29 september 2013

IPCCAR5: Det blir varmare och det beror på människan

På fredagen 27 september höll IPCC presskonferens i och med avslutningen av det möte i Stockholm som lade sista handen vid första delen av sin femte Assessment Report (AR5). Den del som handlar om den vetenskapliga grunden. Det kan knappast ha förvånat många att det man säger ligger helt i linje med vad man tidigare sagt.

Tomas Stocker presenterade de vetenskapliga resultaten.

Man säger mycket klart och tydligt att:

  • Det pågår en tydlig uppvärmning av jordens klimat (99% säkerhet). Vid jordytan har vart och ett av de tre senaste decennierna har varit varmare än det föregående och varmare än alla föregående sedan man haft möjlighet att mäta.
  • Det är med allra största sannolikhet mänsklighetens samlade utsläpp av koldioxid som är orsaken (95% säkerhet). Koldioxidhalten är nu högre än den någonsin varit under 800 000 år (dvs så långt tillbaka man kan gå för att hitta infrusna luftbubblor att mäta på). 
  • Prognoserna säger att om utsläppen fortsätter att öka på samma sätt som hittills kan vi få ca 4° högre medeltemperatur till år 2100. Om vi å andra sidan lyckas genomföra radikala utsläppsminskningar kan höjning stanna vid 1,0° (räknat från 2005). Det senare kräver att vi har nollutsläpp globalt till år 2030. 


Mycket har hojtats från ”skeptiker” om att IPCC nu bara räknar med 1,0° uppvärming till år 2100. (se t ex Bjørn Lomborg i SvD Opinion 26/9). Man menar att rätt läst innebär AR5 en totalomvändning. Vad man inte vill tala om är att det handlar om olika scenarios. Det låga scenariot RPC2.6 förutsätter radikala utsläppsminskningar med nollutsläpp f o m 2030. Scenariot RCP8.5 däremot visar hur det går om tillväxten fortsätter. Notera att man räknar från 2005 års medeltemperatur, notera även osäkerhetsintervallen.Nytt i AR5 Sedan förra rapporten, AR4 som publicerades 2007, är att man har kunnat skärpa säkerheten i många påståenden.

  • Isarna smälter vid Arktis, både havsis och glaciäris. 
  • Däremot växer vinterhavsisarna runt Antarktis vilket man har lite svårt att förklara, men det uppvägs mer än väl av att satellitmätningar visar att landisen vid Antarktis krymper
  • Energi fångas precis enligt prognoserna av atmosfären men 90% lagras i världshaven som därför också blir varmare fortare än man tidigare beräknat.
  • Man har därför skrivit upp prognosen för hur mycket havsytan kommer att stiga. 
  • Under den medeltida värmeperioden, 950-1250, var temperaturerna på norra halvklotet tidvis lika höga som på det sena 1900-talet. På den punkter ger man alltså några kritiker rätt. 
  • Uppvärmningen av lufthavet har till synes planat ut de senaste 15 åren, vilket förklaras med en något minskad solintensiteten och solfläcksaktivitet. Utan den antropogena uppvärmningen hade vi haft en naturlig avkylningsperiod. Någon avkylning pågår dock inte. Den senaste 10 årsperioden har varit varmare än någon 10-årsperiod tidigare åtminstone sedan medeltiden. 
  • Förbättrade datormodeller har gett större allmän säkerhet i prognoserna, man har t ex kunnat precisera klimatkänligheten, dvs hur mycket en viss höjning av koldioxidhalten kommer att höja temperaturen vid jordytan. 

Det finns fortfarande betydande osäkerheter om klimatdynamiken, förklarade dr Thomas Stocker på presskonferensen. Det är viktigt att vara tydlig med vad vi är osäkra om och hur stor osäkerheten är. Det är därför viktigt att klimatforskningen fortsätter, men det får inte hindra oss från att handla. Den allmänna riktningen är given: Stoppa användningen av fossila bränslen.


Kommentar från Åke: Bilden ovan fann jag på http://www.skepticalscience.com/ en website som varmt rekommenderas. Inte minst bör hugade amatörklimatexperter först kolla om inte just deras argument inte redan bemötts. På sidan tas argumenten ett efter ett och skeptiker har alla möjligheter att svara.IPCC har utsatts för en veritabel stormeld från s k skeptiker under sommaren och tiden fram till nu. Vi får se om kritiken lägger sig, men det är väl inte särskilt troligt. Vi har skäl att snart återkomma till frågan.

Åke Blomdahl


Klimatskriket utanför IPCC:s presskonferens i Stockholm 27/9. Ungdomarna är frustrerade. Politikerna måste få något ur händerna! Det duger inte med att prata och prata och ändå fortsätta ”tillväxten” som vanligt. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att faktiskt vara föregångare i omställningen. Foto: Fältbiologerna på Facebook


Inga kommentarer: