06 maj 2010

Nationaldemokrat II

Hur kan man bli Nationaldemokrat?

Några av mina vänner har upptäckt att jag tagit steget att engagera mig partipolitiskt. Inte vilket parti som helst...
Nationaldemokraterna
Fler än en satte säkert kaffet i vrångstrupen.
Nazist! Främlingsfientlig! Ondskan själv?
Eller?

(den ganska korta förklaringen)

Den bild man får av invandringskritiska partier och idéer i dagspress och regimkontrollerad media är grovt felaktig.

Hets mot folkgrupp, fördomar?

Människor har fördomar. Det är bara så. Det kommer alltid att vara så. Man kan inte leva utan generaliseringar. Det är naturligt att det uppstår missnöje och våld i konflikter mellan människor. Nationaldemokraterna vill ge ett politiskt alternativ – ett civiliserat sätt att hantera reella värdekonflikter. Jag vill inte hata, förakta eller fördöma. ND vill rikta missnöjet åt rätt håll. ND vill ge ett politiskt alternativ.

Vi hatar inte människor för att de bosatt sig i Sverige. Det är mycket naturligt och förståeligt i de flesta fallen. Om tillfälle erbjuds till ett bättre liv är det självklart att många tar chansen. Felet ligger hos svenska politiker. Det är deras ansvar att skydda den befintliga befolkningens intressen, istället går de … Gud vet i vems intressen … inte är det svenskarnas.

Det är alltså fel att hata invandrare i allmänhet men rätt att bekämpa invandringspolitiken.

Rasism?
Ordet används som ett skällsord utan definition om alla som av olika skäl motsätter sig invandring.
Med "rasism" kan man mena:
1.Det finns ärftliga synliga och osynliga skillnader mellan människor med olika ursprung. (fakta)
2.Världen blir rikare om det finns olikheter. (värdering)
3.En speciell ”ras” eller folkgrupp är så speciellt värdefull att den har rätt att härska över och förslava andra.
4.Någon ras eller folkgrupp är så skadlig att den bör utplånas eller tillåtas att gå under.
Om det räcker för dig att jag omfattar 1 och 2, då är jag kanske en sorts ”rasist”.
Om du omfattar 4, och säger t.ex. att kolonialismen och Förintelsen bevisar den nordeuropeiska folkens inneboende ondska, då hävdar jag att det är en mycket allvarligare form av rasism. Det är en inte ovanlig åsikt i AFA/EXPO-kretsar, men det kallas aldrig rasism, varför?

Det finns de som förnekar 1. Etnicitet är bara ”social konstruktion”, säger de. Som på beställning kom idag en artikel i DN, signerad David Brooks, sid 4, 2010-05-06: ”Fast i kulturen”. Kan vara intressant att fundera över!

Man kan notera att av 2 följer att fri blandning skall undvikas av omsorg om de olika folkslagens särart.

Nazism?
Nazism är en särskilt svårartad och extrem variant av nationalism och rasism (1,2,3,4 ovan). Man bör tänka på att kampen mot Hitlertyskland också fördes av nationalister.

Jag har ingen som helst sympati med Nazismen, och har ingen anledning att försvara Nazister.

Lika fel som det var i 1:a halvan av 1900-talet då rasism (1,2,3 enligt ovan) var allmänt accepterad sanning, lika fel är en antirasism som förnekar 1 och 2. Det säger sig självt att de flesta är blinda för sin egen tids fördomar. Jag anser mig ha genomskådat båda dessa fördomar. Vilka andra fördomar jag har kan jag inte veta, det kan jag bara upptäcka genom att diskutera med meningsmotståndare.

Lev väl!
Åke Blomdahl

Inga kommentarer: