30 september 2009

Låt Arktis kol och olja stanna i marken!

På nyheterna idag pratas om hur oljebolagen undersöker norra ishavet och områdena runt Svalbard i jakt på olja.

Det vore en given sak för det kommande Köpenhamnsprotokollet att förbjuda exploatering av nyfunna oljefält. Särskilt i Arktis där de nationella territorierna är oklara och på inget vis naturliga borde det vara lätt att enas. ”Detta är mänsklighetens gemensam egendom som vi härmed beslutar att inte exploatera.” Kol som aldrig kommit ur jorden kan inte komma ut i atmosfären. Det som grävts upp kommer däremot med visshet att förbrännas hur komplicerat man än utformar regler om utsläppsrätter.

Låt Arktis kol och olja stanna i marken!

Inga kommentarer: