07 augusti 2009

Ännu mer ökande välstånd - stigande födelsetal?

Demografi – Henrik Berggren om ”åldringsbomben”
DN 2009-08-07, signerad ledare, sid 4
http://www.dn.se/opinion/signerat/demografi-oron-for-aldringsbomben-ar-overdriven-1.926127
Hans Berggren kommenterar några artiklar i den ansedda naturvetenskapliga tidskriften ”Nature” från 6 Augusti (460).

Demograferna Mikko Myrskylä, Hans-Peter Kohler och Francesco C. Billari tycker sig se ett nytt samband mellan födelsetal och ett samhälles utvecklingsnivå. Enligt standardhypotesen för demografisk transition sjunker födelsetalen med ökat välstånd. I Europa, Japan, Sydkorea, USA, Kanada har födelsetalen sjunkit under den nivå som behövs för att ersätta föräldragenerationen, något som oroat i synnerhet ekonomerna. I en värld där ständig tillväxt är normen, där är minskning det samma som hotande katastrof. Men det nya Myrskylä, Kohler och Billari visar är att när välståndet blir ännu bättre vänder födelsetalen uppåt igen.

Hans Berggren m.fl. hoppas därför att ”oron för åldringsbomben är överdriven”. Man hoppas att det vänder till tillväxt igen av sig självt.

Utan att ha hunnit studera siffrorna i detalj vågar jag gissa att dessa demografer tittat alltför översiktligt på siffrorna. Högst antagligt har de inte heller vågat studera skillnader i fertilitet mellan olika etniska grupper i de olika länderna. Studien bygger på siffror från 24 länder under en 30 år lång period. Det är inte något imponerande underlag.

Befolkningsexplosion och överbefolkning

Låt mig först skissera den stora bilden. Planeten Jorden har upplevt en befolkningsexplosion utan motstycke under de senate 200 åren. Antalet människor har stigit från mindre än 500 miljoner på medeltiden till 6 800 miljoner idag. En moderat prognos säger att vi kommer att vara 9 200 miljoner år 2050. Jorden är redan överbefolkad. Inte minst den globala uppvärmningen visar att summan av all mänsklig aktivitet är alltför hög. Vi har på många sätt redan nått tillväxtens gräns. I det perspektivet har vi all anledning att välkomna att några länders befolkningar har börjat minska och att många av de rikaste har goda förutsättningar att minska.

Att minska efter en lång period av exceptionell tillväxt är inte något alarmerande i och för sig. Men det finns problem. Våra västerländska ekonomiska system har svårt att hantera minskat befolkningsunderlag. Kanske är det ett av skälen till att så många politiker och ekonomer verkar för att skapa konstgjord tillväxt genom massiv invandring.

Invandrare står för babyboomen

Några av de länder som rankas högst i FN:s levnadsstandardindex är också sådana som har haft stor invandring. Det gäller Sverige, men det gäller också stora länder som USA och Storbrittanien. Kan det vara så att den ökande fertiliteten beror på att invandrare från fattiga länder fortsätter att föda många barn även efter invandring? Kanske finns inga ökande födelsetal hos ursprungsbefolkningen? Det finns tyvärr inte svensk statistik som registrerar befolkningen efter etnisk tillhörighet. Det finns emellertid norsk, och det finns knappast några skäl att tro att förhållandena på detta område skiljer sig radikalt mellan Norge och Sverige. Enligt Lars Østbys undersökning för den norska statistiska centralbyrån är fertiliteten hos utomeuropeiska invandrare radikalt högre än hos den norska befolkningen. Det verkar t.o.m. som om invandrare från flera afrikanska och arabiska länder har högre födelsetal i Norge än man har i hemlandet.

Där finns på sid 39 i Lars Østbys undersökning uppgifter om olika invandrargruppers fertilitet (1994-95):
Somalier 5,5 barn/kvinna
Irakier 4,0 barn/kvinna
Maroco 3,8 barn/kvinna
Pakistan 3,6 barn/kvinna
Sri Lanka 3,5 barn/kvinna
Serbien/Montenegro 3,1 barn/kvinna
Turkiet 2,8 barn/kvinna
Vietnam 2,8 barn/kvinna

Det finns också många invandrargrupper som har ungefär lika låg fertilitet som de norska kvinnorna: ryssar, övriga europeer, iranier, kineser.

Fram tonar en helt annan bild än den officiella av vår framtid sedd i demografisk synvinkel. Det finns en överhängande risk att våra gamla västerländska folkslag försvinner och ersätts av mulattfolk. I Sverige har utvecklingen i den riktningen redan gått särskilt långt. Förmodligen är det inte längre möjligt att rädda Sverige åt en svensk majoritet även om all ytterligare invandring kunde stoppas i morgon dag. Så stor är kraften i tillväxten hos flera av våra invandrade minoriteter.

Politikernas förräderi

Ekonomer, statistiker och politiker har haft möjlighet att förstå denna rådande katastrofkurs sedan flera årtionden. Men man vägrar att se problemet och leder folken och den västerländska civilisationen rakt mot undergång.

Slutsats

Minskande befolkning är nödvändig av globala ekologiska skäl och inte i och för sig farligt, men i kombination med massiv invandring av folkslag med väsentligt högre fertilitet är det katastrofalt för ursprungsbefolkningarna.

Källor

* ”The demographic characteristics of immigrant population in Norway”, Lars Østby, Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway, Oslo–Kongsvinger 2002
http://www.ssb.no/english/subjects/02/02/rapp_200222_en/rapp_200222.pdf

** ”Demography: Babies make a comeback”, Shripad TuljapurkarNature 460, 693-694 (6 August 2009)
http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7256/full/460693a.html

*** ”Advances in development reverse fertility declines”, Mikko Myrskylä, Hans-Peter Kohler och Francesco C. Billari, Nature 460, 741-743 (6 August 2009)
http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7256/full/nature08230.html

Inga kommentarer: