25 januari 2009

Georgia Guidestones – Amerikas Stonehenge


Genom ett inlägg på Sveriges Radios hemsida ”Klotet” stötte jag på detta märkliga monument. Det är ett konstverk i granit rest av en okänd beställare i juni 1979. Det innehåller tio bud till mänskligheten – tio riktlinjer. Jag kunde inte ha skrivit dem bättre själv!

Till skillnad från ”tio Guds bud” riktar sig dessa till kollektivet och styret för de mänskliga samhällena, inte till den enskilda människan. Det handlar inte om den enskildes frälsning. Det handlar istället om släktets frälsning och fortbeståndet för livet på Jorden.

Sammanfattningsvis handlar de om fyra väsentliga ting:

1. Lämna utrymme för naturen.
2. Reproduktiv kontroll. Människosläktet måste komma till en rimligt stor population och sedan upprätthålla den.
3. Sök och upprätthåll visdom, andlighet och skönhet.
4. Upprättandet av någon slags världsregering.


Texten i engelsk version:


MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000
IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE

GUIDE REPRODUCTION WISELY —
IMPROVING FITNESS AND DIVERSITY

UNITE HUMANITY WITH A LIVING
NEW LANGUAGE

RULE PASSION —
FAITH — TRADITION
AND ALL THINGS
WITH TEMPERED REASON

PROTECT
PEOPLE AND NATIONS
WITH FAIR LAWS AND JUST COURTS

LET ALL NATIONS
RULE INTERNALLY
RESOLVING EXTERNAL DISPUTES
IN A WORLD COURT

AVOID PETTY LAWS AND USELESS
OFFICIALS

BALANCE PERSONAL
RIGHTS WITH
SOCIAL DUTIES.

PRIZE TRUTH — BEAUTY — LOVE —
SEEKING
HARMONY WITH THE
INFINITE

BE NOT A CANCER ON THE EARTH —
LEAVE
ROOM FOR NATURE —
LEAVE ROOM FOR NATURE


Det mest storslagna med detta dokument är att den mycket starkt betonar på befolkningsfrågan. Det gör den unik. 500 miljoner är en radikal målsättning!

Om vi inte får ett gudomligt ingripande, liknande syndafloden, kommer det att ta många generationer innan vi når dit.

Jorden är för närvarande är gravt överbefolkad. Redan idag är den totala mänskliga aktiviteten så stor att den påverkar klimatet. Det finns ingen möjlighet att på ett uthålligt sätt föda så stor befolkning som vår nuvarande, inte på ett mänskligt anständigt sätt. Folkökningen gör det ännu svårare.
Lyckligtvis visar utvecklingen i många europeiska länder att kvinnor kan välja andra sätt att förverkliga sig än genom att föda upp stora barnkullar. Givna kunskap, preventivmedel, möjlighet till abort kommer människor att välja mindre familjer. I många europeiska länder, och i Japan, finns t.o.m. en tydlig tendens till så låga födelsetal att det skulle kunna blir folkminskning. Tyvärr ser det inte ut som om dessa länder att få uppleva fördelen med en minskande befolkning eftersom invandringen från fattiga växande folkslag äter upp detta utrymme med råge.

En mycket optimistisk prognos är att att hela världen fullbordar samma demografiska transition som redan skett i flera av europas länder och inte bara stabiliseras utan börjar minska.

Om vi gissar att Jordens människopopulation når sitt maximum av 10 miljarder år 2075 och därefter minskar med 2% per år. Det betyder att man föder ca 1 barn per par, vilket leder till halvering på 34 år. Då är man nere på 500 miljoner efter ca 150 år – år 2225. Snabbare än så kan det rimligtvis inte gå, om det skall ske i mänskligt acceptabel takt.

Med 1% minskning per år (vilket är mer troligt), skulle det ta 300 år. Vi är framme vid år 2375, sedan är det dags att öka något för att hålla oss däromkring. Stabilitet betyder, med låg barnadödlighet, i genomsnitt 2,1 barn per par.

Vi har framför oss 3-400 år av mänsklig överhettning. Det gäller att tänka frammåt!

1 kommentar:

tumskruv sa...

Hej

Detta är intressant med dessa stenar.

Emellertid så är det inga ljusa krafter bakom, utan dold elit som leker gudar.

Du har fått detta om bakfoten:

"Redan idag är den totala mänskliga aktiviteten så stor att den påverkar klimatet."

På vad sätt då?

Det är inget problem med klimatet.

I resten av solystemet är det en uppvärmning. Här stiger ingen temp. Tempvariationer är naturliga.Det var inte många år sedan man odlade vindruvor på Grönland... grön... grön ö...

Al Gore är en av de stora gangstrarna.