expert förklarar att vi är anti-demokrater och rasister
Sedan visas bilder från en demonstration på 80-talet i bakgrunden. Man ser svenska fanor och ett stort hakkors. Hallåan berättar att ”vit makt-rörelsen har samma ideologi idag som för tjugo år sedan”.

Intervju med en av säkerhetspolisens ”analytiker”:
”Vit makt rörelsen är för oss ” (dvs för SÄPO:s analytiker) ”sådana som begår brott för sin övertygelse”.

Vad har de för politisk övertygelse? frågar programledaren.
De anser att det rådande statskicket är illegitimt, svarar analytikern och fortsätter,
De vill ha ett mer auktoritärt styre, ett Sverige för svenskarna.

Hon pratar alltså om några helt andra. De ”nazister” som kanske begår brott finns inte i de organisationer som deltog i lördagens demonstration. Jag vet naturligtvis inte vad alla var för ena, men bland mina bekanta i Nationaldemokraterna längtar vi inte efter någon ”auktoritärt styre”. Vi kritiserar det nuvarande styrelseskicket för att det inte är nog demokratiskt. Vi anser att det är en allvarlig brist i en s.k. demokrati att folket och även riksdagsmän konsekvent förvägras att visa sin mening om Sveriges nuvarande extrema invandringspolitik. Det är förvisso sant att en ganska stor del av folket (25-30%) vill att Sverige skall ge flyktingar fristad. Men det är bara en bråkdel av alla invandrare som verkligen är flyktingar, och vi vet att folket är emot nuvarande massinvandring. Det går att utläsa även ur de ganska bristfälliga opinionsundersökningarna som finns, t.ex. SOM-intitutets.

De är rädda
Om det vore sant att ”extremhöger” bara består av högst 500 socialt misslyckade unga män, och att rörelsen står och stampar på gränsen till utplåning nu liksom för 20 år sedan, då är det svårt att förstå att man är så noga med att förvränga fakta och sprida en sådan nidbild. Det beror på att de är rädda för sin egen skugga. De vet att vi på många sätt har rätt. De skäms över att de lurar den svenska ursprungsbefolkningen på deras barns framtid – men de är fast i en ideologi som kräver denna yttersta uppoffring. De är livrädda för att fler ska börja syna deras kort.

Kultur och etnicitet
Analytikern från SÄPO försökte skapa en association från ”vit makt” till Sverigedemokraternas kulturnationalism. Hon ville påskina att i grunder är det samma ”rasism”. För att reda ut begreppen vill jag ge en förklaring.

Jag vill påstå att de flesta av demonstranterna inte är värre ”rasister” än att de hävdar att det finns ett svenskt folk och att detta folk är nordiskt. Vidare menar man att en nordiska människa går ganska lätt att känna igen på utseendet. Vi Nationaldemokrater hävdar med bestämdhet att människosläktet består av olika folkslag och att det är en biologisk mångfald och kulturell rikedom. ”Alla folks rätt – alla folks fred”. Etnopluralism är den generaliserade överideologin till vår nationalism. Vi tycker inte att vi skall sträva efter att bli något slags herrefolk. Vi är motståndare till imperialism. Kanske har t.ex. Svenskarnas Parti (SvP) en annan mening om det – det får de förklara själva.

Det är värt att notera att etnisk nationalism lägger tonvikten vid historiska släktband medan en kulturnationalism som Sverigedemokraterna representerar nöjer sig med kulturella uttryck. De har inga problem med internationella adoptioner eller invandring bara man accepterar och anpassar sig till ”svensk kultur”. Vi etniska nationalister har däremot många invändningar mot ”svensk kultur” sådan den faktiskt yttrar sig och utvecklas. Vi menar att vi har en kultur som i viss mening befinner sig i förfall. Vår kultur, den är trots allt vår – vi har inget annat, behöver utvecklas och stärkas. Framför allt behöver svenskarna återfå ett kulturellt självförtroende.

”Högerextrem”?

Slutligen måste jag värja mig mot begreppet ”högerextrem”. Nationaldemokraterna och närstående är varken ”höger” eller ”extrema”. Med ”höger” förstås vanligen en politisk åsikt som försvarar och eftersträvar ett privilegiesamhälle. Vi är visserligen inte främmande för att ansvarstagande och dugliga människor har bättre betalt än ”vanliga” latmaskar, men det är definitivt inte ok att människor gör sig rika på spekulationer och oskäliga bonusar. Överhuvudtaget delar vi idén att i ett gott samhälle är det liten spridning mellan rika och fattiga. Vi anser också att samhällets mest väsentliga infrastruktur skall vara statlig eller i alla fall under stark demokratiskt styrd kontroll. Företagen skall ägas av människor som bor i Sverige och som är lojala med Sverige och dess folk. Det är åsikter som de flesta skulle identifiera som ”vänster”.

Många menar att de som försvarar familjen som samhällets fundament och som oroar sig för samhällets moralisk upplösning är ”höger”. Visst, i det avseendet är vi definitivt ”höger”.

Våra åsikter är inte extrema. De är naturliga och borde vara tämligen självklara.

Hätsk stämning vid högerextrem manifestation

Ledare i Aftonbladet 9/12:
Inga Nazister på våra gator

artikeln illustrerades med en helt irrelevant bild.

DN 2011-12-10 nätupplagan ”Demonstrant fick smällare i ögat”
Artikeln var förhållandevis saklig men berättar inte något om vad demonstrationen handlade om.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Åke Blomdahl skriver " Vi Nationaldemokrater hävdar med bestämdhet att människosläktet består av olika folkslag och att det är en biologisk mångfald och kulturell rikedom. ”Alla folks rätt – alla folks fred”. Etnopluralism är den generaliserade överideologin till vår nationalism. Vi tycker inte att vi skall sträva efter att bli något slags herrefolk."
Men hur kommer det sig då att du på andra delar av din blogg skriver om afrikaner som "världens mest misslyckade människor"? Du har så innerligt svårt att hålla en rät linje i dina åsikter och då slinker ditt rätta nasse-jag fram.
Och handen på hjärtat Åke. Vad är svensk kultur? Röda stugor? Folkdräkter? Midsommarfirande? Hemslöjd? Kubism? Kungahuset? finns det överhuvudtaget något som kan kallas för ett lands Kultur. Vårt land liksom alla andra länder berikas av den blandning av människor som formar samhället och ur denna smältdegel skapas också kultur. Vad hade sverige varit utan valloners kunnande i metallurgi? vad vi hade varit om nationaldemokraterna hade fått bestämma ser vi med all önskvärd tydlighet när vi bevittnar den organisationens inre och yttre förfall, där makten över partikassan är det mest framträdande draget hos ordförande. Och en f.d. medlem som för allt i världen inte vill bli betraktad som invandrare (vilket han är)utan i stället ska kalla sig europé. Hur många är ni nu kvar Åke? 15?

Jag önskar dig ingen God Jul Åke. du har inte varit tillräckligt snäll.

Loffe

Åke Blomdahl sa...

Du tar upp väldigt många saker. Jag tänker inte svara på allt. Men jag vill gärna förtydliga min etnopluralism. Jag är djupt oroad över att världens biologiska och kulturella mångfald är hotad. Det är en avgrundsskillnad mot nazismens imperialistiska socialdarwinism -- där den överlägset starke tar sig rätten att utplåna de som är svagare. Jag tar min inspiration från ekologin som betonar vikten av mångfald. Det betyder INTE att vi skall ha maximal mångfald omedelbart och överallt. En värld med bestående mångfald kräver att det finns "enfald" och kontinuitet i geografiskt skilda områden. Jag har absolut ingen längtan till smältdegelplatser som New York. Sådana som du får för all del gärna klumpa ihop er superstäder och njuta av den enda rätt superinternationella världskulturen. Men tvinga inte det på mig. Jag tänker försvara mitt folk och dess särart -- även om den inte i alla avseenden är "den bästa".

Jag arbetar därför också i denna min kulturtradition för att förändra sådana uttryck som är olyckliga. Någon har travesterat Tegnér och Fredrik Reinfelt ("Ursvenskt är bara barbariet") och sagt "ursvenskt är i alla fall självföraktet". Det är absolut inte så att svenskar är fantasilösa mähän som inte skulle kunna hitta på något utan impulser från utlandet.

Du tycker slutligen att det är ofint av mig att kalla afrikanska kulturer "misslyckade". Nåväl -- de är onekligen inte lika lyckade som de europeiska, mongoliska, indiska, kinesiska, japanska, arabiska, eller de gamla medelhavskulturerna. Konst, litteratur, filosofi, matematik -- säg det område där afrikanska civilisationer åstadkommit något i närheten av dessa. Det behöver inte bero på att afrikaner är "dummare" -- det kan t.ex. bero på kolonialism, slavhandel mm. Men då måste man också fråga sig varför afrikanerna lät sig bli koloniserade och förslavade. Varför kunde de inte försvara sig?

Hur som helst är utomordentligt viktigt att acceptera Pippi-Långstrump-principen ”den som är stark måste också vara snäll”. Kolonialism och imperialism, för att inte tala om folkmord, kan aldrig någonsin rättfärdigas av att det erövrade folket är underlägset.

Rättvisekravet kan rimligtvis inte innebära att man måste vända upp och ner på maktordningen. Det är inte så att de fattigaste och de mest misslyckade, bara på grund av sitt elände och sina stora barnkullar, skulle ha en särskild rätt att erövra och kolonisera de ”starkaste”.

Låt afrikaner sköta sina afrikanska länder – om de väljer att fortsätta sin befolkningsexplosion – låt dem lösa försörjningsproblemet. Exportera inte era arbetslösa ungdomar hit!

Omvänt har vi all anledning att begrunda indianerna och afrikanernas öde. De förmådde inte stå emot den europeiska befolkningsexplosionen, på den tiden det begav sig. Afrikanerna kan tacka malariamyggorna att de inte gått samma öde till mötes som indianerna. Vi är i alla fall inte något tekniskt underlägset folk – vi kan faktiskt försvara oss om det skulle behövas och om vi kan samla tillräckligt självförtroende. Vi har faktiskt rätt att finnas och följa vår egen utvecklingsbana.

Anonym sa...

Åke ska visst ha ett gott nytt år iaf :-)
Ovanligt med så klarsynta människor!