18 augusti 2010

Socialdemokraterna

rosenröda drömmar utan verklighetsförankring

”Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en – oavsett bakgrund – får chansen att förverkliga sina drömmar.”
”Alla” och ”oavsett bakgrund” avser naturligtvis att Sverige skall fortsätta att vara planetens mest ”generösa” invandrarland. Kruxet är bara att mer eller mindre fri invandring slår sönder varje försök att skapa ett långsiktigt hållbart humant och civiliserat samhälle.Socialdemokraterna går till val på jobben. De vill alltså göra som Moderaterna förra valet, fast tvärtom. Nu är det den nuvarande alliansregeringens fel att det råder arbetslöshet. Varken då eller nu berörs det verkliga problemet. Hur skall man kunna få full sysselsättning när det samtidigt väller in outbildade och många gånger arbetsodugliga människor från främmande kulturer?


Ungdomsarbetslöshet och instegsjobb
Det är svårt även för ungdomar med svensk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Till nästan alla lediga jobb krävs antingen färdig utbildning eller mångårig erfarenhet – helst båda. I en fungerande ekonomi finns det plats för alla nivåer av kompetens. Det är särskilt viktigt för ungdomar att man kan ta ett enklare ”påhugg” på ferierna eller vid sidan om studierna, eller om man helt enkelt bara vill jobba och tjäna egna pengar. Det är första steget in i arbetslivet. I normala fall är det enkla jobbet inte slutmålet i livet.

I dagens Sverige är de flesta enkla jobb i praktiken reserverade för invandrare: städning, restaurang, taxi, kollektivtrafiken, posten, handikappomsorgen. Men för invandrare är det inte genomgångsjobb. De sitter ofta kvar på sin plats med LAS i ryggen. Invandraryrkena har blivit en propp som hindrar svenska ungdomars inträdde på arbetsmarknaden.

Kunskapssamhälle?
(s) vill att Sverige skall vara ”... ett välfärdsland där vi väljer att konkurrera med kunskap istället för låga löner.” Det är en verklighetsfrämmande önskedröm i värsta fall en ren lögn. Hur går det ihop med att man samtidigt satsar på massinvandring från jordens fattigaste och mest odugliga kulturer? Om man åtminstone satsat på kompetensimport, men nej, herdar och krukmakare från Somalia och Afganistan skall det vara. I praktiken måste man förstå att (s) satsar på att Sverige skall konkurrera genom att vara ett låglöneland.

Hur kan man annars förstå ambitionen att uppmuntra massinvandring av outbildade? Kanske tänker (s) att dessa är så odugliga att de inte ens kommer ifråga på arbetsmarknaden och därmed inte konkurrerar om jobben? Men någon skall i alla fall försörja dem. Vem? Jag! Skötsamma arbetsamma svenskar som lydigt betalar sin skatt.

Skola i etnisk kaos
(s) vill att Sverige ska ”konkurrera med kunskap”. Hur skall det vara möjligt om lärarna måste använda all sin tid att stävja etniska konflikter, överrösta anarki och överhuvudtaget göra sig förstådd?

(s) har huvudansvaret för nedrivningen av kunskapsskolan. Om man menade allvar skulle man snarast avveckla alla flumlinjer på gymnasiet ”ishockeygymnasiet”, ”streetdancegymnasiet”, ”mediagymnasiet” etc. Om vi skall kunna hävda oss mot Kina, Indien och USA i framtiden behövs däremot målinriktade elitgymnasier för särskilt begåvade elever i matematik, teknik, naturvetenskap, språk, eller humaniora.
(s) vill att ”hälften av varje årskull” börjar på högskolan. Det har inget med kvalité att göra, tvärtom. Vi behöver inte arméer av arbetslösa akademiker, vi behöver duktiga akademiker. (s) politik innebär en trivialisering av högskolan.

”Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.”

En ren floskel. Allt talar emot att (s) politik skulle kunna leda till bättre skolresultat i något avseende.

Brott och kulturkrockar
(s) säger att ”Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker.”, men (s) vill överhuvudtaget inte se vad som är orsaken till samhällsmoralens gradvisa upplösning. Människor litar inte längre på varandra. Ett muntligt avtal duger inte längre. Etnisk blandning skapar otrygghet och osäkerhet. Dess värre sprider sig misstron även mellan svenska svenskar.

(s) borde ta bladet från munnen – om man skall komma åt våld och brottslighet måste man våga ta i att vi väsentligen importerat problemen. 8 av 10 grova brottslingar har invandrarbakgrund. Det beror säkert inte på att de i grunden är sämre människor, men uppryckta med rötterna och planterade i en främmande kultur blir det faktiskt problem. Sexualmoralen från Nordafrika fungerar inte ihop med sexualmoralen i Nordeuropa. Resultatet bli våldtäkter.

Om tryggheten ska kunna komma tillbaka måste ”flyktingarna” förmås att flytta hem igen så snart förhållandena därhemma tillåter.

Förstörelse av Svensk kulturell identitet
(s) bär ett tungt huvudansvar för det ”mångkulturella” samhällsexperimentet. Som försvar och argument framhålls i tal och media alltid föredömen hos andra kulturer. Samtidigt förringas och förtalas svensk kultur och erfarenhet. Förstörelsen av Svensk identitet har fått ett eget ord: ”kulturberikning”. Svenskar blir ständigt pådyvlade ansvaret för de mest skilda problem. Svenskar går och tittar snett på andra svenskar: ”Är du en rasist, eller?” Vi har fått ett samhällsklimat där människor går omkring och skäms för sina djupt kända värderingar av rädsla för att stöta sig med andra.

Invandring byter Sveriges befolkning
Mest flagrant med (s)-manifestet är att man fullständigt tiger om vårt mest allvarliga långsiktiga befolkningsfråga: Sveriges befolkning håller på att bytas ut.

Idag har vi i runda tal 2 miljoner invandrade och 7 miljoner svenskar. Invandringen har under både de förra och den nuvarande regeringen bara ökat och ökat. De senaste tre åren har invandringen varit över 100.000 om året, dvs. ungefär lika mycket som antalet födda. Svenskarna föder tämligen få barn, bara ca 1,7 barn/kvinna. Invandrarna från Mellanöstern och Afrika föder 4-5 barn/kvinna.

Kom inte och tala om att Sverige ”alltid har varit ett invandrarland” – i den här accelerande takten kommer Sverige att vara ett Afro-Semitiskt land med en svensk minoritet inom 20-30 år!

Socialdemokraterna är ett parti som inte försvarar den befintliga ursprungliga svenska befolkningens rättigheter. De är en avskyvärd skam för sitt folk.

Inga kommentarer: