04 januari 2009

Nyårskrönika 2009

Himmelriket är här!Många människor har en tråkig tendens att fokusera på problem och elände när det i själva verket finns så otroligt mycket att glädja sig åt. I stort likaväl som i smått. Nu vill jag tala om de verkligt stora tendenserna.Uppgiften är slutförd – mänskligheten har segratLåt oss ta som utgångspunkt hur våra förfäder formulerade målsättningen:


"Gud välsignade dem och sade till dem: Varen fruktsamma och föröka er, uppfyll
jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och
över alla djur som myllrar på jorden." (1 Mos 1:28)

Fullbordat!Det finns inget djur eller ens bakterie som längre kan utgöra ett allvarligt hot för mänskligheten. Människor har tagit praktiskt taget hela planeten i besittning. Vildmarken är utplånad. Självklart har vi sparat naturreservat och inrättat djurparker för de djur vi vill behålla. All mark som kan odlas upp har tagits i bruk. Jordbruksmark som vi klarar oss utan har vi asfalterat och byggt upp städer på. Praktiskt taget alla floder är uppdämda och utnyttjas för energi eller som avloppsdiken.Det finns fler människor än någonsin, snart 7 miljarder. Fler människor än någonsin kan äta sig mätta, ca 6 miljarder. Medellivslängden har fördubblats de senaste 100 åren. Nu kan även de fattigaste räkna med att leva 60 år eller mer.Om inte detta är nog för att övertyga om att lyckan och godheten segrat, finns det skäl att hoppas på ytterligare enorma framsteg. Gentekniken lovar att åkrarna kan ge enormt mycket större skördar. Läkarna gör dagligen framsteg som gör livet längre för allt fler. Medicinsk forskning kan ge tekniker som radikalt fördröjer åldrandet. Utslitna organ kan ersättas med sådana som odlats fram ur egna stamceller. Antalet människor kommer att fortsätta att växa. Kanske kan vi bli 20 miljarder!Hälsa åt alla
"Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa
som hjort och den stumme brista ut i jubel." (Jes 35:6)

Vi har redan cochlea implantat som ger döva hörseln tillbaka , det experimenteras med ögonproteser. Det experimenteras med att koppla in konstgjorda nerver mellan hjärna och muskler, så att förlamade skall kunna röra sig själva igen.Slaveriet är slut
"Se på himlens fåglar, de sår inte de skördar inte ... er himmelske fader föder
dem." (Matt. 6:26)

Maskiner ersätter mänskligt arbete på allt fler områden. Redan idag är det bara minoriteter som utför konkret produktivt arbete. Kanske kan en miljard människor försörja resten. Människor som inte är piskade av tvånget att arbeta kan tillåta sig att ägna sig åt att köpa och sälja och göra livet behagligt för varandra. Alla kan få ägna sig åt konst och musik. Kulturen är gratis på nätet. Goda människor kan ägna sig åt omsorg om barn och åldringar.Världsfred
"Och de skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till
vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer
lära sig att föra krig." (Jesaja 2:2, 4)

Våld och krig är numera sällsynt. Det har aldrig tidigare i historien varit så få krig som idag. Risken att utsättas för våld på gatorna är visserligen fortfarande inte obefintlig, men den har minskat enormt i ett längre perspektiv. På medeltiden, när kyrkan ensam hade att predika moral, dog normalt kanske 30% av människorna genom våldshandlingar. Våld var det naturliga sättet att lösa konflikt. Idag kan man inte slå ett olydigt barn på stjärten utan att det blir polisutredning, dom och fängelse.Överhuvudtaget är nationsbegreppet under avveckling. I många länder har människorna helt övergett tanken att de som är född av infödda föräldrar skulle ha några särskilda rättigheter till landet. De som har problem i sina hemländer välkomnas att flytta till andra mer glesbefolkade länder. I fler och fler länder har människokärlek segrat över trångsynt nationell solidaritet.ReligionsfrihetÖver hela världen växer insikten att alla ateismer och religioner egentligen handlar om samma sak: att vi skall älska och hjälpa varandra så att alla kan få bil, hus och kontokort.Miljön - det löser sig!Det finns de som oroar sig för växthuseffekten. Det är inget hot mot människan. Det kan förvisso orsaka en del problem med folkomflyttningar och förstörda materiella egendomar, men människan har ju tidigare visat sig kunna anpassa sig till nästan vilka förhållanden som helst.Alla farliga rovdjur är snart utrotade, resten är inlåsta i burar. Fästingarna har ännu inte utrotas, men annars är det massor av onyttiga djur och växter som utrotats. Det finns de som menar att vi säkert kan klara oss bra med bara några tusen vilda djur och växtarter. För säkerhets skull finns annars en gigantisk fröbank på Spetsbergen. (om "Domedagsbunkern" som drivs av Nordiskt Genresurscenter och stiftelsen Global Crop Diversity Trust, enligt DN.se 24/2-2008.)Med DNA-teknik kan man säkert snart, om man till äventyrs skulle önska det, återuppväcka utrotade djur och växter.Kanske evigt liv
"Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta
skall finnas mer." Upp 21:4

Det finns IT-visionärer som tror att man snart skall kunna simulera en männikohjärna i en dator. Om man sedan i samband med dödsögonblicket också kan läsa av läget i alla hjärnans neuron (dvs. alla minnen och preferenser) då har vi i uppnått potentiellt "evigt liv". Framtidsprofeten Ray Kurzweil har förutspått att detta kan vara uppnått år 2029. Tio år senare kan vi "porta" hela mänskligheten till en virtuell värld. Blir det "äventyrens och lägereldarnas värld"?Och vi gjorde det själva helt utan gudomlig inblandningEtt kommande paradiset har ju utlovats tidigare, men nu först är det verkligen inom räckhåll. Och det är vi människor själva som har åstadkomma det, med vetenskap, entreprenörskap och positivt tänkande. Helt utan gudomlig inblandning!... så vem eller vad kan sätta stopp för mänskligheten?

1 kommentar:

Anonym sa...

vill ändå ge dig den informationen:
uppvuxen som döv och lever i den här världen. CI hjälper ingen mer än hörapparat. Läs mer!