10 maj 2010

Vad kampen gäller (Nationaldemokraterna)

Invandringen till Sverige är i storleksordningen 100.000 per år, antalet födda är i storleksordningen 100.000 per år.
Fortsätter det så här är det helt andra folk som tar över Sverige.

"Blod är tjockare än vatten"
Att jag finns och lever här är resultatet av mina förfäders och förmödrars möda och kamp. Mina barn, mina närståendes barn skall ärva landet.
Vi har en gemensam strävan över generationer att försvara vår plats på jorden.
Rätt eller fel?
Det handlar om kampen för tillvaron. Biologiska urkrafter. Vi svenskar, svensk kultur, vår egen väg mot ett hållbart samhälle. Det är måhända inte bättre, men det är vårt.
Utan en rot, en historia, en framtid och ett sammanhang är livet meningslöst.

Resten är detaljer (HBTQ, "svenskfientlighet", GMO, etc).

De sju stora förtränger totalt detta perspektiv. SD har en otydlig vacklande inställning. Avgrunds-nationalister misskrediterar idén. Låt oss bygga Nationaldemokaterna!

Inga kommentarer: