30 augusti 2010

Befolkningstillväxt

Fråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 31/8 2010

Befolkningens storlek är den enskilt viktigaste faktor bakom praktiskt taget alla miljö- och resursekonomiska problem. Ändå diskuteras detta sällan i miljödebatten. Är det därför att man inte tror att det går att göra något politiskt åt den?
Många afrikanska länder har en befolkningstillväxt om 2-3% per år (de fördubblas på 25-35 år). Om (c) och (mp) får igenom sina program för fri invandring skulle Sverige också snart få en sådan befolkningstillväxt. Det kan väl knappast försvaras ur hållbarhetssynpunkt?

Inga kommentarer: