15 april 2010

Syndabockar

Varför röstar man på Sverigedemokraterna?

Den s.k. opinionsexperten Markus Uvell (MU) skriver på DN-Debatt 15/4. Han försöker påstå att han gjort en ”ingående studie” av vad som kännetecknar Sverigedemokraternas väljare. Jag skulle bra gärna vilja se de enkätfrågor som han stödjer sin analys på. Jag har inte läst boken, men jag vet ändå att det kan sammanfattas ”som man frågar får man svar”.

Perfekta syndabockar?

MU tror att det egentligen handlar om några andra problem, men att en del de dumma svenskarna, försöker hitta ”syndabockar”. Har MU överhuvudtaget reflekterat över invandringen i sig? Sverige har lockat till sig i runda tal EN MILJON utomeuropeiska invandrare. Detta har redan i grunden förändrat Sverige. Vad värre är – det syns inga tecken från makten om att på något sätt försöka dämpa massmigrationen. Invandringen kan bara öka så länge de sju är kvar vid makten. De bevakar varandra som hökar för att finna tecken på ”rasism” hos de andra. De bjuder över varandra i ”nya vägar till Sverige”.

MU tycker antagligen att det blivit bättre ju mindre andel dumma svenskar det finns i Sverige. Han kan överhuvudtaget inte föreställa sig att folk kan uppfatta det som ett problem.

Det ökande stödet för SD beror givetvis på att det nu äntligen blir fler och fler som börjar förstå att utvecklingen går KÄPPRÄTT ÅT HELVETE för gamla Sverige och dess rättmätiga ursprungliga befolkning. Man hoppas att SD skall kunna göra något för att hejda katastrofen.

Vad som pågår är inget mindre än ett byte av befolkning i Sverige

Jag undrar verkligen över vad MAKTEN tror sig vinna med att ha ett mångetniskt sammelsurium av folkslag, kulturer, språk etc. innanför gränsen. Kanske vill man ha fler människor att härska över. Stockholm skall gu'bevars bli en ”en stad i världsklass” enligt härskarna i Stadshuset, kanske tävla med New York eller Mexico City?

Ett är definitivt säkert. Om svenskarna förlorar Sverige åt främmande folk så blir det mycket svårt att få tillbaka det. Det kommer att krävas ett kulturellt medvetande av aldrig tidigare skådad klass om inte svensk kultur fullständigt skall smälta bort. Kanske någon slags apartheid? Svenskstäder? ”gated communities”? Badstränder där det är tillåtet att använda bikini? Svenska som minoritetsspråk? Runt om härjar somaliska klaner, assyriska ligor, irakiska kriminella gäng, medan iranska experter predikar Islams förträfflighet i TV.

Svensk kultur eller svenskt folk?

Sverigedemokraterna har en otydlig ideologi, men problemet liknar inte på något sätt det som MU tror. SD är ”kulturnationalister”, det betyder att de är glada åt invandring så länge invandrarna anpassar sig till svensk kultur och lag. Om man arbetar och betalar sina räkningar, är kristen, jude eller ateist, men inte muslim, är man i stort sett välkommen enligt SD. SD har gjort mycket stora eftergifter för maktens ideologi i hopp om att bli "rumsrena".

Jag är ”etnisk nationalist” (etnopluralist). Jag tror inte man alltför mycket skall betona ”kulturen”, eftersom kulturen ändrar sig ganska snabbt. ”Svensk kultur” är helt enkelt den kultur som svenskar utövar. Svenskar är de som födda av svenskar. Svenskar går att känna igen (hyfsat bra), många är blonda och blåögda, alla är ljushyade. Det är inte ”rasism” att påstå. Det är fakta. Ursprungsbefolkningen i Sverige är sådan. Ursprungsbefolkningen i Sverige är givetvis inte i absolut mening bättre än något annat lands ursprungsbefolkning. Vi var bara här först. Så enkelt är det.

Svensk kultur

MU är väldigt förvånad över att SD-väljare har ungefär samma uppfattning om ”svensk kultur” som andra partiers väljare. Under över alla under! Vi lever ju i samma verklighet, eller hur?

Vad MU kanske inte uppfattar är att en nationalist faktiskt kan se att ”svensk kultur” också har åtskilliga dåliga drag. Det värsta är den utbredda exotismen – den utbredda uppfattningen att andra kulturer är bättre – och som givetvis också yttrar sig i självförakt till den egna. Det är tyvärr ett gammalt drag. Förr var allt franskt häftigt (16-1700-tal), sedan var det tyska bäst (1800-tal), efter andra världskriget är det allt amerikanskt som norm, eller i kortare perioder engelskt. Än så länge är det ytterst få svenskar som ser upp till iransk shiaislam, kurdisk hederskultur, talibanism eller somaliskt klanvälde som några viktiga ideal (och låt oss hoppas att det förblir så).

Svenskarna behöver återerövra sin egen kultur. Svenskarna behöver återvinna självförtroendet. Vi har faktiskt inte mycket att skämmas för. Svenskar har bidragit till vetenskapen och den västerländska civilisationen. Vi är värda ett bättre öde än att uppslukas av den enda världskulturen (den s.k. mångkulturen).

Bestående mångfald

Jag röstar hellre på Nationaldemokraterna. ND står för en nationalism som kan generaliseras, s.k. etnopluralism. Vi tror att en värld med bestående mångfald kräver att särarter måste få finnas. Olika folk måste få utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Vi tror att det bäst sker om etniska folkslag bildar och bevarar nationer.

Slutligen

MU och hans gelikar borde noga läsa igen vad MU själv skriver:
”för att rätt kunna bemöta den Sverigedemokratiska utmaningen måste man först förstå vari den består”. MU vill inte förstå någonting.

Åke Blomdahl

1 kommentar:

Anonym sa...

Nä nu får du allt ta och sätta på dig aluminiumhatten, Jordfly :)