01 februari 2009

Främlingsfientlighet

Jag har den bestämda åsikten att Sveriges invandringspolitik är vettlös. I en värld av överbefolkning är det, enligt min mening, kulturellt självmord att försöka föra en ”generös” politik.

Jag försöker bl.a. här i denna blogg ge uttryck för denna åsikt. Även i andra sammanhang försöker jag tala för min bistra syn på Sveriges befolkningsfråga. Jag sätter den i ett sammanhang med mänsklighetens befolkningsproblem, naturförstörelsens och hotet mot världens långsiktiga kulturella och biologiska mångfald.

Då och då händer det att människor därför tror att jag tycker det är OK att uppträda avvisande eller elakt mot människor med utländsk bakgrund. Jag vill absolut inte uppmuntra främlingsfientlighet. Jag vill absolut inte att någon skall uppfatta mig som främligsfientlig.

Jag är fast förankrad i övertygelsen att all människor i grund och botten är lika värda. (Ett värde som förvisso är överskattat.) Jag tror också att människor väsentligen är lika vad det gäller själsliga förmågor. Jag tycker det är fullt begripligt och förståeligt att människor vill flytta till Sverige. Jag är säker på att de allra flesta kommer i goda avsikter och verkligen vill arbeta, göra rätt för sig och anpassa sig till den svenska kulturen. Jag har flera arbetskamrater med utländsk bakgrund. Jag har inte några problem med att umgås med dem. Därför blir jag upprörd och sorgsen när jag hör och ser dem utsättas för fördomsfulla påhopp.

Invandringsfrågan måste ses i ett större perspektiv. Svenskarna har (föredömligt) låg reproduktion (få barn), det är ett hopp och ett löfte för hela planeten att en ordnad folkminskning kan vara möjlig. Men om det samtidigt flyttar in hundratusentals människor från främmande kulturer så leder det på sikt till att Sverige upphör att vara svenskt. Processen påskyndas av att de invandrade folkgrupperna nu är så stora att de klarar sig helt på egen hand. De behöver inte längre försöka bli assimilerade i det svenska samhället utan kan forma livskraftiga enklaver. Där behåller man sina gamla familjestrukturer och har därför väsentligt högre födelsetal än ursvenskarna. Detta ensamt, även om vi stoppade invandringen helt redan imorgon, kommer på sikt att välta befolkningsfördelningen så att den svenska ursprungsbefolkningen kommer i minoritet. Detta är inte en lycklig framtid. OK. Låt gå för att Sverige kanske kan utvecklas till några kurdiska, palestinska och irakiska småländer . Dessa kanske blir lyckliga. Vem vet? Men det är inte i den svenska ursprungsbefolkningens intresse. Fråga indianerna i nordamerika!

Rikta vreden åt rätt håll!

Det kan bli synnerligen obehagligt om invandringen måste stoppas eller vändas genom att vanligt folk uppträder alltmer fientligt gentemot invandrare. Inse att det inte är den enskilde invandrarens fel!

Felet begås av opportunistiska svenska politiker påhejade av dåraktiga svenskar. Det är dessa man bör ”fientlig” emot. Det är väsentligen svenskar som skall ställas till svars och tvingas att ta debatten. Svenska folket måste hitta sin egen sunda självbevarelsedrift och avvisa dessa destruktiva landsförrädare.

Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt är farligare än någon imam i Rosengård!

Inga kommentarer: