20 april 2010

Ett recept för de europeiska folkens undergång

Så här skriver EU-kommissionären Cecilia Malmström i en programförklaring på DN-Debatt 22/4:

Tusentals människor riskerar varje år livet i försök att ta sig till Europa, med förhoppningen om att kunna skapa sig en bättre framtid. Vi vet att vi har en stor svart sektor i EU, där viktiga uppgifter fylls av människor från länder utanför Europa som jobbar utan rättigheter, utan trygghet och utan skydd. Samtidigt behöver vi arbetskraft i EU. Även om vi har en hög arbetslöshet har vi också en åldrande befolkning. Om vi ska kunna trygga våra välfärdssystem när en allt större andel av befolkningen går i pension och allt färre arbetar, så måste vi öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring. En mycket viktig fråga för mig de kommande åren är därför att skapa fler lagliga vägar in i EU.


Inget ovanligt. Det är det vanliga huvudargument nr 1 till varför vi måste ha så stor invandring.

Det kunde lika gärna skrivas:
”Europas ursprungliga befolkning är utdöende. Om vi som har makten skall fortsätta att ha makt och se rikedomar flöda in måste den bortdöende befolkningen ersättas, och det gärna med råge.”

Om Cecilia Malmström hade uppfattat sig som sitt eget folks politiska representant, dvs, om hon kunde begripa att hon är vald att företräda den befintliga befolkningens intressen borde hon begripa att strategin måste bli helt annorlunda.

Vi har en åldrande befolkning, ja. Världen är överbefolkad. Inom mindre än ett hundra år kommer förhoppningsvis ALLA länder i världen att ha åldrande befolkningar och negativ reproduktion. Det är bra och nödvändigt. Världen som biologiskt ekologiskt system tål inte i längden så här mycket folk som vi har idag, och definitivt inte när alla dessa också vill ha kraftigt ökad materiell standard.

Många länder – praktiskt taget alla europeiska länder – har exemplariskt låga födelsetal. Kanske t.o.m. farligt låga i vissa fall. Samtidigt har en rad länder fortfarande höga födelsetal (även om de lyckligtvis är sjunkande). Världen befinner sig alltså i en mycket instabil demografisk situation. Om folken tillåts röra sig fritt kommer överbefolkningen och befolkningsexplosion i vissa länder att befolkningsmässigt uppsluka de länder som har låga födelsetal. Belöningen för ett ekologiskt ansvarsfullt beteende kommer att bli utplåning!

Politiker är skyldiga att inse att det är vad som håller på att ske.

Alltså. Problem som följer med en åldrande befolkning och låga födelsetal får inte mötas med invandring. Det måste lösas av de befintliga befolkningarna själva. Livslängden ökar, hälsan ökar, det rimliga är att folk i Sverige arbetar längre – att pensionsåldern höjs.

Situationen är alltså mycket sårbar för de befintliga befolkningarna. Invandring till Sverige och Europa från andra världsdelar måste hållas mycket låg under överskådlig tid framåt. Om femtio år har även Somalia en åldrande befolkning, då kommer de att behöva de som idag försöker emigrera.

Åke Blomdahl

Inga kommentarer: