23 april 2010

Moralpanik när Nationell Idag får presstöd

Moralpanik hos regimen

Den stackars Martin Ahlquist har fått nog och lämnar presstödsnämnden. Han kan inte tolerera att en annan uppfattning är de rådande dogmerna får stöd enligt presstödsnämndens uttryckliga regler:
”Presstödsnämndens uppgift är att fördela det statliga stödet till dagstidningar. Målet med fördelningen är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Mångfald på tidningsmarknaden ska leda till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning.”


Martin Ahlquist har läst ett exemplar av Nationell Idag och har sin slutsats klar.

”Det behövs inte många minuters läsning för att se att redaktörerna för den här tidningen hade trivts bra på Rasbiologiska institutet. Det är kort sagt en rasistisk tidning som skattebetalarna stöder.”


Martin Ahlquist förfasar sig bl.a. över att

”I Nationell idag kan man bland annat läsa om att 'svenskarna' kommer att vara i minoritet i sitt eget land inom kort. Illustrerat med bilder på beslöjade kvinnor med shoppingvagnar. 'De europeiska folkslagen trängs tillbaka och ersätts av invandrare från andra kontinenter', får man veta.”


Jag vet inte vad han invänder emot. Det är ju demografiska fakta. Det kommer ca 100.000 invandrare om året till ett land där det föds ca 100.000 barn om året. En tredjedel av invandrarna är utomeuropéer där många har tre gånger så högt barnafödande som svenskarna. Hur i all sin dar' skall svenskarna undgå att bli i minoritet då? Är det inte precis detta regimen önskar sig? En ny befolkning?

Nationell Idag behövs
Om man värnar om mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning är det få tidningar som bättre uppfyller den målsättningen. Opinionsbildningen i en rad frågor har i dagens Sverige blivit farligt ensidiga. Det gäller givetvis invandringsfrågan, där alla andra konsekvent beskriver invandringen som positiv, nödvändig och oundviklig. Man döljer och förringar konsekvent hoten mot den svenska ursprungsbefolkningens rättmätiga intressen av etnisk och kulturell överlevnad.

Men Nationell Idag skriver om en rad av andra frågor: världspolitiken, kultur, historia, vetenskap.
Det visar sig att det ofta finns en helt annan berättelse som aldrig eller sällan kommer fram i annan media. Allt är naturligtvis inte rätt bara för att det är ett alternativ, men hur skall lekmän annars kunna värdera ”självklara” sanningar om alla invändningar konsekvent undanhålls offentlig diskussion.

Förintelsen
Nationell Idag har bl.a. belyst tveksamheter i historietolkningen kring Förintelsen. Det betyder inte att man ”förnekar” att miljoner judar, zigenare, homosexuella, kommunister, socialdemokrater, nationalister m.fl. mördades under Nazistregimen. Nationell Idag har bara gett röst åt några av dem som ifrågasätter delar av den officiella historieskrivningen. Jag tror absolut inte att mänskligheten behöver fler trosdogmer. ”... Vi tro ock på den fruktansvärda Förintelsen, gaskamrarna och att 6 miljoner ...” Inga dogmer får vara så heliga att de inte tillåts ifrågasättas.

Klimatfrågan
Nationell Idag har också lyft fram tvivel om att klimatfrågan är så allvarlig som den utmålas från många håll. Jag kan inte inse nyttan med att teorin om av mänskligheten framkallad klimatförändring görs till en dogm som inte får ifrågasättas. Det betyder inte att Nationell Idag anser att klimatforskningen skall upphöra. Tvärtom, att det finns alternativa förklaringar är väl skäl så gott som något att istället fördjupa forskningen?

Rasism och historiens slut
Nationell Idag förespråkar, liksom Nationaldemokraterna, etnopluralism, dvs. en värld där det kan och får förekomma olika kulturer. Tvärtemot vad många tror värnar vi om mångfalden. Ordet ”mångkultur” är ett typiskt nyord i anda av George Orwells ”1984”. Det betyder motsatsen till vad den tycks säga. Om man blandar och och lyckas ”integrera” en mängd olika folkslag och kulturer på en och samma plats så uppnår man inte ”mångfald” annat än under ett kort initialt skede. På sikt innebär det att folken växer samman och kulturerna smälter ihop till en enda världskultur. Om unika folkslag och kulturer skall överleva i längden måste de ha rätt att isolera sig. Folken utvecklas bäst om det sker av egen inre drift. Främmande kunskaper och seder kan och skall förvisso upptas i kulturen, men det skall ske genom naturligt intresse och fritt val. Vilket folk som helst, inklusive det svenska, har rätt att försvara sig mot invasion.

De mänskliga civilisationerna är unga, totalt ca 5000 år, den liberala kapitalismen är inte mer än ca 100 år. Det är en bombastisk självöverskattning (en sorts chauvinism faktiskt) att tro att den neoliberala ”mångkulturella” kapitalismen är världshistoriens bästa samhällssystem alla kategorier. Den må vara framgångsrik i denna tid, men den har skapat en moral som underminerar sig själv. Födelsetalen sjunker. Det ”jämlika” samhället som föraktar ”heteronormativitet” kan inte ens reproducera sig självt. T.o.m. talibanismen har större långsiktig livsduglighet!!!

När man ser att denna världskultur har så destruktiva drag är det inte konstigt om man hellre ser de nationella kulturerna stärkas och att den enda slutgiltiga världskulturen (den s.k. ”mångkulturen”) hålls borta.

Nationell Idag och Nationaldemokraterna är INTE rasistiska.

Tilläggas kan att jag läst Nationell Idag i över ett år och att jag också skrivit några artiklar i tidningen. Jag är också sedan en tid medlem i Nationaldemokraterna.

Inga kommentarer: