01 februari 2009

Sveriges befolkningsfråga

"Hur skall Borlänge, Dalarna och Sverige överleva utan invandring från andra länder?... Befolkningen åldras i snabb takt. Allt färre måste försöka försörja allt fler äldre människor i såväl Borlänge som övriga Sverige. Invandringen till Sverige är för liten. ...inte bara humanitära och solidariska argument utan även ekonomiska motiv..." Ulf Lundén, Daladekokraten


Citatet ovan är mycket typiskt. Sveriges och europeernas vikande befolkning är ett stående ämne, som alltid återkommer runt nyår när nya befolkningssiffror publiceras.

Den globala situationen är ÖVERBEFOLKNING. Den totala mänskliga aktiviteten är nu så stor att t.o.m. klimatet påverkas. Det finns knappast någon egentlig vildmark kvar. Naturreservaten är så små att de inte räcker för att behålla biologisk mångfald. Människosläktets framfart är så förödande för övrigt liv att det börjar likna en global utrotningsepisod jämförbar med den som inträffade för 65 miljoner år sedan, då bl.a. dinosaurierna dog ut. Vi har snart en totalkultiverad planet.

Även Sverige är överkultiverat (dvs. överbefolkat i utvidgad mening). Det finns inte plats för 150 vargar. Den svenska skogen är snart totalt förvandlad till plantageskogsbruk. Vår natur har försvunnit därför att europas folk vill tillfredställa sin ”mänskliga rättighet” att läsa sina reklamblad.

I det perspektivet måste befolkningsexplosionen stoppas och sedan vändas till allmän befolkningsminskning. Det finns hoppfulla tecken på att en sådan demografisk transition kan ske i alla länder, förr eller senare. Det är naturligt att vissa länder är före i denna utveckling. Spanien, Italien, Sverige m.fl. europesika länder har (om invandringen inte räknas) kommit över toppen och kan börja minska sin befolkning.

Folkminskning kan ske naturligt och utan förödande nationellt sammanbrott om och endast om man samtigt kan förhindra massinvandring. Vi kan klara ekonomin genom att succesivt höja pensinsåldern – höj med en månad per år på obestämd tid frammåt. Människor är så friska nu för tiden att man utan vidare kan förvänta sig att de fortsätter att arbeta längre. Likaså måste vi uppmuntra en balanserad ekonomi. Svenska ungdomar behöver kunna få komma in lite lättare på arbetsmarknaden genom de relativt enkla arbeten som nu i praktiken är reserverade för invandrare. För övrigt är ju tendensen att mänsklig arbetskraft är mindre och mindre efterfrågad. Maskiner gör det mesta av jobbet i både jordbruk och industri.

Låt länder som Palestina, Egypten, Irak, Somalia m.fl. koka i sin egen soppa! Kanske går det till slut upp också för dem att de inte kan fortsätta att bli fler och fler. De måste förstå att det inte finns någon annan stans att flytta när de utplundrat sitt eget land. Lika lite som mänskligheten har någon ny planet att flytta till.

Alltså – små familjer – bra – ett mönster för mänskligheten.
Folkomflyttning – dåligt – slår sönder kultur och natonell identitet.

Inga kommentarer: