18 februari 2009

Byt befolkning!

Kommentar till:
"Erkänn fler flyktingar" DN-ledare-2009-02-18
och
"Ta medborgarskapet från kriminella invandrare" DN-debatt-2009-02-17

Demografiskt katastrofhot
Det som frågan till slut måste handla om är om Sverige skall förbli ett ”svenskt” land. Var och en som besökt något av de ”105 stadsdelar” som Billström m.fl. nämner måste slås av att dessa inte längre är ”svenska”. De invandrade minoriteterna är nu så stora att de kan prägla hela stadsdelar. Därmed minskar behovet att anpassa sig till det nya hemlandets kultur. Inget hindrar att man fortsätter att leva enligt sina gamla kulturella vanor, tala sitt eget språk, leva i sin egen värld.

Invandrarna från Mellanöstern och Afrika har väsentligt högre födelsetal än ursprungsbefolkningen. Befolkningsutvecklingen i Asien och Afrika är sådan att folkvandringstrycket ökar och ökar.

Att europeerna i många länder kan komma att minska i antal är i sig ingen katastrof. Det vore tvärtom mycket bra. Det skulle lätta trycket på miljön, med klimatpåverkan etc. Men det kan inte få ske om Europa samtidigt är öppet för invandring från överbefolkade kontinenter.

Det enda som kan rädda Sverige åt ursprungsbefolkningen och vår kultur är att se till att dra ner invandringen till ett minimum. Ge asyl bara åt verkliga politiska flyktingar. Ge temporära uppehållstillstånd. Kräv återflyttning när läget lugnat sig.

Olyckligtvis bedriver samtliga sju riksdagspartier politik som närmast är en tävlan i hur snart man kan ersätta ursprungsbefolkningen med en internationell blandning. Moderaterna är helt med i befolkningsbytet genom bl.a. arbetskraftsinvandring. Moderaternas senaste utspel är bara ägnat åt att mildra något av de värsta olägenheterna som inte heller de kan ungå att se.

Inga kommentarer: