03 juli 2011

Wolodarskis felslut

"Drömmen om Disneyland", Peter Wolodarski, DN Ledare signerat, 3/7 2011

Peter Wolodarskis felslut om fallet Jose Antonio Vargas

PW drar fram ett fall där illegal invandring varit lyckat för både migranten och mottagarlandet. Sedan hoppar han till slutsatsen att all migration är till nytta.
Det är närmast ett mönster för hur man moraliskt motiverar att USA, Sverige och andra europeiska länder måste översvämmas av arbetskraftssökande, flyktingar och illegala invandrare.
På liknande sätt brukar man dra fram något enstaka behjärtansvärda fall av flykt från särskilt grymma omständigheter för att motivera hela asylinvandringsprojektet.

Problemet är att migrationen kan bli hur stor som helst. Invandring per år till Sverige är idag ungefär lika stor som antalet nyfödda. Sverige kommer inte att förbli svenskt om detta fortsätter. Jag tror inte att det egentligen bekymrar PW annat än att han är rädd att det kan vara riskabelt provocerande att öppet propagera för att Sverige skall bli ett land befolkat av mellanösternfolk. Likväl talar demografiska prognoser för att det är precis vad som håller på att ske.


Felslutet med den aborterade Beethoven

Simply answer yes or no to the following situations:

A. The mother of a family of 14 is pregnant again. Her husband — the father of all 14 of these children — has a history of alcohol abuse and mental disorders which frequently causes him to abuse his other children. The mother herself is already worn out from trying to care single-handedly for her large family and doesn't feel she can care for another child at this point. On top of all this, two sons in the family also have a history of alcohol abuse, one of the children is in a mental institution, and none of the other children have steady, dependable jobs with which to support mom and dad. Abortion or Not?

A. If you answered Abortion for A, congradulations! You just aborted Ludwig Van Beethoven!

Den som ställer problemet så vill att vi skall förstå att abort alltid är fel. Dilemmat har många varianter, men den här är ganska populär. Vad är det för fel?

1. Om Ludwig van Beethoven inte hade fötts hade vi inte saknat honom.

2. Man kan inte använda sannolikhetskalkyl för att argumentera om sannolikheten för något som redan inträffat. Matematikern säger att sannolikhetsfunktionen ”kollapsat”. Det som faktiskt händer är alltid så vansinnigt osannolikt att det inte går att sätta siffror på det. Det finns mer än kvadriljoner upphöjt till kvadriljoner möjligheter som aldrig förverkligas.

(För övrigt kan man påpeka att Beethoven inte hade det svårt. Han hade t.ex. ”bara” sex syskon, varav tre dog innan de han visa någon musikbegåvning. Men problemet kan likväl ställas i någon annan version.)


11 miljoner illegala invandrare varav en Jose Antonio Vargas. Är det värt det?

Vi kan vända på problemet. Vi har en Jose Antonio Vargas som faktiskt varit illegal invandrare sedan tjugo år. Vad bör myndigheten göra? Det finns tre möjliga lösningar:

1.Jose Antonio Vargas utvisas till Filipinerna, eftersom alla människor är lika värda och vi kan inte acceptera illegal invandring.

2.Jose Antonio Vargas måste få stanna efter ”alla dessa år”, och eftersom alla människor är lika värda utfärdar vi total amnesti för alla illegala invandrare.

3.Vi tvingas inse att vi tycker att Jose Antonio Vargas är särskilt värdefull för landet och vi gör ett undantag för just honom. Men vi fortsätter att utvisa övriga illegala invandrare.

(Det är klart att vi kan modifiera dessa alternativ något – men i princip det dessa tre möjligheter som finns.)

Alternativ ett förefaller drakonisk. Alternativ två är orimligt eftersom det leder till fri invandring och på lite sikt till landet undergång. Den enda möjligheten som verkar realistisk är den tredje, även om det innebär att vi frångår principen om alla människors lika värde.

Alternativ tre är intressant just därför att det visar att principen om ”alla människors lika värde” inte är absolut och tillämplig i konkreta fall. Principen kan bara bli en viljeinriktning. I verkligheten är det mycket stor skillnad i konkret människovärde.

1 kommentar:

Peter sa...

Bra skrivet där Åke.
Att Peter Wolodarski, handplockad av Bonniersfären till jobbet som politisk redaktör på DN är en riktig hemsking är något som tyvärr undgått alltför många.