03 oktober 2012

Moralpanik: Romerna diskrimineras

Moralpanik har utbrutit. Undersökande journalister utklädda till romer har prövat att hyra en bil på ett antal Statoilmackar. Det visade sig att på ca 1/3 av stationerna försökte man säga att alla bilar tyvärr redan var uthyrda, men när en svenskt kom in en kvart senare så fanns där trots allt bilar. En anställd vittnade om att han blivit tillsagd av sin chef att försöka undvika romer. När en rom kommer in i butiken uppmanades den anställde att ”punktmarkera” denne – inte släppa den med blicken. Diskriminering!
”Integrations-minister Erik Ullenhag ser allvarligt på den särbehandling romerna utsätts för.”

”Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg säger att särbehandlingen av romer inte är en nyhet, [...] efterlyser hon en skärpning av lagen.”

”Stefano Kuzikov, ordförande i riksförbundet Romer i Europa, [...] det måste svida ordentligt i plånboken för dem som diskriminerar.”

SR 2012-10-03


Ett solklart fall av diskriminering, kan det tyckas.

Erik Ullenhag vill vi ”... skapa en vardag där romer bemöts för vad man gör och den man är och inte drabbas av en diskriminering.”

Den första frågan man ställer sig är: Hur är då romer? Nästa fråga: Hur kan det komma sig att ”fördomar” om romer så envetet bitit sig fast? Det har funnits romer i Sverige i 500 år. De har haft god tid på sig att integreras och assimileras, mycket längre tid än de omtalade vallonerna. Har de förvägrats att leva som svenskar? Eller har de inte velat?

Jag är absolut inte någon kännare av romsk kultur. De är kanske precis lika bra som alla andra, jobbar och strävar, skriver böcker, forskar efter cancerns gåta, konstruerar broar, målar tavlor etc. Naturligtvis finns även hos romer tjuvar och bedragare, precis som hos svenskar eller andra folk.
Men nu har s.k. fördomar bitit sig fast att romer skulle ha en stram exklusiv kultur som inte räknar andra människor som likvärdiga, som inte ser det som moraliskt fel att stjäla och bedra människor utanför gruppen.

Alltså, det är kanske fel. Varför inte göra en etnologisk undersökningar med syfte att reda ut sådana missförstånd, om det nu är missförstånd?

Tills dess. Fråga på bensinstationerna där man diskriminerar om man har haft dåliga erfarenheter av just romer. Det finns kanske en naturlig förklaring.

Människan är tvungen att generalisera för att kunna hantera tillvarons överväldigande mångfald. Att möta främmande människor fördomsfritt är omöjligt. Den som blivit sexuellt antastad av två eller fler svarta kommer sannolikt att vara extra försiktig med att ha med svarta att göra. Den som råkat ut för ett aggressivt ungdomsgäng av araber kommer troligen att ha lätt för att ta till sig andras berättelser om våldsamma araber. Den bensinmacksägare som haft snatteriraider av zigenare är kanske inte att klandra om han eller hon ”punktmarkerar” nästa besök av kvinnor i stora kjolar.

Vi är människor – vi har fördomar. Erik Ullenhag och Agneta Broberg har också fördomar om oss svenskar, fördomar om romer. Mina fördomar är mina! Om du vill upplösa dem ge mig i så fall kunskap och intelligenta argument inte hot om straff som ska ”svida i plånboken”, Tack!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du har helt rätt men det ger inga röster

David Celinder sa...

"Mina fördomar är mina! Om du vill upplösa dem ge mig i så fall kunskap och intelligenta argument..."

Om din inställning är att sitta i soffan tillbakalutad och förvänta dig att bli matad så förstår jag att du har de åsikter du har. Resonerar du så kring andra delar i livet också? Att det åligger andra i din omgivning att serva och sköta om dig? Fördomar och rasism gror i okunskap och generaliseringar, det är allmänt känt anser jag.

Nej, om du är verkligt intresserad av att finna sanningen i denna frågan och förstå hur dessa människor fungerar och tänker så måste du lära känna dem. Du måste själv ta ansvar för detta.

Lycka till!