30 augusti 2010

Ekonomisk tillväxt?

Miljöfråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 31/8 2010

Ständig tillväxt är i längden omöjlig. I naturen förhindras allt levandes spontanta tendens till tillväxt på olika sätt. Konkurrensen om livsutrymmet är evolutionens motor.

Tillväxten i kronor och dollar är i sig ointressant, men den speglar ändå ganska nära tillväxten i materiell mening, produktion och konsumtion av prylar, liksom tillväxt i befolkning. Enligt många beräkningar förbrukar mänskligheten redan idag långt mer än jordens ekotjänster kan producera (se t.ex. Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org, som menar att vi förbrukar resurser motsvarande 1½ jordklot). Hur skall enligt ditt partis mening människosläktet hindras från att växa ytterligare? En låtgå-politik kommer naturligtvis också att förr eller senare möta sina balanserande motgångar, men vi har alla skäl att frukta sådana påtvingade katastrofer. Vilka humanitärt acceptabla medel finns att hejda tillväxten? Förs det någon diskussion i ditt parti om ”tillväxtens gränser”?

Globalism, frihandeln och liberal kapitalism bygger på ständig tillväxt. På något viss måste vi hitta fram till (inte tillbaka till) långsiktigt hållbara lokalt orienterade och självförsörjande kulturer som inte bygger på tillväxt, inte sant? Är det en diskussion som förs i ditt parti?

Inga kommentarer: