17 december 2011

Arbetstiden i en uthållig ekonomin

DN 16/12 Kortare arbetstid inget Fridolin kan säga nej till

Jag har varit med i Miljöpartiet en gång*, under pionjärtiden, jag gick med ´84. Redan från början diskuterades arbetstidfrågan -- många (de flesta) resonerade som artikelförfattarna. "Hur skall vi ta ut produktivitetsökningen?" Genom arbetstidsförkortning hellre än högre löner.

Jag hävdade redan då -- och hävdar fortfarande -- att i det kommande långsiktigt hållbara traditionsbundna och relativt statiska ekonomin kommer vi inte att ha lika hög produktivitet som idag. Maskinerna är dagens slavar. Men maskinerna kräver energi, metaller och kemikalier som vi inte alls har uthålligt stöd för. Vi kommer inte att producera jordbruksprodukter i industrijordbruk och djurfabriker. Det kommer åter att krävas mycket mer arbete för att få fram de produkter vi anser vara oumbärliga.

Den s.k. produktivitetsutvecklingen har också mycket med globaliseringen att göra. På något vis lyckas "vi" (bankirerna, handlarna, politikerna, diplomaterna) lura människorna i låglöneländer att producera alla de prylar vi tror att vi måste ha och att sälja dem till oss för spottstyvlar. Det är en ordning som inte kommer att bestå länge. Det finns bankirer, handlare, politiker och diplomater också i de s.k. "u-länderna", som inte kommer att ge bort varor till oss. Vad har vi då att betala med?

Med ett sådant framtidsperspektiv skall politikerna inte först lära folk att leva som en dekadent överklass, för att sedan tvingas ta alltihop ifrån dem. Tag varning av vad som händer i Grekland!

Det finns inga gratisluncher.

*)Det är länge sedan, jag gick ur när Miljöpartiet 1994, strax efter flyktinginvationen från Jugoslavien, när MP tog det fullkomligt vansinniga kongressbeslutet att börja jobba för (praktiskt taget) FRI INVANDRING.

Inga kommentarer: