24 februari 2009

Vilka jobb?

Med anledning av artikeln på DN-debatt: "Ge asylsökande rätten att genast börja arbeta".

Är behovet av städare enormt? Har de asylsökande för övrigt en susning om de krav på miljökompetens som ställs på en lokalvårdare i Sverige idag?

Det är alltså inte många jobb en nyanländ kan utföra, utan språk och ofta utan utbildning. Jag undrar var utredarna tror det finns behov av sådan arbetskraft?

Jag avvisar alltså helt Sören Häggroths och Asylmottagningsutredningens betänkande.

Ett seriöst förslag:

1. Asyl-ansökningstiden måste göras kort. Dagens krav på rättssäkerhet är orimliga. Sverige kan i alla fall inte ta emot alla som egentligen skulle behöva det.

2. Under ansökningstiden skall man inte arbeta ute i samhället, inte heller läsa svenska, eftersom de flesta ändå måste avvisas. Det är inte bra att man etablerar sig i Sverige och frestas att bli illegal invandrare vid avslag. Asylanterna skall givetvis städa och underhålla själva flyktingförläggningen.

3. Folk som kommer från akuta konflikthärdar kan behandlas kollektivt.

4. Temporära uppehållstillstånd skall vara det normala.

5. Återflyttning när läget i hemlandet lugnat sig skall underlättas och betraktas som att vara det normala.

6. Något allmänt behov av arbetskraftsinvandring finns inte, men särskilt efterfrågade specialkompetenser skall behandlas välvilligt.

7. Anhöriginvandring måste vara tillåten för de som fått permanent uppehållstillstånd men skall bara gälla de allra närmaste: egna barn och make.

8. Medborgarskap skall vara svårt att få. Först efter upprepad förlängning av temporärt uppehållstillstånd och vis tid med permanent ska det komma ifråga.

Om man i EU kunde samla sig till en gemensam politik vore ”safe havens” enligt den modell som Tony Blair föreslog en god idé.

Inga kommentarer: