01 februari 2009

Omöjlig flyktingpolitik

Dan Eliasson, Generaldirektör för Migrationsverket, skriver på ”Skriv i DN” 2009-01-31, om sin vånda över att man måste avvisa asylsökande barn. Han betonar att man som myndighet ”måste spela efter de demokratiska spelreglerna som innebär att man följer de folkvaldas beslut”. Jag håller fullständigt med om att det är fruktansvärt viktigt särskilt när det gäller livsavgörande beslut som berör många människor. Om asylärenden skulle avgöras av enskilda tjänstemäns personliga tyckande inför varje individuellt ärende skulle förmodligen de flesta sökande få bifall.


Vi lever i en överbefolkad värld. Det finns otroligt stora behov av att lätta på trycket i många delar av världen. Det är lätt att föreställa sig miljarder människor som, tagna var och en för sig, skulle ha enormt mycket att vinna på att emigrera till en annan världsdel.


Dan Eliasson säger: ”Sveriges asylsystem är trots detta ... ” (dvs. att vi avvisat 500 ensamkommande barn 2008, Å.B:s förtydligande) ”... förmodligen världens mest generösa.” Dan Eliasson ser gärna att Riksdagen ändrar reglerna så att ”ett bättre liv” blir skäl nog att få stanna.


Dårar! Ser ni inte att ju mer ”generösa” vi är desto fler ”omänskliga” beslut måste vi fatta! Om vi låter alla ”barn” som kan få ett bättre liv komma till Sverige, vad skall vi då säga till alla de åldringar som skickas tilbaka till missär och obefintlig åldringsomsorg? Eller 19-åriga kvinnor som skickas tillbaka till vidriga ålderdomliga patriarkala samhällen?


Om vi inte förmår att ta oss samman och uppbåda en smula nationell självbevarelsedrift kommer det snart att vara lika eländigt här som i andra delar av världen. Det är livsfarligt att så många bara har perspektivet på enskilda fall och inte våga se det farliga demografiska läge som svenska folket försatt sig i. Jan Lennart Höglund, som ville hjälpa Lollo, ”Skriv i DN”, 2009-01-28, och som Eliasson svarade, är ett bara alltför typiskt exempel på sådan närsynt medmänsklighet, som vägrar se ett större sammanhang. Livet är grymt!.

Åke Blomdahl, Bagarmossen

(skickat till "Skriv i DN" 2009-02-01)


Inlägget som det handlar om:


Inlägget som Dan Eliasson svarade på:"

Inga kommentarer: