05 december 2014

Börja diskutera att göra upp med SD

Välkommen till diskussionen! Tack Rasmus Rasmusson, Staffan Danielsson, Annelie Enochson, Rolf Åbjörnsson för ert inlägg "Så kan vi göra upp med SD om invandringspolitiken"  på DN-Debatt 5/12! Det är precis ett minimikrav från oss som valde Sverigedemokraterna att invandringsfrågan ska upp till diskussion och att den stora invandringskritiska opinionen får ett seriöst bemötande.
Tidsbegränsade uppehållstillstånd
Även om man är hjärteglad över "kulturell mångfald" så måste varje sansad människa inse det orimliga i att flytta hela befolkningar hit. I varje fall inte permanent.
I en extrem massflyktsituation som Syrienkatastrofen har utvecklats till så handlar det sällan om att människor utsatts för personlig förföljelse. Inbördeskriget kommer att ta slut och då ska det vara självklart att asyltiden och uppehållstillståndet är slut.

Vi måste lära oss att hålla isär permanent invandring från temporär asyl. För flyktingar är det det senare som ska gälla.

Se där ett konstruktivt förslag att lägga till listan.

Min åsikt är att Sverige och Världen har mycket att förlora om storskaliga migrationsströmmar ska anses normala. Världen behöver mångfald. Långsiktig mångfald i global skala förutsätter en hög grad av stabilitet, bofasthet och kulturell lojalitet - dvs lokal "enfald".
Sveriges invandringspolitik har under lång tid varit en katastrof för vår egen ursprungsbefolkning. Sverige håller på att byta befolkning. För att rädda Sverige - att förbli ett svenskt land - måste invandringen radikalt minska och stora invandrargrupper måste uppmuntras att flytta tillbaka.
Jag skulle vilja se en radikalt restriktiv politik, det är sant. Rasmusson m fl visar i alla fall en vilja att förhandla och det är något jag hjärtligt välkomnar.

Inga kommentarer: