03 februari 2009

Dela på rikedomarna med sälarna

Svar till "Vem har vackrast ögon? Rune eller sälen?" på SR P1 "Klotet"

För drygt 20 år sedan var sälarna nära att dö ut. De var sedan årtionden svårt åtgångna av miljögifter. Mängder av sälar var sterila och ovanpå det kom en valpsjukeepedemi som var nära att ta slut på de. Efter en sådan krash är rimligt att de sedan ökar kraftigt innan de kommer tillbaka till sitt optimala antal.

Enligt Wikipedia är Knubbsälen i Östersjön är upptagen på Röda listan: klass D ”liten population”. Gråsälen i Östersjön är av en egen underart som Sverige och Finland måste anses ha ett särskilt ansvar för. Vikaren i Östersjön är av en egen ras som anses vara ”missgynnad”.

Om det är så att det nu finns 50.000 sälar och att stammarna av alla tre arterna är livskraftiga, blir min bedömning att en begränsad jakt säkert kan vara berättigad. Man bör dock betänka att fiskare (liksom jägare på land) ofta överdriver rovdjursproblem. Samhället måste hålla ögonen på djurens populationsutveckling och vara berett att förstärka skyddet om jägarna visar sig alltför effektiva.

Kanske kan man förändra metoderna istället för att jaga konkurrenterna. Går det t.ex. inte att sälsäkra fiskodlingar?

Det måste vara möjligt att ha livskraftiga stammar också av rovdjur som konkurrerar med oss om födan.

Inga kommentarer: