10 augusti 2012

Counter Jihad

Stoppa islamiseringen av Europa
Counter Jihad höll möte i Stockholm


Lördag 4 Augusti tog jag mig till Norra Bantorget för att lyssna till ett opinionsmöte mot islamiseringen av Europa. Det första som mötte var ett par-tre hundra skränande vänsterextremister som ville ”stoppa rasismen”. De hölls bakom staketen till Norra Latins gård av en rejäl polisstyrka. De skrek och tutade i plasttrumpeter men kunde ändå inte överrösta högtalarna eller egentligen störa EDL:s möte.

Det handlade alltså om ”Counter Jihad”-nätverket som säger sig vilja rädda Europa från att slukas av islam. Det offentliga mötet var kulmen på en Counter Jihad-konferens med internationellt deltagande. EDL står för English Defence League och det finns motsvarande organisationer i flera andra länder, t.ex. Finnish Defence League. Andra heter något i stil med SION, Stop Islamization of Nations, t.ex. SIAN, ”Stopp Islamisering av Norge”.

Förste talare var rörelsens gallionsfigur den vackra och vältaliga Pamella Galler som gjort sig känd i kampen mot ett moskébygge intill ”Ground Zero”, platsen där WTC stod före den 11:e september 2001. Hon höll ett brandtal till församlingen. I nätverkets intellektuella kärna finner man islamexperten Robert Spenser, en man av judiskt ursprung, som skrivit boken ”The Complete Infidel's Guide to the Koran”. Det är en bok som rekommenderas till den som vill lära känna de problematiska sidorna av religionen.

Pamella Galler i talarstolen.

”This is not islamophobia – it is islamorealism.
Pamella Geller pekar mot antidomonstranterna och säger: ”They are the enemy! Don't be affraid to call them so. They are your enemy!”
”I stand here because I want to be with my heroes. You are my heroes!”

Robert Spenser

Jag är verkligen ingen älskare av islam och tycker det är glädjande att någon vågar ta itu med frågan. Genom invandring har antalet muslimer i vårt land ökat från praktiskt taget inga alls på 1960-talet till mer än en halv miljon idag, och antalet ser ut att fördubblas på tio år. Det beror dels på grund av muslimernas höga födelsetal, men mest på att invandringen bara blir större och större. I den takten kan Sverige komma att ha en muslimsk majoritet inom bara 40-50 år!

Talarna från England tycks framsprugna ur typisk engelsk arbetarklass. De tillresta engelsmännen liknade också mer ett gäng fotbollssupportrar än politiker. Mötet fortsatte med talare från Norge, Finland, Polen, Tyskland, Australien. Swedish Defence League representerades av Isak Nygren.

Vartefter mötet fortskred återkom talarna till Israel som Västerlandets försvarsutpost i Mellanöstern. ”Vi måste stödja Israelernas kamp mot muslimerna”, menade den ene talaren efter den andre. Vid talarstolen vajade en israelisk flagga. Talarna upprepade ”Stöd vår kamp – stöd Israel!”

Jag talade med en ung man från London. Han menade att EDL var antirasister som välkomnade invandring så länge som de inte försökte missionera och påtvinga engelsmännen en främmande religion och lag. Jag frågade honom om inte också folk med andra religioner, även kristna, kunde bli ett problem? Särskilt när de nu kommer i så stora mängder att de hotar att ersätta våra gamla ursprungliga befolkningar. Jo – det medgav han, att t.ex. kristen ”hederskultur” från Mellanöstern också kan vara problematisk. Han menade dock att bara invandrarna ville anpassa sig till vår kultur så skulle det inte vara något problem.

De resonerar alltså ungefär på samma sätt som våra Sverigedemokrater: Gärna invandring men inte troende muslimer. För övrigt är det värt att notera att trots att EDL m.fl. är så närstående ideologiskt fanns inte en enda känd sverigedemokrat på plats. Man undrar varför.

Jag tror det finns all anledning att se med stor skepsis på ”Counter Jihad”-rörelsen i den här formen. Det handlar inte om äkta nationalism. Det är i så fall en mycket speciell form av nationalism genom ombud – för Israel.

De må vara engelska arbetarpojkar och människor som är genuint oroade för islams tillväxt och allt högljuddare krav på vår anpassning. Men det finns något sjukt i det här. De utpekar ensidigt just bara islam som religion och ideologi som vår tids problem och de deltar i praktiken i krigshets för Israel och USA mot Iran, Syrien och arabvärlden.

Nick Griffin, ledaren för Brittish National Party har gjort en djuplodande analys av hur Counter Jihad, EDL och Brittish Freedom Party styrs och finansieras av rika och inflytelserika amerikaner med starka sionistiska sympatier. Trådarna går både till Anti Defamation League och personer i förre presidenten George W. Bush närmaste krets. (Lyssna på Nick Griffin om Counter Jihad: http://www.bnp.org.uk/news/national/edl-exposed).

Det finns flera anledningar att se med skepsis på denna ”nationalism” som egentligen handlar om ett annat lands mycket speciella och aggressiva nationalism.

Åke Blomdahl


Fler bilder:
Kevin Carroll, English Defence League, ”Support Israel!”

Mimosa Koiranen, Finnish Defence League

Inga kommentarer: