13 januari 2009

Ett pris på naturen

Hur mycket kostar en skogsprommenad?

Vi svenskar betraktar naturen som vår självklara rättighet. Naturen skall finnas och vara tillgänglig gratis för alla. Allemansrätten har nära nog status av mänsklig rättighet.

Jag skulle också innerligt önska att det verkligen var så. Men allemansrätten är ingalunda någon mänsklig rättighet, den är tvärtom ganska unik för Sverige. Om man kommer t.ex. kommer till Italien och vill ta en söndagsprommenad i ett naturreservat så får man vara beredd att betala inträde.

Allemansrätten är en sedvanerätt som väsentligen varit möjlig därför att Sverige länge varit ganska glest befolkat. Den var för övrigt inte helt oproblematisk tidigare heller. Det som är fritt och gratis tillgängligt för alla vill ingen riktigt ta ansvar för. Det är den så kallade ”allmänningens tragedi” som filosofer diskuterar.

I vår senkapitalistika epok är det lätt att det som är gratis också betraktas som värdelöst. Det gör det svårt för samhällsplanerare att väga nyttan med att bevara ett naturreservat mot den mycket mer mätbara nyttan i skatteintäkter och arbetstillfällen som skogsindustrin ger vid kalavverkning av samma område.

Sätta pris på naturen

Det finns ekonomer som vill ”sätta pris på naturen”. Man kan gå till väga på olika sätt. Man kan t.ex. försöka värdera ekologiska systemtjänster. Ett annat sätt är att intervjua folk. ”Hur mycket är en skogsprommenad värd för dig?” Jag har inte någon sådan undesökning framför mig just nu, men jag vill minnas att man får svar i storleksordningen ”100 kronor”, ”200 kronor”. Det vill säga, om en människa väljer nöjen är kanske ett besök på operan mer värd än en skogsprommenad, men en skogsprommenad är mer värd än ett biobesök eller museibesök, och definitivt mycket mer värd än att hyra en video.

Vem skall man betala?

Ännu så länge behöver vi inte betala inträdesbiljett till den sista naturskogen. Jag är tacksam för det. Jag skulle uppfatta det ungefär som prostitution. Men det hindrar ju inte att man ger sin älskade en gåva!

Verle Gammelskog

Organisationen ”ett klick för skogen” (http://www.ettklickforskogen.se/) samlar för närvarande in pengar för att friköpa ett skogsområde utanför Göteborg. Man har redan köpt, med villkoret att betala före den 19 mars 2009. Man har fått ihop drygt 2 miljoner. Tyvärr behövs fortfarande nästan 5,5 miljoner och tiden börjar bli knapp. Om köpet måste gå tillbaka kommer skogen att avverkas och för överskådlig framtid bli ett skogsplantage. Organisationen går också miste om handpenningen (ca 10%).

Varför köpa en skog på västkusten?

Minns ni ”skogsdöden” som hotade på 80-talet? Biologer och miljöfolk var övertygade om att skogen i större delen av Europa, inklusive praktiskt taget hela Götaland, och i synnerhet västra Götaland, var dödsdömd p.g.a. försurning. Lyckligtvis visade det sig att farhågorna var betydligt överdrivna. Den plötsliga skogsdöden i Polen och Tyskland berodde faktiskt på en slumpmässig klimatchock, och inte i först hand på sura industriutsläpp.

Att detta hot lyfts bort är lika stort för miljön som det är i politiken att kommunismen föll! Det finns återigen hopp där vi förrut bara såg mörka skuggor. På 80-talet var det inte någon idé att tänka på naturreservat i den här delen av landet! Nu måste vi ta igen den tappade orken.

Alltså: Ge ett bidrag till ”ett klick för skogen”. Hur mycket är din senaste skogsprommenad värd? Hur många skogsprommenader vill du skänka till kommande generationer?

http://www.ettklickforskogen.se/

Inga kommentarer: