09 juni 2010

Asylsökande skall inte integreras

Regeringen har bestämt att f o m 1 augusti skall asylsökande börja arbeta från ”dag ett”.

Vem som skall anställa dem säger migrationsministern inget om. Tobias Billström säger att ”... den tidigare misslyckade politiken talar sitt tydliga språk. Det har tagit i genomsnitt sju till åtta år för flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga som kommit till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden.” Det beror nog inte bara på att de p g a bidrag och sysslolöshet tappat lusten för arbete, det beror antagligen också på att de som kommer, t.ex. från Irak, Afganistan eller Somalia inte har några kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Många kan inte ens läsa, än mindre tala svenska så de kan förstå instruktioner. Det finns helt enkelt inte den typen av enkla kroppsabeten som dessa personer skulle kunna klara av ”från dag ett”.

Tanken är för övrigt helt fel. Det är bara en liten del av dem som söker asyl som verkligen har flyktingskäl. De flest borde avvisas. Att lära dem svenska och med tvång och morötter och tvinga in dem på arbetsmarknaden är bara grymt och dyrbart.

Sverige har tagit emot alldeles för mycket invandrare av alldeles för dåliga orsaker under de senaste 30-talet år. Svenskarna håller på att förlora Sverige. Den som vistas i förorterna kan inte tvivla på att vi (dvs svenskarna) redan är mycket illa ute. Helt andra folkslag håller på att ta över vårt land, och vårt fädernesarv. Sverige kan inte längre kosta på sig att ha en ”generös” inställning till migranter.

En ansvarsfull flyktingpolitik, dvs. en som ser till ursprungsbefolkningens intressen, måste välja en helt annan väg. Vi måste skaffa oss ett rykte i världen som mycket stränga och ”snåla”. De flest skall skickas tillbaka. Att låta asylsökande arbeta eller lära sig svenska ger falska förhoppningar och öka risken för att man väljer att gå under jorden och leva som illegal invandrare.

De som verkligen har flyktingskäl, och som medverkar till att identifiera sig, skall kunna få temporärt uppehållstillstånd om de inte är alltför många. De som visat sig vara verkliga flyktingar som vi kan ge skydd skall givetvis också få arbetstillstånd och skall lära sig svenska, men uppehållstillståndet skall aldrig vara permanent. Det skall omprövas årligen. Om förhållandena i hemlandet förbättrats skall flyktingen återvända.

Givetvis skall asylsökande arbeta på flyktingförläggningen. Man skall sköta anläggningen och man kan kanske göra en del jordbruksarbete i omedelbar anslutning till förläggningen, men de skall inte in på den öppna arbetsmarknaden.

Undertecknad känner den största misstro mot både Alliansens och de Rödgrönas invandringspolitik. Jag kommer att rösta på Nationaldemokraterna.


Åke Jordfly Blomdahl

1 kommentar:

Anonym sa...

En bra artikel som ifrågasätter regeringens nya arbetapolitik att invandrarna måste börja att arbeta. Dessa om och men, när det gäller folk som inte äger den minsta föresättning till arbete vad ska vi göra med dem? Artikelförfattaren belyser en svår problematik att komma till rätta med, som kanske någon annan har en bra idè om vad som behövs göras.