06 januari 2007

Preliminär trosförklaring

Livsåskådning
Vad betyder det att vara "materialist" i filosofisk mening? Vetenskapen har löst upp begreppet "materia" så långt att det kan vara svårt att veta vad man menar. Men den väsentliga distinktionen kvarstår. En "materialist" anser att världen är konstruerad av enkla omedvetna fysiska entiteter. En materialist anser att medvetande är en egenskap som kan förekomma först i komplicerade självreglerande kemisk-materiella system.
Jag tror att ande och medvetande inte kan existera utan samband med ett fysikalisk-kemisk substrat, t.ex. en däggdjurshjärna.

Gott och ont
Jag tror inte det finns någon absolut moral som är inbyggd i världsordningen. Under evigheten smälter alla värden bort till ett intet. Värde uppstår i levande varelsers subjektiva upplevelse. Värden blir bestående i precis den grad som samhällen av medvetna varelser enas om att hävda dessa värden.

En egalitär utgångspunkt
En tänkbar utgångspunkt för diskution om värde kunde vara "upplevt lidande/välbefinnade". Ett problem med denna utgångspunkt är osäkerheten om vilka varelser som är kapabla att uppleva något. Hur intensivt de upplever t.ex. smärta eller dödsångest.
Att t.ex. en hund har en intensiv livsupplevelse torde ju vara ställt utom allt tvivel. Sannolikt har även en fågel ganska livligt medvetande. Man blir kanske lite mer osäker när det gäller t.ex. fiskar eller groddjur. Det finns försök som tyder på att en slags självreflektion kan förekomma även hos leddjur som kräftor. Det är alltså säkrast att räkna med att medvetande är ett normalt tillstånd hos de flesta flercelliga djur som har ett nervsystem. Däremot tror jag man vågar räkna med att enskilda celler är att betrakta som "själlösa automater", men säker kan man inte vara. Medvetande är per definition en subjektivt tillstånd. Man kan i grunden bara gissa om sina medvarelsers medvetendenivå.

Inga kommentarer: