18 augusti 2010

Miljöpartiet


alla goda föresatser stupar på invandringen


Miljöpartiet har tillsammans med vänsterpartiet fortfarande mycket högt anseende i miljörörelsen. Båda partierna kan emellertid betraktas som populistiska missnöjespartier. (mp) vill ”allt som är bra” (dvs enligt politisk korrekt kod) och försöker inte ens få målen att gå ihop. Den som röstar på (mp) i tro att det gynnar miljön kommer att bli lurade. I den mån (mp) får inflytande kommer deras halsbrytande löften om ökad invandring att helt äta upp alla andra ambitioner.

Miljöpartiets gökunge
(mp) har sedan 1992 haft ambitionen att vara det mest människoälskande partiet av alla. Det finns egentligen inte någon grupp av invandrare som inte skall ”prioriteras” och ges det mest generösa erbjudandet. Listan på legitima skäl till flyktingstatus är lång: ”klimatflyktingar”, ”ekologiska flyktingar”, folk som inte får leva ut sin sexuella läggning, kvinnor, ensamma barn, sjuka, handikappade etc. Det är bara permanent uppehållstillstånd som gäller, medborgarskap skall ordnas snart och utan krav på språkkunskaper.

De enda som möjligen skall avvisas är antagligen vita heterosexuella män från Sydafrika, och då även om de har väl så goda flyktingskäl.

(mp) anser liksom allianspartierna att arbetskraftsinvandring skall vara fri. Om det finns något behov spelar ingen roll.

(mp) accepterar egentligen inte några avvisningar mot personens vilja. (mp) vill att alla illegala invandrare skall få amnesti.

(mp) vill i praktiken ha fri invandring.

Massinvandring och ekologi
Men (mp):s fria invandring skulle invandringen öka dramatiskt. Det pågår en befolkningsexplosion i Afrika och Mellanöstern. Där råder vattenbrist, jordbrukskris och stater kollapsar. Egentligen finns behov av en ny planet (eller flera). Det är inte svårt att förstå att folk vill ge sig av.

Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar har däremot kommit igenom sin befolkningsexplosionen. Tillväxten planar ut och har i flera länder t.o.m. börjat minska en aning.

En ekologisk analys ger vid handen att Europa redan är ”överbefolkat” om man med det menar att alltför många människor lever en alltför ekologiskt krävande livsstil. Om Europas (och Sveriges) befolkningar minskar ger det hopp om anpassning till naturens bärkraft.

Vad det gäller Sverige är förutsättningarna särskilt goda för en ekologisk och långsiktigt hållbar ekonomi, men vi är ju inte där än. Möjligheten att nå dit försvinner om vi samtidigt skall ha en befolkningsexplosion på grund av invandring.

Sverige har idag rekordhög invandring om ca 100.000 om året. Så länge riksdagspartierna ägnar sig åt att tävla om att bjuda över varandra i ”generös” invandringspolitik kan invandringen bara öka. Med (mp):s mer eller mindre fria invandring kan vi snabbt vara uppe i 300.000 om året eller ännu mer. Vi skulle få en befolkningstillväxt värre än i Kongo Kinchasa (3% per år).

En dold agenda
Befolkningsexplosion i höginkomstländer torde vara en mardröm för varje miljövän. Det är emellertid inte omöjligt att att många medlemmar i (mp) har en dold agenda. Massinvandring skall förstöra Sveriges ekonomi! Välfärdssystemen skall kollapsa. På ruinerna av ett gammalt rikt land skall en ny ”rättvis” ekonomi byggas. När svenskarna blir lika fattiga om som afrikanerna har ”rättvisa” uppnåtts och då upphör också folkvandringen naturligt.

Fattigdom är inte miljövänligt
Ett ständigt upprepat mantra från miljöpartister är Gandhis ord ”världen har nog för allas behov men inte för allas girighet”, dvs man idealiserar fattigdom. Men i själva verket är miljöproblematiken i fattiga länder minst lika stora, om än annorlunda. De allra fattigaste på landsbygden eldar upp sina skogar. Deras boskap betar bort vegetationen. Åkrarna regnar bort eller blåser bort från den oskyddade marken.

Livet i städer är bortom all måtta miljöskadligt när det inte finns avlopp och inga regler om hur farligt avfall ska hanteras.


Varje folk bär ansvar om för sitt eget land

Vi bör inte tillåta att människor flyr från grundläggande civilisationsproblem. Det bara exporterar problemen till andra annars mer lyckade folk. Varje folk måste ta ansvar för sitt lands skötsel. Vi måste tala om tydligt: ”Det finns ingen annan planet!”, ”Vi har nog med våra egna bekymmer!” – ”Ni måste ta ansvar!”.
Det första man måste göra i de fattigaste länderna är att få stopp på befolkningstillväxten. Det går att komma långt med frivillighet och gratis ”sexuell och reproduktiv hälsovård” (det politiskt korrekta ordet för familjeplanering). I svåra fall måste man använda någon slags tvång. Kanske Kinas enbarnspolitik kan vara ett föredöme? Befolkning borde vara högst prioriterat i vår biståndspolitik.

(mp) är ett populistiskt vänsterparti
(mp) visar på inget sätt att man förstår eller vill ta i den globala befolkningsfrågan. Därmed är (mp) helt diskvalificerat som ”ekosofiskt”. (mp) har ingen känsla alls för verklig människoekologi, det är bara ett vanligt vänsterparti som sätter ”rättvisa” före överlevnad.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra inlägg! Håller helt med dig ang. MP.

MVH Haubits

ANNA-LYS sa...

Jag har lite funderingar på "Jordfly":

"Sveriges urspungsbefolkning", förmodar att du menar samerna, för alla andra är vi ju invandrare från söderöver.

Angående ditt resonemang om att det ska finnas gränser som folk inte får vandra över, vilket annars är ett naturligt skeende när ekologiska system brakar samman eller kommer i disharmoni. Du behöver inte gå längre än till flyttfåglarna.

Det kan väl inte vara humant att stå där vid gränsen och bara släppa in vissa, det måste väl räcka att det är varelser i nöd, oavsett om det är renar eller människor.

I mina öron låter allt annat facistiskt. MP verkar vara det enda parti som insett vad vi står inför med höjd temperatur och 7 meter högre hav.

Vi kommer alla att slåss om sötvatten och att hitta boplats på högre berg. Sverige och Norge kommer automatiskt att fyllas på när människorna börjar vandra för att överleva.