19 februari 2010

Sossarna hotar med piskan

Det kommande valet kommer att handla om invandringen, äntligen! Sverigedemokraterna har öppet mål. De gamla partierna visar upp prov på kollektivt vansinne. Nu också Socialdemokraterna:

Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände, därför har vi nu förnyat vår politik. Med en ändrad socialtjänstlag,”Lex Vellinge”, måste alla kommuner dela på ansvaret för de nyanlända.

Om nu invandringen vore en sådan välsignelse då skulle ju Södertälje, Malmö, Botkyrka m.fl. vara Sveriges mest blomstrande och attraktiva kommuner. Man skulle väl knappast behöva tvinga någon att följa deras exempel?

Nu är det som alla vet inte det mångkulturella paradiset på dessa platser. Varuhus och skolor brinner. Ensamma kvinnor riskerar gruppvåldtäkt. Riktiga svenska svenskar gör vad de kan för att flytta därifrån.

Varför vågar ingen säga att problemet är att de är alltför många?
Sverige kan inte rädda världen. Att försöka, att fortsätta som vi försökt hittills, kan bara sluta med att vi förstör Sverige för svenskarna. Vi ger bort ett från början relativt välfungerande land. Vi kastar pärlor till svin (ursäkta uttrycket men många kommer ju från genuint misslyckade civilisationer).

Svenskarna måste tänka om. Det är utomordentligt fint och vällovligt att vilja hjälpa och trösta alla lidande (och fler därtill), men när vi med öppnade ögon ser att den inslagna vägen leder till vår egen undergång är det vår rätt och skyldighet mot våra barn och efterkommande att välja ett annat sätt.

Sverige kan inte ge fristad åt hela befolkningar. Sverige kan ge temporära uppehållstillstånd och skydd åt ett måttligt antal verkligen förföljda. Jag tänker framför allt på politiskt aktiva som försökt ändra på missförhållanden i hemlandet. När förhållandena så tillåter skall givetvis flyktingar återvända, även om de varit här i tiotals år. Svenska folket har inte någon moralisk skyldighet att automatiskt acceptera anhöriginvandring. Asyl i ett främmande land skall betraktas som en nödlösning inte som ett motiv till migration.

Det finns förvisso mycket lidande i världen. Det är inte vårt fel. Det blir inte bättre därför att Sverige (och sedan resten av Europa) öppnas för kolonisering från misslyckade och överbefolkade folkslag. Världen behöver folk och kulturer som värnar det positiva de lyckats uppnå. Världen behöver olika kulturer och folk. Det är vår sak att värna vår egen kulturella och etniska identitet. Om inte vi gör det kommer inte heller andra att respektera oss.

Det är uppenbart att alla de etablerade partierna helt saknar förmåga och vilja att värna den svenska ursprungsbefolkningens intressen. Socialdemokraterna har möjligen fram till nu hävdat den reglerade invandringen åtminstone i princip. Men nu är man helt med i den överbudstävlan om vem som är mest invandringsvänlig som pågår sedan länge.

Miljöpartiet var först med att vilja ha praktiskt taget fri invandring. Idag är Centerpartiet värst med att vilja öka invandringstakten till det flerdubbla. Moderaterna har ordnat så att om man får avslag i asylansökan skall man kunna bli arbetskraftsinvandrare. Folkpartiet vill göra att det går snabbare få permanent uppehållstillstånd för den som snabbt lär sig svenska språket. Vänsterpartiet vill absolut inte ställa några krav på invandraren. Alla skall få högre bidrag utan någon som helst motprestation.

Sverigedemokraterna då? Är inte de förnuftets röst i mörkret? Det är förvisso mycket bättre än de etablerade, men de vill fortfarande bara dra ner på takten och begränsa invandringen från några utvalda kulturer. Sd:s politik gör att vi sjunker långsammare, men riktningen består.

För att rädda det svenska folket från att uppslukas av "tredje världen" krävs både ett stopp för ytterligare invandring och en plan för hur många av de redan invandrade skall kunna förmås att flytta tillbaka till sina ursprungsländer. Något i stil med vad Nationaldemokraterna vill.

Inga kommentarer: