24 maj 2010

Svenskar fortsatt negativa till massinvandring

Man kan läsa siffror på olika sätt.

Marie Demker, professor i statsvetenskap, väljer på DN-Debatt att se senaste resultat om befolkningens inställning till invandring enligt SOM-institutet, som ett entydigt godkänt i efterhand av riksdagspolitikernas storsatsning på invandring de senaste 30 åren.

Jag har inte läst originalsiffrorna, men en rimlig skeptisk hållning reser frågor.

”Resultatet visar att hösten 2009 ansåg 36 procent att det finns för många utlänningar i Sverige. 1993 var siffran 52 procent. Då svarade 25 procent av de tillfrågade att de inte skulle tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen. I höstats var det 12 procent.” även i SvD

Svenskarna (och de redan är invandrade) gillar läget. Vi är ett mycket godmodigt folk. Man kunde också fråga om vi har alltför få utlänningar. Politiken syftar ju till att vi skall få mycket fler. Allt tyder på att svenskarna blir en minoritet i landet inom bara några tiotal år. Är det OK? Har inte våra svenska barn något företräde?

”Även viljan att ta emot flyktingar i Sverige har ökat sedan 1990-talets början. År 1992 uppgick andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ”ta emot färre flyktingar” till 65 procent, år 2009 har den andelen minskat till 46 procent. Motsvarande andel de senaste åren har varit 46 procent år 2006, 49 procent år 2007 samt 45 procent år 2008.” (DN-Debatt)

När man läser siffror som säger att 46% tycker att ”det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar” kan man kanske tro att 54% tycker att vi skall ta emot fler. En betydande andel brukar alltid svara "vet ej". Förmodligen (jag har inte läst originalsiffrorna) är det bara 15-20% högst 30% som tycker ”det är ett bra förslag att ta emot fler flyktingar”. Ändå är det vad politiken från samtliga riksdagspartier syftar till.

Läst med andra ögon visar undersökningen att politikerna INTE har haft och fortfarande INTE har folkligt stöd för Sveriges extravaganta massinvandringspolitik. Undersökningen visar på sin höjd att motståndet minskar.

(Jag återkommer när jag kunnat analysera siffrorna närmare.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

svenskar är så otroligt naiva

Åke Blomdahl sa...

Jag läste just den här rapporten. Den var ju inte ens publicerad då i maj, så ingen kunde ifrågasätta.

Precis som jag misstänkte var det bara 26% som tyckte att det var ett ganska dåligt eller mycket dåligt förslag att Sverige ska ta emot färre flyktingar.
45% tyckte det var ett ganska bra eller mycket bra förslag.
Marie Demkert använde sin ställning och sitt sätt att använda statistik för att ljuga Svenska folket rakt i ansiktet. Det borde vara brottsligt!