23 april 2010

Hets, rasism, nazism

Judiska Centralrådet protesterar mot beslutet att ge presstöd till Nationaldemokraternas tidning.

”Tidningen sprider konsekvent rasism, antisemitism och homofobi. Att statliga pengar används till att stärka krafter som sprider hat är minst sagt förvånade”, skriver ordförande Lena Posner Körösi i ett brev till Presstödsnämnden.

Enligt Posner Körösi hetsar tidningen mot grupper som redan i dag känner sig otrygga.


Jag stöder Nationell Idag. Om tidningen vore sådan som journalister och proffstyckare vill utmåla den så vore det naturligtvis förfärligt. Jag vill inte se Nazism återuppstånden. Jag vill inte uppmuntra någon till våld eller förnedring av invandrare.

Jag har respekt för att folk söker sig till Sverige. Jag tror att många gör ett synnerligen rationellt val. Här finns uppenbarligen ett land befolkat av blåögda (i alla bemärkelser) och ytterligt toleranta människor som inte förstår att försvara vad som är deras. Det är lättare att bli accepterad här än på de flesta andra ställen. Här måste man inte ens arbeta. Om man nöjer sig med ett enkelt liv, i jämförelse med svenskar, kan man leva gott och betydligt bättre än man kunde göra i hemlandet, utan att lägga två strån i kors. Om man till äventyrs vill arbeta har man mängder av bidrag och positiv särbehandling till hjälp. Att komma in på toppjobben är svårare, även om man har utbildning, men man kan alltid satsa på politik eller kultur. Inom de områdena skriker man efter invandrare.

Det vore dumt att anklaga människor för att de faktiskt utnyttjar de möjligheter som erbjuds.

Problemet är ju SVENSKA POLITIKER, journalister och andra makthavare. Om det är några man skall "hetsa" mot är det dessa. Det är dessa som borde vara den befintliga befolkningens representanter. Dessa borde hävda den befintliga befolkningens intressen när de står i motsättning till potentiella invandrares intressen.

Svenskarna berövas sitt rättmätiga arv. 100.000 invandrare om året till ett land där det föds 100.000 barn. Invandrare som föder väsentligt många fler barn än ursprungsbefolkningen. Vi har redan en miljon utomeuropéer. Vi håller på att förlora kontrollen över utvecklingen. Invandringen accelererar. Ansvaret är SVENSKA MAKTHAVARES dessa är väsentligen också svenskar -- och landsförrädare.

Jag är mycket noga med detta när jag t.ex. pratar med mina barn:
"Gå, för Guds skull, nu inte ut och klå upp invandrare! Om ni är rädda och missnöjda ska ni engagera er politiskt och i demokratiska former klå upp dagens härskarklass, i form av de sju politiska partierna som har ställt till det här eländet."

Inga kommentarer: