08 mars 2009

Höj pensionsåldern gradvis

Vanhanen och pensionsåldern

”Finländskt ramaskri över höjd pensionsålder” – DN-Världen – 2009-03-08

Den finländske statsministern Matti Vanhanens (C) har på ett okänsligt sätt framkastat förslaget att höja pensionsåldern från 63 till 65 år. Det har utlöst en folkstorm i Finland. Fackrörelsen hotar med generalstrejk och oppositionen firar julafton, skriver DN.
Vanhanen tar upp en mycket viktig framtidsfråga. Därför är det mycket tråkigt att han inte gått mer pedagogiskt tillväga.

Arbetslinjen och livslängden
Arbetslinjen måste vara att man arbetar så länge man har något att ge. När pensionsystemet infördes i Sverige 1913 sattes pensionsåldern till 67 år. Medellivslängden var då 58 år för kvinnor och 56 för män (enligt "Folk måste få bestämma sin pensionsålder själva"-Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm – DN-Debatt – 2008-10-31). Idag är medellivslängden 83 för kvinnor och 79 för män (SCB).
Pensionsåldern i Sverige är idag 65 år (garantipension), arbetsgivaren kan tvinga fram pension vid 67. Reglerna är ganska komplicerade. I praktiken är den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige 62 år.

Det är inte rimligt att en stor och stadigt ökande andel av den friska befolkningen har permanent semester i 10-20 år.

Befolkningsutveckling
En stor del av Europas länder har låga födelsetal, så låga att det på sikt pekar mot folkminskning. Om Europas folkmängd minskar kan det vara en viktig del av lösningen av klimatproblemet och andra miljö- och resurshushållningsproblem. Det har vi alltså all anledning att bejaka. Men att andelen äldre bli större innebär också problem. ”Eurostats senaste befolkningsprognos visar att det enbart kommer att finnas två yrkesarbetande för varje pensionär i EU år 2050. Detta jämfört med fyra i dag.” (Ohlsson och Westerholm) Det vill säga om nuvarande pensionsåldrar behålls.

Invandring farlig lösning
Standardlösningen av detta dilemma är att man fortsätter att uppmuntra invandring. Då blir det emellertid ingen lättnad av europeernas ekologiska fotavtryck. På sikt innebär det också att europeerna ersätts med invandrade folkslag. På sikt är det kulturellt självmord!
Tvärtom! Europa kan överleva, med hälsa, om invandringen kan hållas minimal och om vi accepterar att arbeta längre.

Åldrandet gåta
Det sker en snabb utveckling inom de medicinska vetenskaperna. Vi har stamcellsforskning, DNA-sekvensiering och snabbt ökande förståelse för livets biokemi. Det ärinte orimligt att vi snart får se avgörande genombrott i åldrandets gåta. Efterfrågan på föryngrande kurer behöver vi inte tvivla på. Resultatet kan bli att medellivslängden åter börjar växa markant. Om en människa förväntas leva med hälsa till hon blir 100 eller ännu mer, då kan man ju inte samtidigt förvänta sig att bli försörjd från 65!

Självförverkligande
Idealet måste vara att människor skall ha tillfälle till självförverkligande inom arbetslivet. En annan strategi att nå självförverkligande kan vara att jobba ihop pengar och på egen bekostnad tar ut ledighet tidigare i livet. Det är förrädiskt att vänta för länge. Man vet inte hur länge man är frisk. Även om de flesta har många år kvar efter 67 finns det ingen garanti. Det är bedrägeri att utmåla pensionsåldern som en andra ungdom som ibland görs i reklamen för pensionssparande. Skjut inte upp livet!

Höj pensionsåldern!
Att som Vanhanen föreslår höja pensionsåldern med två år i ett slag verkar mindre betänksamt. Det måste ju innebära att man får två år utan pensionsavgångar. Jag föreslår att man kontinuerligt börjar höja pensionsåldern med två månader per år. Det ger en mjuk anpassning av ekonomin.

Jordfly

Inga kommentarer: