23 mars 2009

Räcker maten? - mina kommentarer

Redan under diskussionen efter seminariet 2/3 som refererats här, fick jag möjlighet att ställa en fråga. Jag sa ungefär så här:

Det är mycket viktigt att betona betydelsen av befolkningsfrågan.

Det går faktiskt att påverka befolkningsutvecklingen genom bistånd och genom att göra människor medvetna om problemet. Det finns efterfrågan på preventivmedel som inte möts av marknaden. Det finns behov av sexualupplysning. Det finns behov av ungdomsmottagningar, mödravård, och legal abort. Genom att tillfredställa denna efterfrågan kan man få kurvorna att vika av nedåt tidigare.

Jorden är överbefolkad. Den globala uppvärmningen är ett konkret uttryck för att summan av den totala mänskliga aktiviteten är för hög.

Om vi kan förmå befolkningskurvan att vända tidigare och på en lägre nivå -- säg 8,5 miljarder år 2050 istället för 9,2 miljarder – då kan det få enorm betydelse.

Vi måste också tänka oss att kurvan vänder neråt, inte planar ut. Vi behöver sedan fortsätta med att minska jordens befolkning under en tid frammåt.

I det perspektivet är också de låga födelsetalen i Europa mycket lovvärda. Vi går före i en utveckling som alla andra folk måste följa efter. Det är viktigt att tänka på när ekonomerna klagar över befolkningsstrukturen och ojar sig över att allt färre har att försörja så många gamla.

Åke

Inga kommentarer: