30 augusti 2010

Rädda naturen – rädda skogen

Fråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 2010-08-31

Om man reser i Sverige och talar med människor så återkommer många till att prisa naturen. De tänker att jag som ”stockholmare” måste vara imponerad av sjöar och skogar i t.ex. Ångermanland eller Värmland. Men uppriktigt – är det verkligen NATUR ni har kvar runt knuten? Vårt land har i hög grad omvandlats till ett skogsplantagelandskap. Med vindkraftens storskaliga utbyggnad blir det snart ett brusande och blinkande industrilandskap.

Naturens försvinnande återspeglas mätbart genom utarmad biologisk mångfald. Ungefär hälften av de i Sverige rödlistade arterna behöver gammal skog. Skogsbolagen har förstört Sverige! Vill ditt parti rädda de återstående naturliknande skogarna. Gamla plockhuggna bondeskogar har förutsättningar att inom rimlig tid (100 år) utveckla naturskogskvalitéer. Låt oss få en räddningsplan för naturskog i Sverige!

Inga kommentarer: