05 oktober 2013

Klimatskeptiker

Den som lyssnar till stämningarna i ”sociala medier” och andra alternativa media, kan inte ha undgått att märka att ”klimatskeptikerna” är särskilt många bland nationalister. Det är förmodligen ett uttryck för en allmän misstro mot överheten. Många har helt enkelt genomskådat alltför många lögner på andra områden t.ex. om invandringens välsignelser i Västeuropa, eller om stormaktspolitiken i Mellanöstern. Det finns dock ingen koppling mellan sådana frågor och de vetenskapliga frågorna om ifall mänsklighetens totala industriella verksamhet påverkar den globala miljön.

Det finns alltså otvivelaktigt ett stort vetenskapligt stöd för påståendet att de samlade mänskliga civilisationerna överskridit eller hotar att överskrida de planetära gränserna på en rad områden – däribland klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. IPCC:s senaste ”Assessment Report” (AR5) beskriver den nuvarande gällande vetenskapliga förståelsen av denna genom mänsklig aktivitet orsakade globala uppvärmning (AGW-teorin).

Hur stor påverkan eller förstörelse som måste accepteras för att hålla igång en ”hälsosam ekonomi” så att jordens växande befolkning har ”sysselsättning”, mat, kläder och bostäder, är däremot en moralisk och politisk fråga som inte vetenskap kan svara på. 

Hyckleriet satt i system

Hittills har svaret från världens ledare och företagare varit att vi kör på som vanligt. Stimulera konsumtionen och maximera ekonomisk tillväxt på alla fronter! Man vågar i allmänhet inte direkt gå emot vetenskapsmännens beskrivning av klimatläget, eftersom det inte finns något alternativ teori. Man bekänner sig med munnen till AGW-teorin, och samtidigt beställer man en PR-kampanj som framställer det man ändå skulle ha gjort som om det vore ett frivilligt åtagande just för att skydda vår miljön. Marknadsföringsfirmorna i USA har t ex varit utomordentligt skickliga på att framställa fossilgasutvinning (”fracking”) som ansvarsfull klimatpolitik. Till och med tjärsandsbrytningen i Alberta, Kanada, och den stora rörledningen Keystone XL försvaras med miljöargument.

Skogen, en kolsänka?

Här hemma i Sverige har skogsbolagen lyckats övertyga politikerna att vi måste gödsla och öka takten i kalhyggesbruket för att det är ”den bästa sättet att binda koldioxid”. Men pappret man producerar och t ex gör förpackningar av kommer inom kort att sopförbrännas och kolet blir då åter till koldioxid. Hygget står sedan öppet och läcker koldioxid från marken i minst tjugo år innan trädens tillväxt blir så stor att kolbindningen kommer att dominera. Om man däremot hade gått över till ett kontinuerligt skogsbruk (inte kalhugger, bara gallrar och plockhugger) och producerar sågvirke och bygger hus av brädorna – då skulle det verkligen vara en effektiv kolsänka.

Svenska politiker har också i klimatförhandlingar ivrigt argumenterat för att torv ska betraktas som ett ”förnyelsebart biobränsle” (när det bättre beskrivs som ett fossilt bränsle i sitt första stadium).
Man kan tänka att makthavarna tar en farlig risk genom att vara overksamma. Men det dröjer flera tiotal år innan kollapsen kommer. Förmodligen hoppas Makten (och gemene man?) att mirakulösa tekniska lösningar ska dyka upp (fusionskraft, geoenginering) och att problemet sedan ska lösas av Marknadens förunderliga ”osynliga hand”.

Att bolagen och Makten i allmänhet inte direkt angriper AGW-teorin beror på att det inte finns någon sammanhållen alternativ teori. Makten har själv satt IPCC i arbete och när resultatet går dem emot måste de hålla god min. Däremot kan man i, mer eller mindre, hemlighet sponsra en spärreld av ”skeptisism”. 

Att köpa en debatt

Den som inte har någon egen teori kan hålla ställningarna i en diskussion genom att strö ut allt tänkbart tvivel på den obehagliga etablerade teorin. Argumenten behöver inte vara särskilt sofistikerade, bara genom att upprepa dem får de en viss legitimitet. På så vis kan avgörandet skjutas upp. Taktiken är välkänd från tobaksindustrins lobbyverksamhet och från religiösa fundamentalisters angrepp på evolutionsteorin.

Det finns faktisk många direkta personkopplingar mellan tobakslobbyister och klimatskeptiker. Ingemar Nordin, ledare för Stockholmsinitiativet, var tidigare också aktiv motståndare till att teorin att passiv rökning är skadlig.

Taktiken och sambandet mellan tobaklobbyn och klimatskeptikerindustrin i USA utreds i boken ”Merchants of Doubt” av Naomi Oreskes och Eric Conway. Några av dem som särskilt granskas är Fred Seitz, Bill Nierenberg, Robert Jastrow och Fred Singer. Det finns skäl att återkomma i Nya Tider med en recention av denna bok.

”Arktis is har växt med 60% på ett år”

”Global nedkylning” , ”IPCC:s forskare sa att det var omöjligt”. I september har vi sett dessa eller likande rubriker i Aftonbladet, Nya Tider, Nationell Idag, Fria Tider m fl. Men det är ju så dåligt att man baxnar. Isen har inte ”växt”. Isen växer normalt på vintern långt utöver sommarisens täckning någonsin, sedan smälter isen varje sommar till ett årsminimum runt höstdagjämningen. Hur mycket isen smälter varierar ganska kraftigt men tendensen är tydlig. Det blir mindre och mindre is. Men variationen från år till år är fortfarande kraftig. Att då ta ut två år ur en sådan taggig kurva och dra en linje mellan dem och kalla det en ”trend” eller ”prognos” är djupt ohederligt. Två år säger ingenting. Det är naturligtvis lika fel att rita linjen mellan t ex 2006 och 2007 och sedan ”förutsäga” att år 2013 kommer Norra Ishavet att vara isfritt, men något sådant skulle aldrig komma från en av IPCC erkänd källa.


 Grafen från uppsalainitiativet. (Man har ritat in årets värde på förra årets garf.) Den streckade linjen visar alltså den sammanvägda tendensen. Läsaren kan roa sig med att rita sina egna ”prognoser” mellan två på varandra följande år. Det är naturligtvis meningslöst. Den som fortfarande tror att en ny istiden är på väg uppmanas lägga märke till att isens utsträckning i september alla år från 2007 framåt har varit mindre än alla år före 2007.Det visar sig att dessa nämnda artiklar alla tycks hänvisa till en artikel i Daily Mail skriven av journalisten David Rose, en ökänd förvillare, som inte drar sig för att klippa och klistra i citat och siffror. Rose är att betrakta som en medveten förvanskare som är lätt att tillbakavisa, men innan man kommit så långt har citerandet redan gått runt flera varv i bloggosfären och i ”alternativ media”. Då blir det ändå till en slags ”sanning”, och kvar hos den mindre nogräknade allmänheten blir en känsla av att IPCC m fl inte vet vad de pratar om. Det är precis den effekten Rose och hans likar är ute efter.

 David Rose, Daily Mail

 

”Uppvärmning är bara en fjärdedel mot vad IPCC påstod”

Det var återigen David Rose i Daily Mail den 14 september påstod att IPCC skulle erkänna sig ha haft ”katastrofalt fel” om uppvärmningen. I artikeln citeras bl a professorn Myles Allen som står bakom AR5 som om han utdömde rapporten. På fråga från Phil Plait på Slate säger Myles Allen: "Jag har inte talat med Rose om innehållet i IPCC-rapporten. Jag har inte sagt att det här borde bli den sista IPCC-rapporten, jag har sagt att som jag ser det så har det kommit att motverka sitt syfte att sätta ihop ett massivt band var sjätte år … För vad det är värt, skulle jag föredra mycket kortare årliga uppdateringsrapporter, plus specialrapporter om specifika frågor."

Vad det gäller påståendet om uppvärmningens takt säger Myles Allen till Phil Plate att David Rose påståenden kommer från jämförelser av helt olika slags siffror. 

Det är riktigt att AR5 skrivit ner uppvärmningstakten något – från 1,3 till 1,2 grader per decennium – men det är inte något att gå i taket för. ”Så rubriken borde varit 'Den globala uppvärmningen är bara 92% av vad vi sade den var' ” säger Myles Allen.

”Det har inte skett någon uppvärmning på 16 år”

Den globalatemperaturen i atmosfären vid jordytan ser ut att vara tämligen stabil under de senaste 16 åren. Ingen uppvärmning. Detta har givit skeptikerna sitt tveklöst tyngsta argument. Hur kan man problem med global uppvärmning när ingen sådan tycks ske?

Svaret är att uppvärmning pågår, men den är för tillfället dold av andra naturliga klimatvariationer.

Klimatmodellerna är med nödvändighet förenklade. Man tar med regelbundna fluktuationer i solstrålningen, medan vulkanutbrott kan inte förutses och därför inte tas med. Fenomenet El Niño och La Nina (ENSO) påverkar temperaturbalansen över sydöstra Stilla Havet och djupt in i Sydamerika och har även global betydelse, men svängningarna är så oregelbundna att de inte kan användas i en datormodell för att göra en prognos. År 1997 var det El Niño vilket bidrog till värmerekordet 1998. Å andra sidan gjorde La Nina 2007-2008 till den globalt kallaste sedan 14 år.

Platåer eller t o m perioder av avkylning är alltså inte oväntade och motsäger inte att den långsiktiga trenden är uppvärmning med ca 0,12° per decennium sedan 1950. Det har varit flera sådana till synes stillastående perioder under 1900-talet.
 Från ”klimatupplysningen” (f.d. Stockholmsinitiativet)


  För ”skeptiker” har uppvärmning alltid avstannat. 
Ett mer realistiskt sätt att beskriva klimatutvecklingen kräver att man ser det långsiktigt. 0,12° per decennium sedan 1950Värmen i luften vid jordytan är bara en av flera indikatorer på att mer energi fångas upp av ökande halter växthusgaser. Avsmältningen av glaciärerna i både Arktis och Antarktis och minskande havsis i Arktis är också viktiga indikatorer. Sedan förra rapporten (AR4) har forskare studerat haven med hjälp av 3400 robotbojar placerade på olika djup. Man kan nu visa och sätta siffror på att en stor del av uppvärmningen går direkt ner i världshaven. Uppbyggnaden av energi kommer med största säkerhet igen som ett extra kraftigt språng av uppvärmning. Det kan dröja ett, fem eller tio år, men det kommer.Den som vill gå vidare uppmanas särskilt att besöka: http://uppsalainitiativet.blogspot.se/
och www.skepticalscience.com/

Åke Blomdahl 

Några av de länkar jag använt

“World's top climate scientists confess: Global warming is just HALF what we said” som ändrades till ”World's top climate scientists confess: Global warming is just QUARTER what we thought - and computers got the effects of greenhouse gases wrong”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17438064.ab
Aftonbladet: ”Forskare: Vi går mot global nedkylning”
”Watts up with that”, använder David Rose som källa:
”Another Week, Another Climate Change Denial Article in The Mail”, Phil Plait
Kopplingar mellan tobakslobbyn och klimatskeptiker.
Uppsalainitiativet om personkopplingar mellan tobakslobbyn och klimatskeptikerlobbyn.

Inga kommentarer: