08 februari 2009

Energi: tillgång och efterfågan

Med anledning av energiöverenskommelsen.

Måste det vara ett absolut krav att möta efterfrågan?
Efterfrågan på energi kan egentligen öka hur mycket som helst. Om informerade och ansvarstagande beslutsfattare ser att kraven är orimliga, vad kan man göra?

I retoriken gäller "allas människors lika värde" dvs. gyllene regeln alla på planeten skall få konsumera lika mycket el som vi tillåter oss att göra i Sverige. Det fungerar inte om man inte vågar radikalt strypa tillgången i länder som Sverige. Med energiransonering, alternativt höjda priser, kan man kanske tvinga ner energibehovet?

Annars tycker jag att man kan stå ut med kärnkraft om man därmed slipper bygga ut de sista älvarna och slipper ha vindkraftverksskogar runt alla våra kuster.

Inga kommentarer: