29 november 2009

Climatgate – skandalen med IPCC:s friserade siffror

”FN:s klimatpanel, friserar temperaturdata, hindrar andra forskare från att bli publicerade och utövar utpressning mot vetenskapliga tidskrifter. Det som framträder är en bild av en vetenskap som är djupt splittrad och där hat och diverse fula trick är vardagsmat. De som stödjer IPCC:s teorier tycks ha bildat en klubb av ömsesidig beundran, där inga avvikande åsikter tolereras. Även om skandalen inte sänker FN:s klimatpanels skuta så riskerar den att allvarligt undergräva trovärdigheten för vetenskapen och för enskilda forskares personliga hederskodex.
Lita på FN:s klimatpanel, sades det tidigare. Hur kan vi göra det nu, i ljuset av det som avslöjats?”
(Världen Idag, Thauersköld Crusell: Tid att ompröva klimatpolitiken)

Allvarligare kan det inte bli!
Det vore ju underbart om vi nu kunde avblåsa klimathotet. Vad som avslöjas stärker emellertid inte i och för sig argumenten att vi inte skulle ha en klimatproblem. Men det visar att vi inte vet.
Mänsklig aktivitet är idag en mycket stor faktor i biosfärens ekologi. Det är högst rimligt att fråga sig om den påverkar t.ex. klimatbalansen. Det var just det som IPCC skulle utreda genom att gå igenom och sammanfatta forskningen på området. Nu visar sig att man gått till verket med tydligt förutfattade meningar om vad man skulle hitta. Vissa personer i panelen har inte dragit sig för att systematiskt blanda och välja mätvärden ur olika forskningsprojekt för att framställa statistik som visar det man från början trodde att man skulle visa. Hela IPCC-projektet förlorar sin legitimitet.

Arbetet måste göras om och göras rätt. Det finns en sanning därute. Det gäller att få fatt i den.

Inga kommentarer: