30 oktober 2011

Det 21:a århundradets demografiska katastrof

I Japan, Europa och Nord-Asien är födelsetalen sedan flera tiotal år under full reproduktion, dvs det föds färre än 2 barn per kvinna. I några länder har födelsetalen på kort tid sjunkit till riktigt låga värden. Japan och Ryssland och några andra f d öststatsländer upplever redan sjunkande befolkning. Europa håller igång befolkningstillväxt genom invandring.

I Afrika pågår fortfarande befolkningsexplosionen. Om den ekonomiska tillväxten på grund av ekonomisk kris, ekologiska problem och social oro uteblir kommer transitionen att stoppa upp i det explosiva stadiet. Om det idag finns 1 miljard som lever i detta stadium – fattigdom, hög fertilitet, relativt låg dödlighet p g a bistånd – och om dessa tillväxer med 2% om året så är de om 36 år 2 miljarder, om 72 år 4 miljarder och om drygt 100 år 8 miljarder.

Om ursprungsbefolkningarna minskar i Europa, Nord- och Sydamerika, Kina, Japan, Ryssland, Australien och samtidigt som de fortsätter att öka explosionsartat i Afrika och Sydasien och om frihandel och fri migration fortsätter som nu, då kommer världsbefolkningens etniska sammansättning att förändras drastiskt. Européerna kommer att utplånas, asiaterna håller kanske ställningen, men världen kommer framför allt att befolkas av afrikaner. ”De sista blir de första.” Världens mest misslyckade folk kommer att ärva Jorden.

Vi har rätt att bekymra oss över detta! En sorts egalitarism har förblindat världens diplomatiska eliter och många västerländska regeringar. Man har gjort ”mänskliga rättigheter” och ”alla människors lika värde” till den påstått universellt rätta värdegrunden. Under piskan från denna pseudoreligion drivs framstående folk och stater att föra en ren självmordspolitik.

Befolkningsökning i % per år per nation. Kartan visar tydligt obalansen i tillväxten geografiska fördelning.

Siffrorna kommer från CIA World Factbook. Kartan är från Wikipedia "Population growth", och något ytterligare bearbetad av mig.

Det bör sägas att osäkerheten i siffrorna är stor. Angolas befolkning har t.ex. inte räknats sedan 1970, allt därefter är framskrivningar och uppskattningar. Vad det gäller Sydafrika och Botswana har dessa förvisso drabbats hårt av HIV/AIDS, men de har troligen inte haft någon folkminskning som siffrorna tycks mena. Sydafrika har också stor invandring.


2100 Afrikaner - Jordens mest framgångsrika folkslag? Bilden från DN 30/11 papperstidningen.

SvD Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen
SvD Människan är lösningen inte problemet
SvD Ett barn är fött vi är 7 miljarder
Aftonbladet - Vi är sju miljarder
SvD SVT Aftonbladet Expressen
GP Befolkningsökningen måste tas på allvar

2 kommentarer:

Anonym sa...

Herregud.Detta tjat om "Världens mest misslyckade folk - afrikanerna". Hur är det med världens mest misslyckade politiska rörelse- Nationaldemokraterna. Gör mänskligheten en tjänst Åke, försvinn

Loffe

Åke Blomdahl sa...

Loffe är uppenbarligen störd av mina åsikter. Vad är det som stör. Om du kommer tillbaka vore det intressant att höra VAD som stör dig.

1. Är det befolkningsfrågan över huvud taget? Är du en sådan liberal som bara ser "full fart frammåt" som ett alternativ?
2. Är det min diskussion om människovärdet i relation till befolkningsfrågan?
3. Är det min oro över att det svenska folket håller på att ersättas av andra folk?

Befolkningsfrågorna är för övrigt viktigare än något enstaka partis vara eller inte vara. Det är väldigt illa att inte överlevnadsfrågorna diskuteras mer seriöst i alla partier.