30 januari 2009

Exploatera Grönlands oljeresurser?

Det finns krafter som spekulerar i avsmältningen av isarna över Grönland. Därunder finns enorma resurserser i form av olja och metaller!
Det är gamarna som samlar sig runt den döende. Så vidrigt omoraliskt. Vår planet, biologisk rikedom, fundamentet för mänsklig civilisation hotas av svår obalans med oöverskådliga konsekvenser. Men kortsiktiga vinstintressen, i detta fall från en ironiskt liten folkgrupp, vill gladeligen slå den sista spiken i kistan. Jag befarar att många vill se det som en "ursprungsbefolknings rättighet".

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/tema/artikel.asp?ProgramID=2879&Nyheter=&artikel=2491169

Inga kommentarer: