17 februari 2009

Migrationsministern m.fl. på DN-debatt 17/2

Migrationsminister Tobias Billström tar bladet från munnen
Äntligen en en seriös öppning för debatt om verkliga frågor. Tobias Billström, Ulf Kristersson och Eliabeth Svantesson skriver på DN-debatt 2009-02-17: ”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare”.

Fakta:
”i 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50%.”
”I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje.”

De gör bedömningen:
”invandringen (innebär) ofta möten med en traditionell kultur väldigt olik vår egen”


Några förslag:
”En rättssäker asylprocess ... måste också våga stå upp för det kärvare budskapet , att den som får avslag skall lämna landet.”
”Det skall inte vara möjligt att kringå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag.”

”Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.”


Det är ganska fantastiskt att de säger så! Det måste ju ses som en bekräftelse på att det faktiskt förekommer så ofta att det är ett problem.

Fler men bättre
Moderatutredningen vill egentligen inte ha en hårdare invandringspolitik. Tvärtom. De har ju öppnat för en enorm arbetskraftsinvandring vid sidan om asylinvandringen. Men jag tror att om man börjar erkänna några av problemen så kommer man kanske så småningom att se fler problem.

Långsiktigt
Jag är inte nöjd förrän man börjar ta i den långsiktiga demografiska frågan: Sverige är snabbt på väg att bli ett icke-svenskt land. Om svenskarna skall ha en chans att behålla Sverige som sitt (någorlunda) svenska land, kan vi inte ha alls så stor invandring som vi haft de senaste 30 åren. Asylskäl eller arbetskraft? På lång sikt är det lika illa. Sverige håller på att byta befolkning och det kommer inte att sluta lyckligt för ursprungsbefolkningen.

Papperslösa
Men jag är ändå tacksam för det lilla. Inte minst ambitionen att ta itu med de papperslösa. Utredningen föreslår alltså att den som inte får uppehållsstillstånd skall inte kunna hålla sig kvar som papperslös. Därmed faller kravet på att papperslösa skall ha rätt till vård, att deras barn skall ha rätt till skola etc. Om man verkligen lyckas skicka iväg dem så faller också kravet på allmän ”amnesti” som frekvent dyker upp. Den beklagliga omprövningen av asylärenden som lett till avslag härrom året, gjorde ju inte att problemet med papperslösa försvann, tvärtom, nu är det ännu fler som hoppas på en ny amnesti.

Vi måste sluta med att försöka vara ”generösa”!

Inga kommentarer: