02 april 2013

Stoppa ”Human Brain Project”

Artikeln har tidigare publicerats i papperstidningen "Nya Tider", v 12, 2013
Prenumerera 285 kr/halvår BG 108-0357


Forskare har i århundraden fascinerats av den mänskliga hjärnan, där ”jaget” och vårt medvetande sitter. Trots alla ansträngningar har man inte kommit särskilt mycket närmare en förståelse av dessa svårgripbara entiteter. Nu satsas stora pengar på att få en dator att bilda ett eget ”medvetande”. Åke Blomdahl argumenterar för att det är bättre att låta vår hjärna förbli en gåta.


Stoppa ”Human Brain Project”

Låt människohjärna förbli en gåta.


EU har nyligen lovat 10 miljarder euro för att inom 10 år skapa en datorsimulering av en mänsklig hjärna. I USA finns ett motsvarande storslaget projekt att sammanställa allt kunnande om levande människohjärnor men utan ambitionen att skapa en datorsimulering.

Vad kan en datorsimulering säga om den levande hjärnan?

Man kan först som sist ifrågasätta vad en datorsimulering skulle kunna ge för slags förståelse. Om man inte ens vet hur ett neuron fungerar, och inte har en susning om vad minne är för något, hur ska man då kunna simulera något. Räcker det med att bara koppla ihop 12 miljarder pseudoneuron med hjälp av ett par biljarder pseudonervbanor? Nåväl – de har väl tänkt sig att få ökad förståelse för hur neuron och nervbanor fungerar under resans gång, kanske genom samarbete med amerikanerna.

Om man lyckas skapa en medveten hjärna

Nästa fråga man ställer sig är då – tänk om man lyckas! Vad innebär det? Då har man på artificiell väg skapat ett mänskligt medvetande. Vad ska man göra med det?

Man vill t.ex. göra ingrepp som framkallar schizofreni eller depression. Högst troligt vill man undersöka vad som händer med en människas medvetande under tortyr. Det vill man alltså göra på ett levande medvetande. Att man också säkert försöker pröva stämningshöjande terapier uppväger knappast det lidande man redan idag skisserar på ritbordet.

För en rättskaffens moraliskt känslig människa låter det här som en sjuk fantasi att få sjösätta något i stil med vad de ökända naziläkarna gjorde när de hade fria händer att göra försök med levande människor. Ja till och med värre!

Precis som de tyska läkarna motiverar de det hela med nyttan av en begränsad grymhet för att kunna bota och lindra för så många fler.

De tyska läkarna undersökte förfrysning, infektioner och skottskador. I bland annat Japan och Sovjetunionen gjordes liknande groteska experiment på människor. Extremt plågsamt och fasansfullt, men människan lämnades i alla fall att lida i sitt eget privata medvetande. De här vill nu skåda själva lidandets fysiologi under skalet. Den simulerade personen skall avklädas det allra sista av privat integritet. Jag kan omöjligt föreställa mig något mer ohyggligt!

Forskarna vill givetvis inte se det på det viset. De kommer att hävda att de jobbar med en ”maskinsimulering” inte något levande. När experimentet är klart raderar man hårddiskarna och sätter upp ett nytt experiment och då är allt minne av eventuellt upplevd smärta borta, menar man. Det är ju bara ett datorprogram. Jag hävdar att i så fall är experimentet meningslöst. Det kommer inte att säga något om en levande psykotisk människas själsliv.

Transhumanism

Låt oss tänka några steg till. Transhumanisten och framtidsprofeten Raymond Kurzweil hade redan på 1990-talet dragit upp utvecklingslinjerna framåt. Med hänvisning till den exponentiella tillväxten av datorernas kapacitet har han gissat att till 2019 har vi kopierat en människohjärna. Tio år senare kan vi scanna av vem som helsts hjärna och porta den som ett datorprogram. 2029 kan vi avliva den biologiska kroppen och leva vidare i evighet som en process i en superdator. Datorerna har kapacitet att ”hosta” hela mänskligheten. År 2039 kan alla skaffa precis så många virtuella barn som hen vill. Datorkraften växer fortare än vår fantasi. Ett datornätverk med miljarder processorer täcker hela jordytan och kan på kort tid lösa alla problem man ens kan föreställa sig. Det kallas ”singularitet”, och innebär att teknik och naturvetenskap också i princip är slutgiltigt bortom den gamla människans fattningsförmåga. Den som är religiöst lagd skulle säga att Guds Rike är förverkligat.

Jag är biochauvinist. Över min döda kropp!

Gör uppror mot teknofascismen innan det är för sent!

Mitt förslag är att omedelbart låta stoppa detta vansinniga projekt. Inte ett öre till dr Frankenstein och hans programmerare! Politiker som backar upp dessa projekt bör anklagas för anstiftan till brott mot mänskligheten.

Låt medvetandet och människohjärna förbli en gåta!

Några citat ur P1:s ”Kropp och själ”:

”Syftet är givetvis då att man ska få en virtuell hjärna som man kan interagera med, som man så småningom kan tala med, och få inte stereotypa utan adekvata svar. Personligen tror jag ju att om man simulerar alla delar av hjärnan så finner jag ingen anledning att tro att man inte också skulle få, och kan säga, att den här datorn har en form av medvetande.” säger hjärnforskaren Sten Grillner i ”Kropp och själ” på radions P1 2013-03-05.

” ... man kommer att kunna manipulera den artificiella hjärnan precis som man vill ... man kan skapa t.ex. ångest och depression ...” fyller reportern Martin Johnsson i. Sten Grillner samtycker och fortsätter: ”Då kan man experimentellt identifiera olika delfunktioner som gör att man får en nedsatt funktion av typ depression.”

”Får man då utsätta ett medvetande för sådant?” Katinka Everts, teoretisk filosof från Uppsala Universitet är projektets etiker. Hon svarar. ”Min uppgift är bland annat att definiera begreppet ’medvetande’ ... Frågan är om medvetande skulle kunna finnas i något som inte är organiskt. ... Jag har faktiskt ingen åsikt. ... även om man lyckas skapa en typ av medvetande är det ändå en helt annan typ av kropp ...”

Hon undviker i det längsta att svara men till slut måste hon komma fram till kärnfrågan ”... ja om det är ett medvetande som är dels självmedvetet och befinner sig i en viss kontroll över sina egna handlingar och känslor och beslut så ... kan det också uppleva på ett oberoende sätt ... och då uppkommer mycket svåra etiska frågor ... är det etiskt försvarbart att skapa tillstånd som ångest i ett medvetande som är kapabelt att känna?”

Då blir det något levande fyller reportern i. Nej, det är nog inte försvarbart, men hon verkar inte heller tro att man någonsin kommer att nå så långt.

Åke Blomdahl
ake.blomdahl@nyatider.nu

Källor: Raymond Kurzweil, ”The Age of Spiritual Machines”, 1999
Radion P1, ”Kropp och själ” 2013-03-05 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/162175?programid=1272

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för din otroligt viktiga och tydliga artikel i ämnet. 1000 tals människor utsätts idag för tortyr genom invasiva hjärngränssnitt, detta för att uppnå målen i Eu projektet,The Human Brain Projekt, EU´s Robotprojetet Cogniron och EU projektet Guardian Angels. Det handlar om avbildning av hjärnans funtionella arkitektur. Denna forskning har troligen krävt många människors liv. Forskningen har pågått i mer än 50 år, med nanotekniken har den sedan 2005 fått ett uppsving och kommer att leda till nya komersiella produkter. Så här skriver Karolonska Institutet och Uppsala Universitet om ämnet

http://www2.teknat.uu.se/forskning/uu/beskrivning.php?vetenskapsid=0&hforskomr=87&id=334&lang=sv

Någon måste se till att stoppa slakten av människor med de nya hjärnteknikerna. Forskningen sker i det dolda genom att försökspersoners symtom av forskningen göms bakom mental ohälsa. Ingen kan idag skydda sig mot nanotekniken och dess integration med nervsystemet och hjärnan. Dessutom håller kommer artificiell intelligens att bli intelligentare än människan, det leder i sig till en ny kapprustning.

Anonym sa...

Jävla idioter!

Anonym sa...

Men wtf?? Låt nån av forskarna få bli försökskanin istället! Genom dennes fria vilja då förstås..Annars lika stendumt som SJUKT