04 mars 2009

BildanalysJag hittade den här annonsen i ”Riksdag och departement”, nr 27-2008. Den får larmklockorna att ringa hos mig.

Det är en annons för arbetsförmedlingen som vill sälja nyinvandrade till arbetsmarknaden till 25% av normal lön. Man måste då räkna med att språkkunskapen är bristfällig och viss arbetstid kommer att gå bort för språkundervisning (SFI).

Det handlar alltså om s.k. positiv särbehandling. Det är ett ämne som kan diskuteras i sig, men vad säger bilden mer?

Det är en dramatiskt tydlig bild av Sveriges demografiska situation. Hälften (minst) av föryngringen är invandring. Kan det sägas tydligare att ursprungsbefolkningen snart är en minoritet? Vad bilden inte säger är att minst ett kanske två av de fem barnen är andra generationens invandrare. Det kommer alltså att gå fort! Det Sverige där jag växte upp har snart en helt annan befolkning.

Invandrarna på bilden är unga, glada, positiva, välutbildade, fräscha, och färdiga att hugga i. Svenskarna representeras av spädbarn. Små och naiva, och det tar minst 20 år innan de kan göra någon nytta. Det ser ut att vara samma barn som klippts in på olika ställen. De är stöpta i samma form, bleka, ljushåriga och utan personlighet.

Bilden visar alltså inte direkt någon osanning, men budskapet är ändå djupt motbjudande. Ett slag i ansiktet. Helt enkelt rasistiskt.

Inga kommentarer: